Nowe przepisy w sprawie cen transferowych

Nowe przepisy w sprawie cen transferowych

 

Z dniem 18 lipca 2013 r. w życie weszły nowelizacje przepisów rozporządzeń w sprawie cen transferowych:

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. 2013 poz. 767),

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. 2013 poz. 768).

 

Celem nowelizacji jest uwzględnienie zmian postanowień Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych.

Zmiany w rozporządzeniach mają na celu wyjaśnienie kilku kwestii, które do tej pory budziły szereg wątpliwości właśnie ze względu na brak regulacji. Nowe przepisy nakładają na organy podatkowe obowiązek przeprowadzenia analizy porównawczej transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane. Nowelizacja wprowadza także regulacje dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz restrukturyzacji działalności.

Szczegóły nowelizacji znajdą Państwo w moim artykule opublikowanym dziś w serwisie podatki.biz.

Zapraszam też na szkolenia dotyczące cen transferowych, które będę prowadził w najbliższym czasie. Szczegóły w zakładce „szkolenia”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl