Pakiety medyczne – dogrywka

Uchwała siedmiu sędziów NSA II FPS 1/10, zgodnie z którą pakiety medyczne stanowią dla prracowników nieodpłatne świadczenie (szerzej o uchwale pisałem w tym artykule) narobiła dużego zamieszania wśród pracodawców, którzy fundowali swoim pracownikom pakiety i nieodprowadzali od nich zaliczek na podatek. Jednocześnie Ministerstwo Finansów kategorycznie stwierdziło, że nie zamierza wprowadzać żadnej abolicji za lata ubiegłe. Prasa zaczęła straszyć o kontrolach w temacie pakietów. Wydawało się, że od kontrowersyjnego opodatkowania pakietów medycznych nie ma odwrotu, tymczasem pojawia się nadzieja na kolejną, tym razem korzystną uchwałę NSA.

W dniu 5 października NSA wydało postanowienie II FSK 541/09, w którym ponownie przedstawia do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, którzy mają uprawnienie do ich wykorzystania, przychód z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy?”

Skoro Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną Ministra Finansów mimo wydanej kilka miesięcy temu uchwały NSA korzystnej dla organów podatkowych ponownie przedstawia to samo zagadnienia do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów to oznacza, że wśród sędziów istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowości uchwały z 24 maja 2010 r.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl