Rewolucja w dokumentacji cen transferowych

Rewolucja w dokumentacji cen transferowych

 

Od początku tego roku obowiązuje szereg zmian dotyczących podmiotów powiązanych. a tymczasem na 2016 r. Ministerstwo Finansów proponuje całkowitą rewolucję z tym  zakresie.

Do ustaw o podatku dochodowym wprowadzone zostaną rozwiązania proponowane w Kodeksie postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych na obszarze UE oraz rekomendacje OECD.Dla części podatników zostaną zniesione obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych. W zamian dla pozostałych obowiązek ten ulegnie znacznemu rozszerzeniu.

Nowe przepisy zmieniają przede wszystkim zakres dokumentacji i informacji, które podatnicy będą zobowiązani przygotowywać.

Obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyły podmiotów uzyskujących przynajmniej 2 mln euro. Oznacza to, że wiele małych firm, które do tej pory ma obowiązek sporządzać dokumentację (ze względu na wartość transakcji) od 2016 r. nie będzie miało takich obowiązków.

Z drugiej strony zostanie rozszerzony zakres dokumentacji i informacji dla podatników, którzy uzyskują powyżej 2 mln euro przychodów. Obowiązki te będą zróżnicowane, i tak:

  • podstawowa dokumentacja w zakresie cen transferowych będzie miała zakres podobny do obecnego (zmianą jest to, że w jednej dokumentacji trzeba będzie opisać wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi)
  • podatnicy uzyskujący ponad 10 mln euro przychodów dodatkowo będą miały obowiązek sporządzać analizę danych podmiotów niezależnych (tzw. Analiza porównawcza bądź benchmarkowa) oraz do zeznania rocznego dołączać będą uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • podatnicy uzyskujący powyżej 20 mln euro przychodu będą mieli obowiązek sporządzać tzw.  dokumentację masterfile – czyli dokumentację wspólną dla grupy
  • podatnicy uzyskujący przychody pow. 750 mln euro będą mieli nowy obowiązek raportowania wg krajów

Zróżnicowanie zakresu obowiązków w zależności od wielkości podmiotu jest z pewnością korzystną zmianą. Ponadto polskie regulacje będę wspólne z obowiązkami stosowanymi przez wiele państw UE, co pozwoli na skuteczne stosowanie wspólnej polityki cen transferowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl