Mechanizm Podzielonej Płatności

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 r. funkcjonuje Mechanizm Podzielonej Płatności, który ma zwiększać bezpieczeństwo transakcji i przyczyniać się do zmniejszania wyłudzeń w podatku VAT. Istotą tego rozwiązania jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT.

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną dla przedsiębiorców, która wyjaśnia i zachęca do korzystania z MPP. Mechanizm działania przedstawiono na schemacie:

 

Korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z MPP ma być bezpieczeństwo i pewność obrotu. Zapłata w podzielonej płatności będzie bowiem jedną z podstawowych przesłanek, świadczących o zachowaniu należytej staranności. Jeżeli nabywca będzie mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta lub co do okoliczności transakcji, będzie mógł zastosować MPP. Dzięki temu znacznie zwiększy prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują jego prawo do obniżenia naliczonego podatku. Dodatkowe korzyści to w szczególności zwrot różnicy podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zniesienie solidarnej odpowiedzialności oraz brak sankcji w VAT.

 

W MPP bank automatycznie dzieli płatność w ten sposób, że wartość netto przekazuje na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast kwotę VAT przekazuje na jego rachunek VAT (które banki miały obowiązek uruchomić przedsiębiorcom).

Warto podkreślić, że korzystanie z MPP jest dobrowolne, to kupujący decyduje, za którą fakturę zapłaci metodą podzielonej płatności.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl