NSA zgadza się, że wynajem jest również własnym celem mieszkaniowym

NSA zgadza się, że wynajem jest również własnym celem mieszkaniowym

Ponad dwa lata temu pisałem o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym Sąd stwierdził, że podatnik, którego reprezentowałem, ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi mieszkaniowej” nawet jeśli przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na zakup dwóch mieszkań oraz gdy będą one wynajmowane.

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem WSA i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 17 maja tego roku odbyła się rozprawa przed NSA. W ogłoszonym wyroku (II FSK 1053/15) sędzia Stanisław Bogucki zgodził się ze stanowiskiem zawartym we wniosku o interpretację oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Spór dotyczył interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 132 w myśl, którego podatnik sprzedający mieszkanie przed upływem 2 lat od nabycia może skorzystać z ulgi w podatku jeśli w ciągu 2 lat przeznaczy uzyskane ze sprzedaży środki na własne cele mieszkaniowe. Sędzia podkreślił, że „własnym celem mieszkaniowym” może być również kupno dwóch mieszkań, także w sytuacji gdy będą one wynajmowane. W ustnym uzasadnieniu sędzia wskazał również, że przepis nakazuje wydatkować środki na własne cele mieszkaniowe a nie na „zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych” – co oznacza, że nie jest koniecznym zamieszkanie podatnika w kupionym mieszkaniu (mieszkaniach). Jeżeli więc wynajem nie ma cech prowadzonej działalności gospodarczej to nie pozbawia to prawa do ulgi.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl