Więcej czasu na dokumentację

Więcej czasu na dokumentację

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555), które wydłuża terminy sporządzenia dokumentacji w sprawie cen transferowych za 2017 i 2018 r. do do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy (najczęściej będzie to więc koniec września). Przedłużone terminy dotyczą:

1) sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PIT oraz art. 9a ust. 1 ustawy CIT
2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, o sporządzeniu dokumentacji w sprawie cen transferowych (art. 25a ust. 7 ustawy PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT);
3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP i PIT-TP (art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Dzięki przedłużeniu terminów podatnicy z trochę większym spokojem mogą przygotowywać dokumentacje za rok 2017, które są dość skomplikowane i pracochłonne.

Czekamy jeszcze na wprowadzenie zapowiadanych przepisów, które mają zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl