Prowadzenie działalności gospodarczej w Delaware

Prowadzenie działalności gospodarczej w Delaware

 Delaware – drugi z najmniejszych stanów USA (po Rhode Island) jest kolebką amerykańskiej demokracji – jako pierwszy ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych (stąd ma przydomek The First State).

Stan zamieszkuje ok. 800 tys. osób a jednocześnie jest on siedzibą ponad 200 tys. spółek, w tym ponad połowy z 500 największych korporacji przemysłowych USA. Oznacza to, że liczba większych spółek działających w Deleware jest wyższa niż we wszystkich pozostałych stanach razem wziętych.

Stan ten jest również siedzibą wielu zagranicznych przedsiębiorstw, w tym coraz większej liczby z Polski. Atrakcyjność stanu Delaware wynika przede wszystkim z korzystnych przepisów podatkowych. Nie bez znaczenia jest również elastyczny statut dla spółek, doskonały system sądowniczy, korzystne prawo o spółkach a także wysoka przychylność administracji stanowej.

W Delaware nie ma podatku od obrotu (VAT). Dla spółek, które są w Delaware zarejestrowane, ale prowadzą działalność poza USA nie istnieje w Delaware żaden obowiązek podatkowy. Spółki płacą minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Delaware, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest spółka LLC. Amerykańska spółka LLC (Limited liability company), aczkolwiek zbliżona do polskiej spółki z o.o., różni się od niej w dwóch zasadniczych aspektach. Po pierwsze, spółka LLC może być kierowana bądź przez zarząd (podobnie jak sp. z o.o.), bądź bezpośrednio przez udziałowców (podobnie jak spółka cywilna). Po drugie, o ile udziałowcy nie ustalą inaczej, spółka LLC nie płaci federalnego podatku dochodowego, płacą go natomiast wspólnicy. Obie te cechy zbliżają spółkę LLC do polskiej spółki cywilnej. Od polskiej spółki cywilnej różni jednak spółkę LLC brak odpowiedzialności materialnej wspólników za długi spółki, oraz możliwość powołania organów w spółce (zarządu czy rady nadzorczej).

Spółki LLC w stanie Delaware nie płacą podatku dochodowego.

Federalny podatek dochodowy płacą natomiast udziałowcy. W przypadku strat, udziałowcy mogą odliczyć przypadające na nich straty od dochodu uzyskanego z innych źródeł.

Aczkolwiek opodatkowanie udziałowców LLC, a nie samej spółki, jest postrzegane jako główna zaleta LLC, możliwe jest również obranie modelu, w którym to LLC będzie opodatkowana. Przy tym modelu, dochód spółki opodatkowany jest na szczeblu spółki i wypłacenie udziałowcom zysku w postaci dywidendy doprowadzi do ponownego opodatkowania tej części zysku na szczeblu udziałowców. Jednoosobowa spółka LLC może też zostać opodatkowana jako osoba fizyczna.

Polscy przedsiębiorcy będący właścicielami spółki w Delaware, bądź rozważający założenie takiej spółki powinni pamiętać, że uzyskiwane dochody w USA mogą również podlegać opodatkowaniu w Polsce. Nieprzemyślana decyzja o założeniu spółki w Delaware spowodować może, że obowiązki podatkowe w Polsce oraz koszty prowadzenia spółki w USA przekroczą kwotę obciążeń podatkowych płaconych przed założeniem spółki w USA.

Przed podjęciem takiej decyzji warto zwrócić się o poradę do doradcy podatkowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl