PIT ON-LINE

Jak co roku o tej porze sala informacyjna urzędu skarbowego wypełniona jest ludźmi czekającymi w długiej kolejce na złożenie zeznania rocznego. Nie trzeba jednak wcale wychodzić z domu by złożyć zeznanie roczne. Można je bowiem wysłać przez internet i nie potrzeba do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ministerstwo Finansów szeroko promuje możliwość złożenia zeznania przez internet sugerując, że do urzędu skarbowego należy przychodzić tylko z poważną potrzebą.

Czy złożenie zeznania przez internet jest trudne? Proponuję sprawdzenie tego w dzisiejszym artykule.

Aby złożyć zeznanie roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2010 r. oraz wniosek PIT-16 w 2011 r.) przez internet potrzebujemy oczywiście dostępu do internetu. Ponadto potrzebne będą:

  • następujące dane: NIP, imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2009 r. — zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji,
  •  informacje do wypełnienia zeznania rocznego za rok 2010: informacje o przychodach, kosztach, pobranych zaliczkach, składkach, informacje potrzebne do skorzystania z ulg (kwota wydatków na internet, nr PESEL dzieci, numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.

Przez internet można złożyć każde zeznanie roczne, również te składane wspólnie przez małżonków oraz przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Nowością w porównaniu z zeszłym rokiem jest możliwość złożenia wspólnego zeznania małżonków bez wymogu złożenia przez drugiego małżonka pełnomocnictwa (UPL-1).

Co trzeba zrobić by złożyć zeznanie przez internet?

  1. Wchodzimy na stronę: e-deklaracje.gov.pl i z zakładki „Do pobrania” pobieramy aplikację desktopową e-Deklaracje Desktop lub pobieramy właściwy formularz zeznania z zakładki „Formularze”. Pobranie programu e-Deklaracje ułatwia pracę z zeznaniami, w każdej chwili możemy zapisać nie ukończone zeznanie. Wybór formularza zeznania z zakładki umożliwia szybkie wysłanie zeznania.
  2. Wypełniamy formularz zeznania oraz załączniki.
  3. Podpisujemy zeznanie wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2009 r.,
  4. Klikamy „wyślij dokument”. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo to system wyświetli informację: status 200 – „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”

5.       Po poprawnym wysłaniu zeznania pobieramy i zachowujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Wypełnienie formularza zeznania nie różni się zbytnio od wypełniania formularzy w popularnych programach służących do sporządzania zeznań. Program sprawdza poprawność wprowadzonych danych oraz dokonuje wyliczeń. Przed wysłaniem zeznania warto kliknąć przycisk „Sprawdź poprawność”. W przypadku poprawnego wypełnienia pól, wyświetlony zostanie komunikat „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”. Aby wysłać formularz należy nacisnąć przycisk „Wyślij z autoryzacją”.

Aby przejść do formularza umożliwiającego sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu elektronicznego i w przypadku statusu 200 pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) należy nacisnąć przycisk „Sprawdź status wysłanego dokumentu elektronicznego” znajdujący się pod sekcją autoryzującą wysłanego formularza. W nowym oknie zostanie wyświetlony formularz służący do weryfikacji statusu wysłanego dokumentu elektronicznego oraz pobrania UPO. Unikalny identyfikator (numer referencyjny) dokumentu zostanie automatycznie przeniesiony do właściwego pola. W przypadku niepojawienia się identyfikatora na formularzu należy go skopiować lub przepisać. W celu weryfikacji statusu wysłanego dokumentu elektronicznego należy użyć przycisku „Sprawdź status dokumentu”. W wyniku jego użycia, pod numerem referencyjnym zostanie wyświetlony status (wraz z opisem) przesłanego dokumentu.

Jeżeli wszystko poszło pomyślnie pojawi się informacja „Status 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie” i wyświetli się przycisk „Pobierz UPO” i otrzymamy dokument „Urzędowe Poświadczenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego:, który jest dowodem, że właśnie złożyliśmy swoje zeznanie roczne.

Cała operacja nie jest dużo bardziej skomplikowana niż wypełnienie zeznania w komputerze.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl