Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej

 

Wielu czytelników zastanawia się zapewne nad podjęciem własnej działalności gospodarczej. Praca „na swoim” niesie wiele korzyści, związanych choćby z możliwością płacenia niższych podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Przykładowo, pracownik zarabiający 2000 zł brutto, na rękę otrzymuje trochę ponad 1400 zł. Osoba prowadząca działalność gospodarczą uzyskująca dochód (po odliczeniu kosztów działalności) 2000 zł, po zapłaceniu składek ZUS i podatku, na rękę otrzyma ok. 100 zł więcej. Oczywiście przy wyższych dochodach korzyści finansowe z prowadzenia działalności gospodarczej są jeszcze wyższe.

Poza wymiarem finansowym bycie swoim szefem niesie wiele innych korzyści, związanych choćby z możliwością wykorzystania swoich predyspozycji i kwalifikacji.

Mimo swoich zalet, samodzielna działalność gospodarczych stawia przed przyszłymi przedsiębiorcami więcej obowiązków biurokratycznych oraz niesie ryzyko braku gwarancji stałego wynagrodzenia.

Oczywiście, decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wymaga przeanalizowania wszelkich „za” i „przeciw”.

Załóżmy więc, że już się zdecydowałeś. Chcesz podjąć działalność gospodarczą. I co dalej?

A więc zaczynamy.

Urząd Miasta lub Gminy

Pierwsze kroki kierujemy do urzędu miasta (lub gminy) z wypełnionym wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku powinny znaleźć się następujące dane:

– nazwa firmy

– nr PESEL

– oznaczenie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

– określenie przedmiotu wykonywanej działalności

– określenie daty rozpoczęcia działalności

 

Ważne jest prawidłowe określenie naszej przyszłej działalności. Przedmiot działalności określony powinien zostać zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, wraz z numerem określonym w tej kwalifikacji. Książki z klasyfikacją PKD są dostępne w urzędach gmin i miast.

Ważna uwaga: w ramach działalności gospodarczej możemy wykonywać tylko to co wpisaliśmy do wniosku. Warto więc w przedmiocie działalności wpisać wszystkie rodzaje działalności, które zamierzamy wykonywać, nawet w bliższej lub dalszej przyszłości. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli rozszerzyć lub zmienić profil naszej działalności o taką, której nie zawarliśmy we wniosku będziemy musieli zgłosić ją w urzedzie (i zapłacić za zmianę wniosku).

Po złożeniu wniosku urząd miasta ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Gdy już będziemy w posiadaniu decyzji, warto zrobić kilka odbitek ksero, przydadzą się przy załatwianiu następnych spraw w urzędach.

Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

 

Urząd Statystyczny

Gdy mamy już wpis do ewidencji działalności gospodarczej udajemy się do Urzędu Statystycznego by uzyskać numer REGON, którym będziemy się posługiwać prowadząc działalność. Umieścimy go na drukach firmowych, na pieczątce, będziemy ten numer wpisywać np. na drukach opłacenia składek pobieranych przez ZUS, zażąda go od nas bank, w którym otwierać będziemy firmowy rachunek. Wniosek składa się na formularzu RG-1.

Urzędy statystyczne mają 7-dniowy termin na wydanie zaświadczenia o wpisie, ale najczęściej robią to wcześniej, nierzadko od ręki. Pamiętajmy również o wykonaniu kilku (przynajmniej pięciu) odbitek.

Zaświadczenie REGON wydawane jest bezpłatnie.

 

Pieczątka firmowa.

Właściwie żaden przepis nie wymaga od nas używania firmowej pieczątki. Jednak jej posiadanie, poza względami praktycznymi może okazać się niezbędne przy zakładaniu firmowego konta bankowego. Pieczątkę można wyrobić w dowolnym punkcie oferującym takie usługi – pamiętać trzeba, żeby była na niej określona nazwa firmy (w przypadku działalności jednoosobowej konieczne jest imię i nazwisko), adres prowadzenia działalności gospodarczej (najlepiej z numerami kontaktowymi) oraz numery REGON i NIP.

Koszt wyrobienia pieczątki nie powinien przekroczyć 50 złotych.

 

Bank

W tym momencie powinniśmy udać się do banku w celu założenia konta firmowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada obowiązek posiadania firmowego konta w sytuacji gdy jednorazowa wartość transakcji z innym partnerem biznesowym przekroczy równowartość 15 tys. euro. Nawet jeżeli nie planujemy początkowo takich obrotów firmowe konto przyda nam się do rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS.

Do banku udajemy się z dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON-em i NIP-em, jeśli już w tym momencie go mamy (jeżeli planujemy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą a mamy już nadany numer NIP to w działalności będziemy się właśnie nim posługiwać).

Wybór banku zależy od nas. Dobrze jest jednak sprawdzić, który bank ma dla nas – przedsiębiorców najkorzystniejszą ofertę. Pod tym określeniem należy rozumieć oprocentowanie depozytów, koszty ewentualnych kredytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, wielkość prowizji za dokonywanie operacji przelewów. Kolosalne znaczenie ma możliwość dokonywania operacji bankowych przez internet. Czas założenia konta jest różny, zależny od banku. Z reguły nie powinien przekraczać kilku dni.

 

Urząd Skarbowy

Czas najwyższy na wizytę w urzędzie skarbowym i wybór formy opodatkowania. Formom opodatkowania działalności gospodarczej i wyborze najkorzystniejszej z nich poświęcę następny artykuł. Naszą działalność zgłaszamy na formularzu NIP-1, do którego dołączamy kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze REGON. Potrzebny będzie również tytuł prawny do lokalu, który będzie siedzibą naszej działalności (może to być akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia).

Podatek VAT.

Przy rozpoczęciu działalności musimy zdecydować czy chcemy być podatnikami VAT (często nie mamy wyboru i musimy zostać „vatowcami” od samego początku działalności. Osoby, które chcą lub muszą zostać płatnikami podatku VAT, muszą złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-R (lub VAT-R/UE, jeśli usługi będą świadczone poza Polską na terenie Unii Europejskiej). Koszt zgłoszenia to 170 złotych (opłatę wnosimy na konto urzędu miasta).

 

Oddział ZUS

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie wnioski. Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie ma obejmować wszelkie świadczenia, czy tylko dobrowolne zdrowotne (ta opcja jest możliwa, gdy przedsiębiorca ma opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę, u którego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jego wynagrodzenie jest równe lub przekracza wysokość minimalnej pensji).

Osoba prowadząca dzialalnośc dokonuje zgłoszenia płatnika składek (wniosek ZFA) oraz zgłoszenie ubezpieczonego na druku ZUS ZUA (czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która będzie objęta ubezpieczeniem). Jeśli przedsiębiorca zatrudnia dodatkowe osoby, one również muszą być zgłoszone do ZUS na druku ZUS ZUA.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl