Zmiany w przepisach dotyczących podmiotów powiązanych

Zmiany w przepisach dotyczących podmiotów powiązanych

 

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o PIT i CIT, która przewiduje między innymi w zakresie regulacji dotyczących podmiotów powiązanych. 

W istotny sposób zmieniona zostanie definicja podmiotów powiązanych – obecnie podmiotami takimi mogą być wyłącznie podatnicy podatku dochodowego (czyli nie są nimi np. spółki osobowe, które nie będące podatnikami) – od roku 2015 przepisy dotyczące podmiotów powiązanych będą miały zastosowanie do „osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, mającej miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to, że za podmiot powiązany będzie mogła zostać uznana również spółka osobowa.

Zasadnicze zmiany wprowadzone zostaną również w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych. Obowiązek ten ulegnie rozszerzeniu o dokumentowanie umów spółek osobowych. Udokumentowaniu w szczególności będzie podlegała kwestia zasad podziału zysków pomiędzy wspólnikami tych spółek.

Mówiąc wprost; wspólnicy będą musieli się wytłumaczyć dlaczego umówili się na taki a nie inny podział zysku, w szczególności gdy proporcja udziału w zyskach nie odpowiada proporcji wkładów.

Co ciekawe, z obowiązków sporządzania dokumentacji zostaną zwolnione transakcje pomiędzy grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw a jej członkami.

Przyjęty projekt przewiduje również opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – Controlled Foreign Corporation). Ministerstwo przymierzało się do wprowadzenia tych zmian już w zeszłym roku, o czym pisałem w artykule.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl