Podatki piłkarzy grających na Euro 2012

Podatki piłkarzy grających na Euro 2012

 

Mistrzostwa Europy rozpoczęte, wypada więc napisać co nieco o piłkarzach, a konkretnie o podatkach piłkarzy. Wprawdzie polscy piłkarze po odbiegającym od wymarzonego spotkaniu z Grecją o podatkach pewnie nie myślą, ale na przykład Alan Dzagoev, reprezentant Rosji, zdobywca dwóch bramek w meczu z Czechami i pierwszy kandydat na króla strzelców turnieju może się zacząć zastanawiać czy i ewentualnie gdzie będzie musiał opodatkować nagrodę. UEFA zapowiedziała, że przeznaczy na premie dla uczestników Euro 2012 łącznie 196 mln euro. W dzisiejszym artykule zastanowimy się jak na te nagrody zapatrują się przepisy podatkowe.

 

Po polskich i ukraińskich boiskach biegać będą reprezentanci 16 krajów, mający miejsce zamieszkania w różnych krajach Europy i świata. Oznacza to, że przy opodatkowaniu ich premii należy zastosować przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Większość umów zawiera podobne postanowienia w zakresie opodatkowania przychodów sportowców. Zgodnie z tymi regulacjami dochód sportowca (bez względu na to z jakiego tytułu dochód ten jest uzyskiwany) mającego miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z tytułu działalności sportowej wykonywanej w drugim umawiającym się państwie może być opodatkowany w tym drugim państwie. Oznacza to, że dochody piłkarzy z tytułu udziału w polsko – ukraińskim turnieju będą podlegały opodatkowaniu właśnie w Polsce i na Ukrainie. UEFA zadbała jednak o interesy piłkarzy i działaczy gdyż wymusiła na państwach organizatorach zwolnienia podatkowe. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 52, poz. 267) zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych:

1) przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (Union des Associations Européennes de Football), zwanej dalej „UEFA”, oraz podmioty utworzone zgodnie z prawem Konfederacji Szwajcarskiej, których UEFA jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, w związku z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zwanego dalej „turniejem UEFA EURO 2012”;

2) przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji turnieju UEFA EURO 2012 albo w celu wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z tym turniejem:

a) delegowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w celu organizacji turnieju UEFA EURO 2012 – wyłącznie od dochodów uzyskanych z wykonywania czynności związanych z organizacją tego turnieju, albo

b) akredytowane przez UEFA – wyłącznie od dochodów uzyskanych z wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z turniejem UEFA EURO 2012.

Oznacza to, że również dochody piłkarzy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce są zwolnione od podatku dochodowego. Tak więc podatki od ewentualnych nagród zapłacą jedynie piłkarze mieszkający w Polsce i na Ukrainie.

Jest tu jednak pewien problem, którego zapewne nie przewidziały Ministerstwa Finansów obu krajów. Załóżmy, że mieszkający w Warszawie Rafał Wolski otrzyma nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza turnieju. Teoretycznie, jako zawodnik mieszkający w Polsce powinien ją opodatkować w Polsce (nie obejmie go zwolnienie gdyż dotyczy ono osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce). Problemem jest jednak ustalenie, w którym kraju nagroda ta została uzyskana, bo przecież zawodnik otrzyma ją za występy na polskich jak i ukraińskich boiskach. Nie sądzę też by możnaby zastosować jakiś proporcjonalny wskaźnik do podziału nagrody na część polską i ukraińską. Bo dochody polskich piłkarzy uzyskane na Ukrainie w związku z Euro 2012 będą zwolnione od podatku na Ukrainie.

Piłkarzy zainteresowanych korzystnym rozwiązaniem tego problemu zapraszam do kontaktu.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl