Nadpłata

Nadpłata

 

W dzisiejszym tekście o najprzyjemniejszym zwrocie w języku polskim; czyli o zwrocie nadpłaty. Nadpłatą jest podatek, który zapłaciliśmy w wysokości wyższej niż należna, bądź zapłaciliśmy gdy w ogóle nie mieliśmy takiego obowiązku.

Zazwyczaj otrzymanie nadpłaty nie wymaga specjalnych wysiłków – wynika ona po prostu z zeznania rocznego. Ale w wielu przypadkach odzyskanie nadpłaty związane jest z batalią z fiskusem. Batalia ta rozpoczyna się wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Dzisiejszy artykuł jest krótkim poradnikiem pisania poprawnych wniosków o nadpłatę.

 

Za nadpłatę uważa się kwotę:

 • nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,
 • podatku, pobraną przez płatnika niezależnie lub w wysokości większej od należnej,
 • zobowiązania, zapłaconą przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono ją nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
 • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono ją nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Prawo do złożenia wniosku przysługuje również podatnikom, którzy w zeznaniach lub deklaracjach wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej (oraz w sytuacji gdy nie będąc obowiązanymi do składania zeznań, dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej).

Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty może się również zwrócić płatnik lub inkasent, jeżeli w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej lub większej od wysokości pobranego podatku.

Podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać te dane, które muszą zawierać wszystkie podania składane do organów podatkowych, tj:

 • treść żądania – wskazanie, że domagamy się zwrotu nadpłaty. Przepisy nie wymagają określenia wysokości nadpłaty, jeżeli wskazanie przyczyn powstania nadpłaty nie budzi wątpliwości, organ podatkowy nie będzie miał problemów z ustaleniem jej wysokości. We wniosku należy wskazać w jaki sposób organ ma dokonać zwrotu (pocztą, zwrot na rachunek bankowy).  Należy jednak pamiętać, że nadpłaty podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań podatkowych – w takim przypadku organ podatkowy wyda stosowne postanowienie.
 • wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, numeru NIP).

 

 

 

WZÓR: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

                                                                                                              Kraków, 07.07.2014 r.

Rafał Adamczyk

ul. Pachońskiego 14/32

31-223 Kraków

PESEL: 85072209395

 

                                                                                                              Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                                              Kraków – Prądnik

                                                                                                              ul. Krowoderskich Zuchów 2

                                                                                                              31-272 Kraków

 

WYJAŚNIENIE W SPRAWIE KOREKTY ORAZ WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY

Na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2012 w wysokości 1802 zł.

Nadpłata spowodowana jest korektą informacji PIT-11 otrzymaną od pracodawcy Luigi Spółka Akcyjna.

Korekta informacji PIT-11 związana jest uzyskiwaniem dochodów w Niemczech, które zgodnie z art. 15 Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), podlegają opodatkowaniu w Niemczech, tym samym, zgodnie z obowiązującą w umowie metodą wyłącznie z progresją, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W pierwotnej informacji PIT-11 błędnie wykazano cały przychód pracownika jako podlegający opodatkowaniu w Polsce – w związku z tym niniejszym dokonuję korekty. 

Z poważaniem  

2 Comments

 • by Dorota Posted 18 grudnia, 2019 3:06 pm

  Czy kwota nadpłaty może być powiększona o odsetki za nienależny podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 8 stycznia, 2020 6:51 pm

   To zależy o jakiej sytuacji mówimy. Jeżeli np. podatnik wpłacił podatek wraz z odsetkami a następnie okazało się, że podatek ten był nienależny to wówczas nadpłata obejmuje całą kwotę wpłaconą nienależnie przez podatnika, czyli również odsetki.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl