Ryczałt od aut służbowych

Ryczałt od aut służbowych

 

Wczoraj, 25 listopada 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ta przewiduje m. in. zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulując kwestie korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Kwestia ta do tej pory budzi szereg wątpliwości – pisałem o nich m. in. na swoim blogu oraz na tej stronie. Od nowego roku będą obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi pracownicy korzystający z samochodów służbowych do celów będą mieli doliczaną ryczałtową kwotę przychodu do opodatkowania.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)  250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2)  400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych kwot.

Nowe przepisy przewidują również, że jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną wprowadzonymi ryczałtami a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Na nowych przepisach stracą pracownicy, którzy korzystają z samochodów służbowych odpłatnie i płacą z tego tytułu kwoty wyższe niż przewidziane w ustawie ryczałty. 

Nowe regulacje powinny uprościć zasady rozliczania przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych choć oczywiście pewne wątpliwości: przykładowo pracownik korzystający ze starego golfa z silnikiem o poj. 1,9 faktycznie zapłaci wyższy podatek niż pracownik korzystający z najnowszego passata z silnikiem 1.4. Przepisy też nie precyzują czy ryczałt obejmuje także koszt paliwa, które może być finansowane przez pracodawcę bądź przez samego pracownika.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl