Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy

Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy

Od 11 czerwca roku obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne nie będą mieli obowiązku obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej, gdy ich całkowity pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Liberalizacja ta nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Należy pamiętać, że do tego okresu wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen.

Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza w pełni swobodnego przyjazdu i poruszania się po terytorium UE. Warunkiem wjazdu jest m.in. posiadanie ważnego paszportu biometrycznego, ponadto osoba przekraczająca granicę będzie musiała uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu. Tak więc jeśli przyjazd do Polski lub innego państwa UE będzie związany np. podjęciem pracy to konieczne będzie posiadanie zezwolenia na pracę bądź potwierdzonego przez urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.

Co ważne – pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca 2017 r.). Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę (o tych procedurach napiszemy w dalszej części Poradnika).

Obowiązek wizowy dla obywateli Ukrainy jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl