Złóż PIT-WZ i PIT-OP a urząd zrobi zeznanie za ciebie

Złóż PIT-WZ i PIT-OP a urząd zrobi zeznanie za ciebie

Ministerstwo Finansów jeszcze bardziej ułatwia rozliczenia roczne i rozszerza możliwość sporządzenia zeznania rocznego przez urząd. Do tej pory z usługi sporządzenia zeznania przez fiskusa mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy uzyskiwali dochody tylko od płatników i nie korzystali z żadnych ulg.

Od jutra, 15 marca z takiej możliwości będą mogli również skorzystać podatnicy, którzy dokonują odliczeń (np. ulgi prorodzinnej). Po „zleceniu” tej usługi w ciągu 5 dni dostaniemy gotowe zeznanie. Jeżeli wszystko się w nim będzie zgadzało, to potwierdzamy i już pozostaje nam tylko czekać na zwrot podatku.

Proste? Niestety, nie do końca.

 

Podatnik, który chce zostać rozliczony przez urząd musi złożyć wniosek o sporządzenie zeznania: PIT-WZ. Wniosek ten można złożyć wyłącznie elektronicznie (a pamiętajmy, że ok. 20% gospodarstw domowych w Polsce wciąż nie ma dostępu do internetu). Zrobić to można za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub – w przyszłości – spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).

Przy składaniu PIT-WZ przez Portal Podatkowy lub e-Deklaracje podpisuje się go za pomocą:

  • kwoty przychodu za rok 2015 lub
  • podpisem elektronicznym.

W przypadku Portalu Podatkowego w grę wchodzi również profil zaufanym. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują banki: PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING.

PIT-WZ można też złożyć przez stronę banku (w przyszłości również spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) – wówczas wykorzystuje się dane uwierzytelniające, które bank lub kasa stosują do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

Druga kwestia to wypełnienie samego formularza PIT-WZ. Ma on 2 strony, wygląda tak jak większość PIT-ów i należy w nim podać:

  • dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT oraz informacje:
  • o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych)
  • czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej,
  • o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeżeli masz wyższe składki a niski dochód, to należy ci się zwrot składek)
  • o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci
  • o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chcesz przekazać jej 1% podatku należnego
  • o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu twojego zeznania podatkowego

Wątpliwym wydaje się czy usługa ta będzie rzeczywiście dużym ułatwieniem. Skorzystać z niej bowiem mogą osoby, które aktywnie korzystają z internetu, mają utworzony Profil Zaufany bądź korzystają z bankowości internetowej. Takie osoby z reguły nie mają problemów z wypełnieniem zeznania PIT-37, tym bardziej, że wypełnienie PIT-WZ przypomina korzystanie z jednego z wielu dostępnych za darmo programów do sporządzania zeznań rocznych.

Drugą usługą, którą Ministerstwo Finansów uruchamia 15 marca jest PIT-OP – formularz przeznaczony dla emerytów i rencistów, którzy chcą przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Emeryt lub rencista, który dostał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chce przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, może to zrobić składając PIT-OP.  W ten sposób nie muszą wypełniać całego zeznania podatkowe, w oświadczeniu PIT-OP wskazują tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% swojego podatku.

Oświadczenie PIT-OP można złożyć od 15 marca do 2 maja 2017 r. Formularz można złożyć „analogowo” (czyli w urzędzie skarbowym bądź przesłać pocztą) bądź „cyfrowo” (przez Portal Podatkowy, aplikację e-Deklaracje albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl