Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wyspą Man

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wyspą Man

 

Wyspa Man jest niewielką wyspą w archipelagu Wysp Brytyjskich, położoną na Morzu Irlandzkim, pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią. Posiada (wraz z Wyspami Normandzkimi) specyficzny status polityczny dependencji Korony brytyjskiej. Formalnie nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ani Unii Europejskiej. Wyspa Man ze względu na korzystne warunki podatkowe oferowane nierezydentom uważana jest za raj podatkowy. Z tego też powodu jest bardzo popularnym krajem do zarobkowania, również przez Polaków.

Z  dniem 28 października 2011 r. weszły w życie dwie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Tym samym można oczekiwać, że polskie organy podatkowe mniej „podejrzliwie” będą patrzyły na dochody uzyskiwane z Wyspy Man.

Umowy, które weszły w życie to:

  • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 283 poz. 1667), 
  • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. Nr 283 poz. 1663).

Osoby fizyczne

Pierwsza z umów dotyczy w przypadku Polski podatków dochodowego od osób prawnych i dochodowego od osób fizycznych, a jeśli chodzi o Wyspę Man – podatków od dochodu lub zysku. Umowa reguluje opodatkowanie:

  • dochodów z pracy najemnej (w tym dochody marynarzy),
  • wynagrodzeń dyrektorów,
  • wynagrodzeń artystów i sportowców,
  • wynagrodzenia wypłacane przez organy państwa bądź jednostki terytorialne,
  • świadczenia otrzymywane przez studentów,
  • emerytury i renty.

Umowa przewiduje unikanie podwójnego opodatkowania poprzez metodę proporcjonalnego odliczenia (czyli dochód polskiego rezydenta uzyskany na Wyspie Man podlega również opodatkowaniu w Polsce, z możliwością odliczenia podatku zapłaconego na Wyspie).

Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo podpisania umowy polscy podatnicy nie będą mogli skorzystać z ulgi „abolicyjnej” (która pozwala na wyrównanie podatku ustalonego na podstawie metody proporcjonalnego odliczenia z podatkiem ustalonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zgodnie bowiem z art. 27 g ust.  3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgi abolicyjnej nie stosuje się, gdy podatnik uzyskał dochody w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6. czyli w krajach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niestety, mimo podpisania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska nadal traktuje Wyspę Man jako „raj podatkowy”.

Tym samym można powiedzieć, że wprowadzenie umowy niewiele zmienia jeżeli chodzi o podatki polskich rezydentów zarabiających na Wyspie Man.

Przedsiębiorcy transportowi

Jeżeli chodzi o umowę dotyczącą przedsiębiorstw transportowych, to jej najważniejszym postanowieniem jest przepis rozgraniczający prawa do opodatkowania zysków z transportu międzynarodowego. Zgodnie z nim zyski osiągane przez przedsiębiorstwo strony umowy z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Tak więc w przypadku osiągania na terytorium RP zysków z transportu międzynarodowego przez przedsiębiorstwo posiadające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Wyspy Man, Polska odstępuje od opodatkowania takich zysków. Analogiczne zwolnienie zostało przyznane polskiemu przedsiębiorstwu przez Wyspę Man.

Wymiana informacji

Z Wyspą Man została również zawarta w Londynie dnia 7 marca 2011 r. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokół do tej umowy (Dz. U. Nr 263 poz. 1665). Tę umowę wraz protokołem Prezydent ratyfikował również 10 października br. Zgodnie z oświadczeniem rządowym z 10 listopada 2011 r.(Dz. U. Nr 263 poz. 1666) akty weszły w życie 27 listopada 2011 r. Akt ukazał się 28 grudnia br.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl