Komu powierzyć prowadzenie księgowości?

Komu powierzyć prowadzenie księgowości?

  Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje przed dylematem czy samemu zajmować się księgowością i obowiązkami podatkowo – ubezpieczeniowymi czy też zlecić te obowiązki profesjonaliście.Samodzielne prowadzenie księgowości to często jednak pozorna oszczędność. Pomijając czas konieczny na prowadzenie ksiąg, przygotowywanie deklaracji, ryzykujemy też, że koszt ewentualnych błędów będzie nieporównywalnie większy niż koszt profesjonalnej obsługi. Oszczędność kosztów nie oznacza jednak powierzenia obsługi firmie najtańszej ale takiej, która zagwarantuje nam pewność, że nasze rozliczenia z urzędami są prawidłowe i terminowe.
W dzisiejszym artykule przedstawię Państwu kilka wskazówek, którymi warto się kierować przy wyborze firmy świadczącej usługi księgowe.  Podmiotami, które mogą świadczyć te usługi są:

  • Doradcy Podatkowi, lub spółki doradztwa podatkowego – działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5.07.1996 o doradztwie podatkowym.
  • Osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub spółki zatrudniające osoby posiadające uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości.


Te dwie formy prowadzenia działalności łączy wbrew pozorom niewiele, a mianowicie – w obu przypadkach możliwe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, bądź innych ksiąg i ewidencji do celów podatkowych, oraz sporządzanie zeznań i deklaracji.Poza tym w obu formach prowadzenia działalności księgowej występuje wiele różnic, z których warto sobie zdawać sprawę.
Udzielanie poradProwadząc działalność gospodarczą chcemy mieć pewność, że nasza księgowość prowadzona jest prawidłowo. Młody przedsiębiorca szybko też się zorientuje, że decyzje gospodarcze, które podejmuje (kupno, sprzedaż, umowy z kontrahentami i pracownikami) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość płaconych podatków i składek ubezpieczeniowych. Zanim więc zdecydujemy się na podpisanie umowy powinniśmy wiedzieć jakie konsekwencje w obowiązkach publicznoprawnych ona spowoduje oraz czy w związku z tym mamy możliwość obniżenia tych obciążeń. Jednym słowem niezbędna jest możliwość skonsultowania decyzji gospodarczych z uwagi na związane z nią obciążenia podatkowe. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych jest jedną z czynności doradztwa podatkowego zarezerwowaną wyłącznie dla tej grupy zawodowej. Oznacza to, że osoby prowadzące biura rachunkowe nie mogą udzielać porad podatkowych. Oczywiście, jeżeli poprosimy osobę prowadząca biuro rachunkowe o poradę podatkową, najpewniej ją uzyskamy. Ponieważ jednak osoby te nie mają prawa do udzielania porad to tym samym nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.
Sporządzanie deklaracji podatkowych.Zarówno doradcy podatkowi jak i osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mają prawo do sporządzania, w imieniu podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy z tym zakresie.Przepisy jednak milczą o odpowiedzialności biur rachunkowych za te czynności. Doradca podatkowy ma obowiązek (obok podatnika) podpisać się na sporządzanej przez siebie deklaracji podatkowej.
Reprezentowanie przed organami podatkowymi.Osobie, która zajmuje się naszymi sprawami podatkowo – księgowymi można udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi. Doradca podatkowy, w odróżnieniu od osób prowadzących biura rachunkowe, ma prawo występowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych jako pełnomocnik podatnika.
Tajemnica zawodowa. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. W związku z tym doradca nie może być przesłuchiwany jako świadek co do tych faktów i informacji. Przepisy nie nakładają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na osoby uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dlatego też osoby mogą być przesłuchiwane jako świadek, np. w postępowaniu podatkowym.
Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na doradców obowiązek postępowania zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem oraz zasadami etyki zawodowej. Ponadto doradcy mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Doradcy Podatkowi, jako wykonujący zawód zaufania publicznego, mają ustawowy zakaz reklamy (zakazu tego nie mają osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych), co powoduje, że są mniej widoczni na zewnątrz. Doradca, w przeciwieństwie do księgowego, nie może równocześnie być zatrudniony w innym charakterze. Doradcy podatkowi mają zakaz łączenia swojej działalności doradczej z inną, co pozwala im lepiej skupić się na usługach doradztwa podatkowego. Podsumowując można powiedzieć, że zakres praw i obowiązków firm i kancelarii świadczących usługi doradczo-księgowe w zależności od posiadanych uprawnień i podstaw prawnych, na których opierają swoją działalność, jest różnorodny. Do klienta zatem należy wnikliwa analiza dostępnych na rynku ofert i podjęcie świadomej decyzji. Właściwy wybór pozwoli uniknąć wielu ewentualnych kłopotów i niepotrzebnych wydatków w przyszłości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl