Zmiany w ulgach podatkowych

Zmiany w ulgach podatkowych

 

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany polegają na likwidacji bądź ograniczeniu zakresu ulg podatkowych. Jedyną grupą podatników, którzy na zmianach skorzystają są rodzice z trójką dzieci i więcej. Pozostali podatnicy z reguły stracą.

Zmiany dotyczą ulgi prorodzinnej (stracą rodzice jednego dziecka, którzy mają wysokie dochody, zyskają natomiast rodzice trójki dzieci i więcej). Ponadto projekt likwiduje ulgę internetową i ogranicza zasady stosowania 50% kosztów przez autorów.

 

Najważniejszą zmianą jest przyjęcie nowych zasad przyznawania ulgi na dzieci. W rodzinie z trójką dzieci i więcej ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50% a na czwarte i następne o 100%. Nie ma przy tym znaczenia dochód rodziców.

Dla rodziców wychowujących dwoje dzieci ulga pozostanie na dotychczasowych zasadach.

Stracą dobrze zarabiający rodzice jednego dziecka – rodzice będący w związku małżeńskim i osoby samotne będą miały prawo do ulgi jeżeli ich dochód nie przekroczy 112 tys. zł. Jeżeli dochód będzie wyższy stracą prawo do ulgi. W przypadku rodziców, którzy nie są w związku małżeńskim limit dochodów będzie wynosił 56 tys. zł.

Według szacunków Rządu zmiana ta własciwie będzie obojętna dla budżetu – przewiduje się przeznaczenie dodatkowych 3 mln zł na realizację tej ulgi.

Projekt zakłada likwidację ulgi internetowej.  Jej celem było zrekompensowanie podatnikom wzrostu cen na usługi dostępu do sieci, spowodowanej podniesieniem VAT z 7 do 22 proc., związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jednak w ostatnich latach usługi internetowe staniały, a liczba korzystających z sieci systematycznie rośnie. Obecnie, jeśli podatnik poniesie wydatki za dostęp do Internetu, może sobie odliczyć od dochodu do 760 zł rocznie. Ulga ma być zlikwidowana z początkiem 2013 r., co będzie skutkować oszczędnościami budżetowymi w 2014 r. w wysokości 424 mln zł.

 

 Projekt przewiduje również zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich.

 Ograniczony zostanie przywilej podatkowy dla umów autorskich, zawieranych np. przez: artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Oznacza to, że odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będzie ograniczone limitem wynoszącym 42.764 zł rocznie. Czyli autor będzie stosował 50% koszty, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć  42.764 zł. Zmianę odczują więc ci autorzy, którzy z praw autorskich uzyskują przychody powyżej 85.528 zł.

 Na tej zmianie budżet państwa zyska w 2013 r. – 164 mln zł, a w 2014 r. – 173 mln zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl