Sprzedaż zdjęć dla firmy z USA

Zamierzam sprzedawać zdjęcia dla firmy amerykańskiej, tzw. tzw „banku zdjęć”. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody z tego tytułu?

 

Zgodnie z polsko – amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie Pan uzyskiwał tak zwane należności licencyjne (z tytułu praw autorskich). Przychody takie są opodatkowane zarówno w USA jak i w Polsce, z tym że podatek zapłacony w Stanach nie może przekroczyć 10% należności. W Polsce dochody amerykańskie łączy się z pozostałymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu i od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza się kwotę podatku zapłaconego w drugim państwie.

Ma Pan również obowiązek wpłacać zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Zaliczkę płaci się do 20 następnego miesiąca (za grudzień do 30 kwietnia) w wysokości 19% dochodu minus podatek zapłacony za granicą. Dochód ustala się jako różnicę między przychodem (całą kwotą należności przed potrąceniem zagranicznego podatku) a kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.
Przychody uzyskane z zagranicy w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W ten sam sposób przeliczamy kwotę podatku zapłaconego za granicą.

Po zakończeniu roku, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, w którym wykazane zostaną dochody uzyskane oraz zapłacony podatek za granicą.

 W ten sposób opodatkuje Pan te dochody jeżeli będą to tak zwane dochody z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli jednak jest to działalność ,,ciągła i zorganizowana” to urząd skarbowy może stwierdzić, że to jest działalność gospodarcza i wtedy trochę by się sytuacja skomplikowała. Myślę jednak, że na razie na pewno nie będzie to działalność gospodarcza.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl