Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2012 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2012 r.

 

Wczoraj w Warszawie przeprowadziłem kolejne szkolenie dotyczące problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnicy mogli zapoznać się z regulacjami prawnymi związanymi z przyjazdem i pobytem cudzoziemców w Polsce, warunkami podejmowania przez nich pracy w kraju a także kwestiami związanymi z opodatkowaniem ich wynagrodzeń oraz obowiązkami w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Problematyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce regulowana jest wieloma przepisami, które często są zmieniane. Najnowsze regulacje prawne, z którymi uczestnicy szkolenia mogą się zapoznać to opublikowana 28 maja Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która przewiduje ułatwienia dla cudzoziemców, którzy w Polsce zamierzają podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji zawodowych, a także czekająca na wejście w życie Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nakłada surowe kary na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie.

 Przedsiębiorcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców powinni zapoznać się z przepisami regulującymi te kwestie by nie narażać się na problemy z organami podatkowymi, ubezpieczeniowymi, inspekcji pracy a także Straży Granicznej i  innymi. Najbliższe szkolenia z tego tematu zaplanowane mam na 20, 26 i 27 czerwca w Warszawie. Szczegóły w zakładce „szkolenia”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl