Wyższe diety za podróże służbowe

Wyższe diety za podróże służbowe

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. długo oczekiwane przez pracodawców i pracowników rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r.

W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł (dotychczas 23 zł). Przy nowej stawce diety – 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 45 zł.

Podwyższeniu uległy też stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski. Przykładowo  dieta z tytułu podróży do Niemiec wynosić będzie 49 euro (obecnie 42), Holandii 50 euro (obecnie 42), Belgii 48 euro (obecnie 45).

Rozporządzenie doprecyzowuje również kwestie związane z pomniejszeniem diety w przypadku gdy usługa hotelowa obejmuje śniadanie. W podróży zagranicznej pracodawca ponadto będzie mógł ustalić więcej niż jedno państwo docelowe podróży (co ma wpływ na wysokość diet). Zwrot kosztów podróży obejmować będzie nie tylko cenę biletu (jak jest obecnie) ale również opłaty dodatkowe (np. miejscówkę).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl