Zmiany w uldze rehabilitacyjnej w 2018 r.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej w 2018 r.

Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu niektórych wydatków związanych z niepełnosprawnością.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie kilka zmian w uldze rehabilitacyjnej, które rozszerzają i ułatwiają skorzystanie z odliczeń.

Pies asystujący. Obecnie osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa ponoszące wydatki na psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej mogą odliczyć od dochodu wydatki związane z utrzymaniem tego psa do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Z odliczenia tego mogą skorzystać też osoby mające na utrzymaniu osoby ze wskazaną niepełnosprawnością.

Od nowego roku odliczenie powyższe będzie przysługiwało wszystkim osobom niepełnosprawnym lub mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie ponoszenie przez te osoby wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej psem asystującym jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności jest to pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Od nowego roku odliczeniu będą więc podlegały np. wydatki na psa służącego do dogoterapii (kynoterapii) wspomagającego rehabilitację i leczenie osób niepełnosprawnych (szczególnie dzieci) poprzez zabawy i ćwiczenia.

Używanie samochodu osobowego. Obecnie jednym z wydatków rehabilitacyjnych jest używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Od nowego roku zakres tego odliczenia zostanie rozszerzony i będą z niego mogli skorzystać wszyscy niepełnosprawni lub mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Tak więc bez względu na to czy samochód osobowy będzie wykorzystywany do przejazdów na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne czy też do zwykłych, codziennych potrzeb odliczyć od dochodu będzie można kwotę nieprzekraczającą rocznie 2280 zł. W praktyce osoby niepełnosprawne będą odliczały właśnie tę kwotę ponieważ roczne wydatki związane z korzystaniem samochodu osobowego w praktyce zawsze są wyższe.

Od nowego roku rośnie też limit dochodów uzyskiwanych przez osobę niepełnosprawną, który daje prawo do odliczania wydatków przez osoby mające na utrzymaniu taką osobę. Obecnie dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 9120 zł. Od nowego roku limit ten wynosi 10080 zł.

Warto także zauważyć, że opisane zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2017 r. – czyli z rozszerzonego zakresu odliczeń będzie można skorzystać już w zeznaniu za rok 2017.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl