Podatek od marketów

Podatek od marketów

 

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od marketów, czyli podatek od sprzedaży detalicznej, który ma być jednym ze źródeł finansowania programu 500+. Podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni, którzy uzyskują powyżej 17 mln zł przychodów miesięcznie. Ustawa wchodzi w życie 1 września 2016 r.

Podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni, sprzedający towary w lokalu lub poprzez sprzedaż bezpośrednią poza lokalem przedsiębiorstwa. Opodatkowaniu nie będzie podlegała sprzedaż internetowa. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą musieli złożyć deklarację podatkową i płacić podatek. Podatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.

 

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Przykładowo – największy polski detalista, czyli sieć sklepów Biedronka osiąga ok. 3 mld zł przychodów miesięcznie. Od września będzie więc odprowadzać do budżetu prawie 41 mln zł miesięcznie. Według szacunków Ministerstwa roczne przychody netto z tego podatku (czyli przychody z nowego podatku pomniejszone o różnicę w podatku dochodowym) mają wynieść ok. 1,5 mld zł. Koszt programu 500+ to ponad 22 mld zł rocznie.

 

Z podatku od marketów, wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in. węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył leków oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych.

Przedsiębiorcy będą składać deklaracje miesięczne (za miesiące, w których przychody przekroczyły 17 mln zł) i wpłacać podatek do 25 dnia następnego miesiąca.

Ministerstwo zakłada, że podatek od marketów nie spowoduje wzrostu cen i nie wpłynie na wzrost inflacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl