Wątpliwości na korzyść podatnika

Wątpliwości na korzyść podatnika

 

Sejm przyjął zmianę Ordynacji podatkowej, wprowadzającą zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego.

Czy rzeczywiście tak będzie? W praktyce nigdy nie spotkałem się by organ podatkowy w swojej decyzji wyrażał jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności dokonywanej przez siebie interpretacji przepisów. Tym niemniej można mieć nadzieję, że zasada pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie swoich racji przed sądami.

Ustawa nowelizująca zawiera ponadto propozycję korzystnych zmian dotyczących prowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych.

Uchwalone przez Sejm przepisy trafią teraz pod obrady Senatu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl