Zwrot wkładu mieszkaniowego

W roku 2001 dostałam mieszkanie lokatorskie (nowowybudowanwe, na które wpłaciłam 30% wkładu mieszkaniowego(wpłacałam co jakiś czas od 1999 roku), a pozostała kwota była spłacana razem z czynszem. Kwotę wkładu mieszkaniowego odliczałam sobie od podatku w rocznych rozliczeniach. W ubiegłym roku (marzec) zrzekłam się tego mieszkania, Spółdzielnia zwróciła mi 30% wkładu, od wartości teraźniejszej (niestety wyszła niższa niż wtedy gdy wpłacałam pieniądze), a pieniądze te przeznaczyłam na zakup mieszkania własnościowego na rynku wtórnym.
Czy w związku z tym muszę zapłacić podatek od „odzyskanego” wkładu mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu do 31.12.2001r. (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 i 2 m.in. na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład – do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2001r. nr 134, poz. 1509 ze zm.) przepis art. 27 a ust. 13 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r. ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po 1 stycznia 2002 r.

Tak więc w zeznaniu za rok, w którym otrzymała Pani zwrot wkładu nalezy doliczyć otrzymany zwrot.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl