Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości

Rozliczanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia i korzystanie z ulgi mieszkaniowej polegającej na przeznaczeniu przychodu na własne cele mieszkaniowe stwarza podatnikom bardzo dużo problemów. Świadczyć o tym może choćby ilość pytań pojawiająca się pod moimi wpisami na ten temat. Sądy administracyjne coraz częściej zaczynają kwestionować decyzje i interpretacje organów podatkowych. Efektem tego zamieszania jest projekt zmian w rozliczaniu tego dochodu, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Zmiany generalnie należy uznać za korzystne dla podatników, choć nie sprawią, że wszystkie kwestie staną się jasne i nierodzące sporów.

 1. Łatwiej będzie sprzedać nieruchomość nabytą w spadku.

W myśl obecnych przepisów opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie:

 1. a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Nabyciem jest kupno bądź też nabycie w spadku czy darowiźnie. Opodatkowaniu, stawką 19%, podlega dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami, między innymi zakupem nieruchomości. Na szczególnie wysoki podatek są więc narażeni podatnicy, którzy nieruchomość nabyli nieodpłatnie, np. w spadku – w ich przypadku dochód jest z reguły równy przychodowi co powoduje, że podstawa do opodatkowania jest bardzo wysoka. Często też spadkobiercy nie mają możliwości by ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości czekać 5 lat.

Od 2019 r. ustawodawca zamierza ulżyć spadkobiercom nabywającym nieruchomości. Pięcioletni okres, po którym można sprzedać nieruchomość liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Przykład

Pani Alina w 2018 r. nabyła w spadku mieszkanie po zmarłej mamie. Mama była właścicielką tego mieszkania przez 10 lat. Pani Alina zamierza sprzedać to mieszkanie w 2019 r. za 400 tys. zł. Czy będzie musiała zapłacić podatek?

W myśl obecnych przepisów Pani Alina zapłaciła by 76 000 zł podatku (o ile nie korzysta z ulgi, o której piszę w dalszej części). Sprzedaż bez podatku była by możliwa po upływie 5 lat licząc od końca 2018 r. czyli dopiero w 2024 r.

Jeżeli projektowanie przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. to Pani Alina będzie mogła w 2019 r. sprzedać to mieszkanie bez podatku, bo od nabycia tej nieruchomości przez jej mamę minęło ponad 5 lat.

 

 1. Moment nabycia w przypadku wspólności małżeńskiej

Przepisy też będą precyzowały, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pięcioletni okres będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Należy zauważyć, że po szeregu wyroków sądów administracyjnych organy podatkowe generalnie zgadzają się, że w taki sposób należy określać moment nabycia nieruchomości. Zmiana przepisu w tym zakresie „legalizuje” interpretację wywalczoną przez podatników.

 1. Nabycie lub zbycie w wyniku działu spadku

Nowelizacja będzie też wskazywała, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

 1. Zmiany w uldze mieszkaniowej

Mnóstwo wątpliwości i sporów z organami podatkowymi wywołuje korzystanie z ulgi mieszkaniowej, o której pisałem m. in. w tym artykule.

Podatnik, który sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat może zostać zwolniony z podatku (w całości lub części) jeżeli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskany ze sprzedaży przychód na własne cele mieszkaniowe. Ustawodawca od nowego roku wydłuży ten termin do trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Tak więc podatnicy będą mieli więcej czasu na wydatkowanie pieniędzy.

Jedną z kwestii spornych w uldze mieszkaniowej jest rozstrzygnięcie czy we wskazanym okresie (obecnie 2 lat a po zmianie przepisów 3 lat) podatnik musi wydatkować pieniądze na zakup nieruchomości czy również w tym okresie musi stać się jej właścicielem. Problem dotyczy podatników przeznaczających przychód na nabycie nieruchomości od dewelopera. Niejednokrotnie bowiem podatnik w ciągu 2 lat wpłaca deweloperowi cała kwotę a podpisanie aktu notarialnego następuje po przekroczeniu tego okresu. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że oznacza to, iż podatnik nie nabył prawa do ulgi. Innego zdania od jakiegoś czasu są jednak sądy, szczególnie Naczelny Sąd Administracyjny, który w kilku wyrokach z tego roku (m. in. II FSK 413/16 z 16.02.2018 r.) stwierdził, że istotny jest fakt wydatkowania przychodu a samo nabycie nieruchomości może nastąpić w terminie późniejszym.

Ustawodawca postanowił jednoznacznie uregulować tę kwestię i od nowego roku przepis będzie precyzował, że wydatek będzie uznany za dający prawo do ulgi jeżeli przed upływem okresu 3 lat od sprzedaży nastąpi nabycie własności nieruchomości lub praw wymienionych w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Z jednej strony ustawodawca wydłuża termin na dokonywanie wydatku a z drugiej strony jednoznacznie wskazuje, że w tym terminie musi nastąpić nabycie nieruchomości, która stanowić ma własny cel mieszkaniowy podatnika.

Dobrze, że ustawodawca dokonuje korzystnych zmian w regulacjach dotyczących zbycia nieruchomości. Szkoda jednak, że nie zajął się tą kwestią kompleksowo i nie postanowił jednoznacznie wyjaśnić, że własnym celem mieszkaniowym jest m. in. nabycie na własność budynku czy lokalu bez względu na to czy podatnik w tym budynku czy lokalu zamierza zamieszkać.

226 Comments

 • by Anonim Posted 13 października, 2018 2:19 pm

  A jak ma się kwestia gdy…spadkodawca zapisał dom i działkę swojej partnerce (nie byli małżeństwem), z tym że spadkodawca sam odziedziczył ten dom i działkę po swojej zmarłej matce i był wpisany jako pełnoprawny właściciel od 4lat.
  Teraz partnerka, która odziedziczyła wszystko chce sprzedać dom i działkę, to nie chcąc płacić podatku musi czekać 5lat, czy 1rok (spadkodawca był właścicielem 4lata)?
  Zakładając, że zmiany wejdą w życie od 01.01.2019, to czy podpisując umowę sprzedaży jeszcze w 2018r., nadal trzeba będzie opłacić podatek lub czekać 5lat? Czy ta zmiana będzie dotyczyć tylko spadku odziedziczonego w 2019 czy b) sprzedaży spadku w 2019? Proszę o opinię i objaśnienie tej kwestii

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2018 7:52 am

   Okres 5 lat, po których będzie można sprzedać nieruchomość odziedziczoną będzie liczony od momentu nabycia przez spadkodawcę, czyli partnera (a nie jego matki).

  • by Paweł Posted 2 kwietnia, 2019 5:36 pm

   Witam pytanie takie sprzedałem mieszkania przed upływem 5 lat z majatku wlasnego kupuje mieszkanie za wyzsza cene do majatku wspolnego czy musze placic podatek dochodowy i czy zona musi placic podatek dochodowy

 • by Krzysiek Posted 16 października, 2018 5:53 pm

  Poproszę o link do ustawy.

 • by Jaceksr Posted 20 października, 2018 7:27 am

  Ja jednak zastanawiam się Czy i dzisiaj taka sprzedaż mieszkania spadkowego nawet natychmiast po jego otrzymaniu nie jest zwolniona z podatku dochodowego ? Podstawa : Art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . A mieszkanie otrzymane podlega pod ustawę od spadków i darowizn . Mimo że za chwilę będzie to nieaktualne ale poszło zapytanie interpretacyjne . Jak trzeba bedzie pójdzie też do sądu . Może będzie można robić korekty wcześniejszych rozliczeń takich sprzedaży .

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2018 7:41 am

   Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT nie stosuje się jej do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
   Tylko proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku przepisom ustawy od spadków i darowizn podlega nabycie mieszkania a nie jego sprzedaż. Mówimy o dwóch różnych zdarzeniach i do jednego ma zastosowanie ustawa o podatku od spadków i darowizn a do drugiego ustawa PIT.

 • by Katarzyna Posted 24 października, 2018 8:03 am

  Jak rozumiem teraz jest tylko projekt Ustawy i wciąż obowiązują przepisy, że musi minąć 5 lat bym mogła sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Czy wiadomo kiedy zapadną ostateczne decyzje i kiedy będzie Ustawa?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:55 am

   Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2019

   • by Mimi Posted 12 marca, 2019 8:43 pm

    Czy ostatecznie weszła w życie ?

    • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 10:39 pm

     tak, przepisy obowiązują od 1.1.2019

 • by Piotr Posted 27 października, 2018 3:33 pm

  Czy jeżeli ktoś odziedziczy mieszkamie w 2018 r., przed wejście w życie ustawy, ale sprzeda dopiero w 2019 r. juz po wejściu ustawy w życie, to będzie miał się rozliczyć z podatku na starych czy nowych zasadach? Spadkodawca nabył mieszkanie ponad 20 lat wcześniej.

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:54 am

   W takim przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy

 • by Paweł Posted 31 października, 2018 3:35 pm

  FANTASTYCZNE INFORMACJE!
  Czy w mojej specyficznej sytuacji po 1.I.2019 będę zwolniony z podatku?
  W 2008 r. ojciec przekazał mi dom jako darowiznę;
  W 2012 r. przekazałem ten dom darowiznę na macochę – ówczesną żonę ojca;
  W 2015 r. wezwałem macochę do zwrotu darowizny z uwagi na rażącą niewdzięczność – tj. był to akt przekazania własności (a nie darowizny).
  Czy w 2019r. będę mógł sprzedać dom bez obawy o konieczność opłacenia podatku dochodowego?
  Pozdrawiam!

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:53 am

   Pana przykład jest dość niejednoznaczny, wymagałby chyba głębszej analizy, niewykluczone, że warto byłoby wystąpić o interpretację. Zwrot darowizny oznacza ponowne przeniesienie własności więc organ podatkowy stałby na stanowisku, że nabył Pan nieruchomość w 2015 r.

 • by Malgorzata Posted 1 listopada, 2018 3:31 pm

  Cztery lata temu odziedziczylam spoldzielcze mieszkanie po moich rodzicach ktorzy mieszkali tam od 1962. Ja sie w tym mieszkaniu wychowalam I bylam tam zameldowana. Moje imie widnialo na wszystkich dokumentach i rachunkach. W 2014 musialam sprzedac mieszkanie ale nie jestem jeszcze rozliczona podatkowo. Mieszkam w Kanadzie i pieniadze ze sprzedazy mieszkania w Polsce wykorzystalam na remont mojego mieszkania oraz splate dlugow. Czy nowa ustawa o zwolnieniu z 19% podatku od sprrzedazy nieruchomosco przed uplywem 5 lat obejmie rowniez mnie?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:39 am

   Nie, ponieważ sprzedaż nastąpiła jeszcze przed 1 stycznia 2019

   • by Eva Posted 26 czerwca, 2022 8:32 am

    Chcialam zapytac w co mozna wykorzytac pieniadze po sprzedazy mieszkania po zmarlej mamie przed uplywem pieciu lat aby uniknac podatku? Prosze o podpowiedz?

 • by Tomasz Burian Posted 5 listopada, 2018 11:12 pm

  Czy ta zmiana jest juz pewna ? Planuje sprzedaz nieruchomosci a listopadzie, nabytej 2 lata temu w spadku po ciotce. Gdyby bylo to pewne, wartoby byo rzeciagnaca podpisnie umwy na styczen. Prosze o komentarz

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:38 am

   Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2019

 • by Paweł Posted 8 listopada, 2018 9:16 am

  Witam jestem osoba fizyczna pracuje w Angli mam taką sytuację kupiłem dwie działki w 2016 roku na jednej wybudowałem dom który sprzedałem w 2017 roku a drugą działkę dałem bratu w postaci darowizny który też postawił na niej dom i sprzedał miesiąc temu. Tata posiada dwa inne domy które zamierza nam dać w najbliższym czasie moje pytanie jest takie czy możemy je od niego kupić żeby uniknąć płacenia podatku z racji przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 9:01 pm

   Zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (również od ojca) jest celem mieszkaniowym.

 • by Eryk Posted 10 listopada, 2018 2:57 pm

  A jak wyglądałaby sytuacja w takiej sprawie: W styczniu 2016 r. umiera żona mojego ojca i on po niej dziedziczy mieszkanie z jej majątku osobistego, które zakupiła w 2014r. W październiku 2016r. umiera mój ojciec -podczas trwającego postępowania o spis inwentarza, gdzie ja zostaję następcą prawnym w tym postępowaniu – i ja dziedziczę to mieszkanie. Czy liczyć 5 lat od zakupu mieszkania w 2014r., czy od śmierci mojego ojca w 2016r.

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 9:00 pm

   W tej sytuacji pięcioletni okres liczymy od daty nabycia nieruchomości przez Pana ojca, czyli od stycznia 2016.

 • by Agata Posted 15 listopada, 2018 1:32 pm

  Czy jeśli w dniu 31.12.2018 kończy się dwuletni termin na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe to czy z dniem 01.01.2019 zostanie on przedłużony o rok czy nowe przepisy dotyczą jedynie nieruchomości sprzedanych począwszy od dnia 01.01.2019?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:58 pm

   Nie. Osoby, które sprzedały mieszkanie przed końcem 2018 r. mają dwuletni okres na wydatkowanie przychodu.

   • by Beata Posted 29 stycznia, 2019 2:55 pm

    Czy w takiej sytuacji również musi być podpisana umowa ostateczna notarialna w ciągu tych dwóch lat, czy wystarczy umowa deweloperska jak to było dotychczas. Konkretnie chodzi mi o zakup od dewelopera. Zakończenie połowa 2020, akty do lipca 2021.

    • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 12:26 pm

     Od nowego roku również w przypadku umów deweloperskich mamy 3 lata na zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu

 • by martyna Posted 16 listopada, 2018 11:14 am

  a czy nowa ustawa od 2019 roku bedzie miała równiez zastosowanie do mieszkań otrzymanych w darowiźnie od rodziców??

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:57 pm

   Niestety nie

 • by Krzysztof Posted 18 listopada, 2018 9:19 am

  A co z mieszkaniami otrzymanymi w drodze darowizny, a nie spadku od żyjących rodziców czy dziadków? Czy ustawa nie zwalnia z PIT nieruchomości nabytych tą drogą? Wiele takich darowizn było uczynionych, by okres 5 lat biegł już za życia darczyńcy, a nie dopiero od jego śmierci.

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:55 pm

   Nowe przepisy nie obejmą darowizn.

 • by stan Posted 19 listopada, 2018 5:37 am

  Jak sprzedam działke mabyto w spadku po upływie 5 lat czy czeba płacić podatek ?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:55 pm

   Nie trzeba.

 • by Dominika Posted 21 listopada, 2018 2:27 pm

  Czy planowane zmiany dotyczą wyłącznie nieruchomości nabytych drogą spadku, czy też również darowizn (sprzedaż przed upływem pięciu lat od momemntu nabycia drogą darowizy) ?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:54 pm

   Niestety, nowe rozwiązanie ma dotyczyć tylko spadkobierców.

 • by Spadkobierca Posted 25 listopada, 2018 2:37 pm

  Dzień dobry,

  czy nowe przepisy mówiące o zmianie sposobu naliczania pięcioletniego okresu po upływie ktorego spadkobiercy nie będą musieli płacić podatku od sprzedaży nieruchomości zostały zatwierdzone i będą obowiązywać od 01.01.2019, a jeżeli tak, to czy nowe przepisy obejmą też spadkobierców, którzy drogą spadku stali się właścicielami nieruchomości przed wejsciem przepisów w życie czyli przed 2019 rokiem?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:54 pm

   Ustawa chyba obecnie czeka na podpis prezydenta więc można powiedzieć, że przepisy wejdą w życie.
   W mojej ocenie nowe przepisy obejmą również osoby, które jeszcze w 2018 r. odziedziczyły nieruchomość a będą ją sprzedawać w roku 2019. Projektowany przepis ma brzmienie:
   Art. 10 ust. 5
   „5. W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.”

 • by Edek Posted 27 listopada, 2018 10:21 am

  A jak jest w sytuacji tzw. ulgi mieszkaniowej w II grupie podatkowej? Chodzi mi o to, czy w odziedziczonym w zeszłym miesiącu drogą prawomocnego postanowienia sądowego mieszkaniu po wujku muszę być zameldowany i zamieszkiwać przez okres pięciu lat? Sprzedawać mieszkania nie zamierzam, zameldowany jestem, wynajmować go nie chcę, prawa do innego mieszkania nie posiadam. To trzymam jako kapitał dla dzieci. Chodzi mi tylko o to cholerne zamieszkiwanie przez 5 lat.

 • by Edek Posted 27 listopada, 2018 10:29 am

  Zapomniałem dodać, że od lat mieszkam w tym mieszkaniu, ale w ciągu dwóch lat planuję wyjechać do pracy zagranicę, bo jestem naukowcem z wąską specjalizacją i nepotyzm oraz biurokracja obowiązujące w polskiej nauce mnie do tego zmuszają. Zresztą mam propozycję współpracy z zagranicznych ośrodków, ale obecnie ze względu na sytuację rodzinną nie mogę wyjechać, a propozycja współpracy nie będzie na mnie czekała wiecznie.

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:24 am

   W obecnych przepisach nie ma znaczenia kwestia zameldowania. Decyduje tylko okres „posiadania”.

   • by Edek Posted 13 grudnia, 2018 1:49 pm

    Tylko, że przez wiele lat mieszkałem w tym mieszkaniu razem z wujkiem aż do jego śmierci. Co w związku z tym?

    • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 4:11 pm

     Pana pytanie dotyczy kwestii podatku od spadków i darowizn a nie podatku dochodowego. Otrzymując mieszkanie w spadku skorzystał Pan z ulgi polegającej na tym, że przez 5 lat będzie Pan mieszkał w tym mieszkaniu (od momentu odziedziczenia). Sprzedaż tego mieszkania przed upływem 5 lat jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona spowodowana koniecznością i w ciągu 2 lat nabędzie Pan kolejne mieszkanie, w którym będzie Pan mieszkał.

     • by Edek Posted 14 grudnia, 2018 8:07 am

      Dla mnie to czysta paranoja! Sprzedawać jedno mieszkanie, żeby kupić drugie. Poza tym jest to ewidentne ograniczanie wolności, bo skoro nie mam zamiaru sprzedawać odziedziczonego mieszkania, jak w zamiarze ma 99% spadkobierców ani go wynajmować to czy sam fakt zameldowania nie jest wystarczający. Mieszkam w nim wiele lat i prawdopodobnie będę dalej mieszkać, ale tak jak pisałem wyżej, mam szansę na pracę zagranicą. I teraz, żeby podjąć pracę w innym mieście czy kraju muszę mieszkanie sprzedać i kupić tam. A ja nie chcę tam mieszkania kupować, bo po pierwsze do tego ma sentyment, po drugie, nie wiem ile tam czasu bym spędził (może rok a może kilkanaście lat), po trzecie nigdy nie ma pewności, że mi się gdzieś indziej spodoba, a po czwarte, musiałbym sprzedać co najmniej półtora takiego mieszkania, aby kupić inne. A jak nie chcę to według polskiego ustawodawstwa mam kamienie gryź na miejscu i siedzieć w tym mieszkaniu jak w więzieniu. Chory kraj, chore prawo!

     • by Mariusz Makowski Posted 14 grudnia, 2018 9:00 am

      Nabywając spadek po dalszej rodzinie podlega Pan opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Na podstawie ulgi został Pan z tego podatku zwolniony, ale ulga ma swoje warunki, które muszą zostać spełnione.

 • by Anna Posted 27 listopada, 2018 11:10 am

  Niestety dla zwykłego „Kowalskiego” liczenie tych terminów może być problemem.
  Sytuacja nieco podobna jak w ww. wpisie: W sierpniu 2017r. umiera mój Mąż. Ja i moich 2 dorosłych synów dziedziczymy w styczniu 2018r. ustawowo po 1/3 działki nabytej przed ślubem i domu na niej postawionym już po ślubie. Całe życie tam mieszkamy i jesteśmy zameldowani, ale chcę to sprzedać.
  Czy dobrze zrozumiałam (zgodnie z ww.przykładem), że nasze 5 lat liczy się od daty nabycia działki przez Męża i postawienia domu, czy może się mylę i liczy się od daty nabycia spadku (i w tej sytuacji musimy odczekać 5 lat by nie płacić podatku)?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:23 am

   Jeżeli sprzedaż nastąpi w 2019 r. to 5 letni okres będzie liczony od daty nabycia działki przez męża.

 • by Joanna Posted 27 listopada, 2018 12:03 pm

  Dzien dobry ! Ja z siostrą odziedziczylysmy mieszkanie po mamie twym roku . Chciałybyśmy je sprzedać . Mama kupiła to mieszkanie ponad 10 lat temu (wykupiła ze spółdzielni na dogodnych warunkach ) . Nie był sporządzony akt notarialny przez te lata ,dopiero dwa lata temu mama zrobiła tzw . odrębność i został podpisany akt notarialny . Chciałabym się dowiedzieć , którą datę będzie brał urząd skarbowy pod uwagę : datę faktycznego zakupu czy sporządzenia aku notarialnego ?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:21 am

   Właściwie za nabycie w tej sytuacji należy uznać przyznanie mamie spółdzielczego prawa do mieszkania. Tak czy inaczej mama nabyła mieszkanie ponad 5 lat temu.

 • by Marta Posted 3 grudnia, 2018 12:30 pm

  Dzień dobry,

  20 lat temu z pewnych względów babcia przepisała mieszkanie na mnie, czyli na swoją wnuczkę. Babcia żyje nadal, ale teraz chce, żeby po jej śmierci pieniądze z mieszkania trafiły do jej dwóch córek. Jeżeli przepiszę mieszkanie na babcię w akcie darowizny w styczniu 2019 roku, to w przypadku jej śmierci (a babcia ma już 95 lat), jej córki będą musiały odczekać pięć lat od końca roku 2019, aby móc sprzedać mieszkanie i nie płacić podatku od dochodu ponieważ babcia, jako spadkobiorca, nabędzie w drodze darowizny to mieszkanie dopiero w styczniu 2019 roku, czy można będzie uznać jej własność sprzed 20 lat i sprzedać je niedługo po jej śmierci?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:04 am

   Jeżeli planuje Pani podarować babci mieszkanie, to pięcioletni okres będziemy liczyli od tej darowizny. Nie będzie miał znaczenia fakt, że babcia była również wcześniej właścicielem tej nieruchomości.

 • by Justyna Posted 6 grudnia, 2018 6:04 pm

  Witam, mój mąż otrzymał w darowiźnie mieszkanie od rodziców w 2007roku, w tym roku najpierw kupiliśmy nowe mieszkanie, a dopiero po 0,5 roku udało nam się sprzedać te z darowizny. Pieniądze ze sprzedaży były przeznaczone na dokończenie remontu i umeblowanie nowego mieszkania (za poprzednie otrzymał 75tyś zł). Czy mąż musi zgłosić do Urzędu Skarbowego sprzedaż mieszkania z darowizny, a jak tak to może rozliczyć przychód ze sprzedaży na poczet zakupionego mieszkania?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:01 am

   Sprzedaż w 2018 r. mieszkania nabytego w 2007 r. jest wolna od podatku, ponieważ minęło ponad 5 lat od nabycia. Nie trzeba więc w żaden sposób wykazywać tej sprzedaży.

 • by Czarek Posted 7 grudnia, 2018 7:52 am

  dzień dobry

  w zeszłym roku po śmierci cioci dowiedziałem się , że ta zapisała mi nieruchomość w testamęcie , czy jak w roku 2019 sprzedam działkę po cioci to nie zapłacę podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 8:59 am

   To zależy od kiedy ciocia była właścicielem tej działki. Jeżeli od nabycia działki przez ciocię upłynęło 5 lat, to sprzedaż będzie wolna od podatku

 • by Matylka Posted 13 grudnia, 2018 6:36 pm

  Witam,
  W 2017 roku przepisałam pół mieszkania w darowiźnie mojej mamie. Właścicielką mieszkania byłam od 10 lat. W 2018 roku moja mama zmarła i odziedziczyłam po niej z powrotem te pół mieszkania (nie ma innych spadkobierców). Czy teraz muszę odczekać 5 lat, żeby móc sprzedać mieszkanie bez płacenia podatku? Chciałabym sprzedać to mieszkanie i kupić drugie, ale z przeznaczeniem na wynajem.

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 8:58 pm

   Tak. Połowę mieszkania posiada Pani od ponad 5 lat więc w tej części dochód będzie wolny od podatku ale przy sprzedaży przed upływem 5 lat połowy odziedziczonej w spadku wystąpi podatek.

   • by Matylka Posted 14 grudnia, 2018 1:06 pm

    Dziękuje za odpowiedź. A 5 lat liczone od momentu spadku czy przekazania mamie tej połowy w darowiźnie w 2017 roku?

    • by Mariusz Makowski Posted 14 grudnia, 2018 1:25 pm

     Liczone od dnia nabycia przez mamę w darowiźnie tej połowy mieszkania, czyli od 2017 r.

 • by Grzegorz Posted 15 grudnia, 2018 5:35 pm

  Dzień dobry mam pytanie w listopadzie 2014 roku nabyłem nieruchomość w stanie deweloperskim od dewelopera za kwotę 183 000 złotych na którą musiałem wziąć kredyt hipoteczny w kwocie 125 000 złotych pozostała część środki własne. W 2019 roku zamierzam sprzedać tą nieruchomość za kwotę 290 000 złotych. Z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży planuję spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 115 000 złotych (tyle jeszcze zostało do spłaty) resztę czyli 175 000 złotych przeznaczyć na zakup kolejnego mieszkania tez w 2019 roku czy w takiej sytuacji będę musiał zapłacić podatek

  • by Mariusz Makowski Posted 15 grudnia, 2018 10:11 pm

   W tej sytuacji dochodem do opodatkowania będzie kwota 107 000 zł. Dochód ten będzie wolny od podatku w takiej części jaką część przychodu przeznaczy Pan na własne cele mieszkaniowe. W przedstawionej sytuacji 115 tys. będzie przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość, co zgodnie z przepisami nie jest celem mieszkaniowym – czyli 39,66% przychodu (115 tys. z 290 tys) nie zostanie przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli reszta będzie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe to dochodem do opodatkowania będzie: 107000 x 39,66% = 42436 zł Podatek wyniesie więc 8063 zł (42436 x 19%)

 • by Ola Posted 19 grudnia, 2018 9:37 am

  Co w przypadku gdy zostanie podpisana umowa przedwstępna u notariusza w roku 2018, a finalizacjsa czyli umowa końcowa w roku 2019. Obowiązywac będą przepisy z roku 2018 czy 2019? Dodam, że przy umowie z roku 2018 dostałam zaliczkę.

  • by Mariusz Makowski Posted 23 grudnia, 2018 7:51 pm

   Będą już miały zastosowanie przepisy 2019

 • by Jan Posted 21 grudnia, 2018 1:49 pm

  Odziedziczone po cioci w drodze spadku mieszkanie w 2017 r.sprzedalem je w tym samym roku.Nie chcąc płacić podatku 19%, zadeklarowałem w PIT 39 przeznaczenie dochodu na cele mieszkaniowe.Kupilem w 2018r.dzialke budowlaną za ok.50% kwoty podlegającej opodatkowaniu.Pytanie:czy muszę się budować na tej działce i czy mogę kupić drugą działkę budowlaną za pozostałą kwotę nie narażając się na kłopoty z Urzędem Skarbowym?

  • by Mariusz Makowski Posted 23 grudnia, 2018 7:50 pm

   Moim zdaniem może Pan kupić drugą działkę, choć istnieje pewne ryzyko, że urząd skarbowy będzie próbował dowodzić, że tylko jedna z działek służy „własnym celom mieszkaniowym”. Ale w razie takiego sporu służę pomocą.

 • by Zuchwa Posted 27 grudnia, 2018 1:16 pm

  W marcu 2017 zmarła moja mama i ja jako jedyna córka zgodnie z testamentem odziedziczyłam mieszkanie w którym obecnie zamieszkuję.W lutym 2018 r.kupiłam nowe mieszkanie od dewelopera,które jeszcze wykańczam .Chciałabym w 2019r.sprzedać to mieszkanie po mamie i zamieszkać w nowym.Czy zapłacę 19% podatek od sprzedaży mamy mieszkania?

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 8:37 pm

   Jeżeli od chwili nabycia mieszkania przez mamę minęło 5 lat to sprzedaż w 2019 r. nie będzie rodziła podatku. W innym przypadku będzie mogła Pani skorzystać z ulgi mieszkaniowej przeznaczając w całości lub części przychód ze sprzedaży na wykończenie nowego mieszkania.

  • by Zuchwa Posted 24 stycznia, 2019 8:16 am

   Dziękuję bardzo za informację
   Pozdrawiam Elżbieta(Żuchwa)

 • by Marzanna Posted 30 grudnia, 2018 11:44 am

  Witam, w 2018 roku wraz z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie po mamie. Mieszkanie to było już jej własnością ponad 10 lat, ale czy po wejściu ustawy od 1.01.2019 r będziemy mogli je sprzedać bez płacenia podatku? Dodam tylko, że ani ja, ani brat nie zamierzamy przeznaczać kwoty ze sprzedaży mieszkania na „inne cele mieszkaniowe”?

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 8:33 pm

   Tak, sprzedaż w 2019 r. tego mieszkania nie będzie dla Pani i brata rodziła podatku.

   • by Marzanna Posted 12 stycznia, 2019 9:52 am

    Bardzo dziękuję za informację.
    Pozdrawiam Marzanna.

 • by Izabela Posted 31 grudnia, 2018 6:42 pm

  A jak to wygląda w myśl przepisów jeżeli osoba fizyczna wybuduje budynek mieszkalno-usługowy a w nim 6 osobnych lokali i chce w przyszłości wydzielić mieszkania i je sprzedać. Czy musi odprowadzić podatek VAT i dochodowy do US?

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 8:32 pm

   Podatek dochodowy tak czy inaczej najpewniej wystąpi (chyba, że minie 5 lat od nabycia tej nieruchomości, czyli działki). Natomiast w kwestii podatku VAT wszystko zależy od tego czy taką działalność można potraktować jako działalność gospodarczą. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że mamy tutaj znamiona działalności gospodarczej.

 • by Katarzyna Posted 2 stycznia, 2019 11:03 am

  W 2014 roku odziedziczyłam po zmarłym tacie część domu, który on odziedziczył po swojej zmarłej w 1981 roku. W 2016 roku sprzedałam odziedziczoną część domu. W Urzędzie Skarbowym złożyłam PIT-39 w którym zadeklarowałam, że wydam pieniądze na własne cele mieszkaniowe do 31.12.2018 roku.

  Nie uczyniłam tego ponieważ wpłata na mieszkanie do dewelopera nie jest uznawana przez US. W związku z tym, że tata był właścicielem ponad 5 lat i wejściem nowych przepisów mam dwa pytania: 1. czy muszę złożyć korektę PIT-39 i wpłacić podatek do US w 2019 roku? 2. Czy może okres wydatkowania środków wydłuża mi się o jeden rok? Proszę o udzielenie informacji za które z góry serdecznie dziękuję. P.S. bardzo fajny, przystępnie napisany artykuł.

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 8:23 pm

   Nowe przepisy niczego w Pani sytuacji nie zmieniają. Aby skorzystać z ulgi musiała Pani wydatkować do końca 2018 r. przychód na swoje cele mieszkaniowe. Mimo że organy podatkowe uważają, że nie wystarczy sama wpłata do dewelopera, że trzeba jeszcze w terminie dwóch (obecnie trzech) lat stać się właścicielem to sądy podchodzą do tej kwestii korzystniej dla podatników więc jeśli kwota wpłacona deweloperowi odpowiada kwocie, którą zadeklarowała Pani jako wydatki na swoje cele mieszkaniowe to tego bym się trzymał.

 • by Katarzyna Posted 2 stycznia, 2019 11:18 am

  W 2014 roku odziedziczyłam po zmarłym tacie część domu, który on odziedziczył po swojej zmarłej matce w 1981 roku. W 2016 roku sprzedałam odziedziczoną część domu. W Urzędzie Skarbowym złożyłam PIT-39 w którym zadeklarowałam, że wydam pieniądze na własne cele mieszkaniowe do 31.12.2018 roku.

  Nie uczyniłam tego ponieważ wpłata na mieszkanie do dewelopera nie jest uznawana przez US. W związku z tym, że tata był właścicielem ponad 5 lat i wejściem nowych przepisów mam dwa pytania: 1. czy muszę złożyć korektę PIT-39 i wpłacić podatek do US w 2019 roku? 2. Czy może okres wydatkowania środków wydłuża mi się o jeden rok? Proszę o udzielenie informacji za które z góry serdecznie dziękuję. P.S. bardzo fajny, przystępnie napisany artykuł.

 • by Anna Posted 3 stycznia, 2019 11:55 am

  W przypadku sprzedaży mieszkania wszystko właściwie jest jasne. Ale jak wygląda sprawa sprzedaży domu? W momencie śmierci właściciela domu, dom nie posiadał odbioru (czyli była to budowa), a działka to użytkowanie wieczyste. Odbiór budynku załatwili spadkobiercy. Jak w takim przypadku liczony jest czas, po którym mozna sprzedać dom bez podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 10:17 am

   Mamy interpretacje, które stwierdzają, że za datę nabycia nieruchomości należy uznać moment ustanowienia użytkowania wieczystego. Z charakteru użytkowania wieczystego wynika, że niedopuszczalna byłaby sytuacja gdy ktoś inny jest użytkownikiem wieczystym a inny właścicielem budynku. Należy więc uznać, że w momencie śmierci użytkownika wieczystego nabywa się w drodze dziedziczenia to prawo do działki wraz z budową.

   • by Anna Posted 6 stycznia, 2019 1:42 pm

    Czyli wynika z tego, że jeśli mój teść był użytkownikiem wieczystym tej działki od 1999 roku, to według nowych przepisów spadkobiercy mogą już sprzedać całą nieruchomość (działkę wraz z.domem) bez podatku?

    • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 8:14 pm

     Uznałbym, że tak.

     • by Anna Posted 6 stycznia, 2019 8:17 pm

      Bardzo dziękuję za pomoc.

 • by Lukas Posted 3 stycznia, 2019 2:04 pm

  Moja żona otrzymała we wrześniu 2015 r darowiznę od rodziców w postaci spółdzielczego mieszkania. Ja nie jestem współwłaścicielem tego mieszkania. W Grudniu 2018 roku kupiliśmy wspólnie dzialkę i od marca zamierzamy rozpocząć budowę. Czy pieniądze ze sprzedanego mieszkania, (mieszaknie zamierzamy sprzedać w 2019r.) może w całości włożyć do wspólnie budowanego domu, korzystając z prawa zwolnienia z 19 % podatku PIT na własne cele mieszkaniowe? Czy jako dowód wkładu pieniędzy na własne cele mieszkaniowe ze sprzedanego mieszkania dla Urzędu Skarbowego wystarczą faktury VAT wystawiane tylko na moją żonę.

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 10:07 am

   Dokładnie tak. Wydatek na nabycie działki i budowę wspólnego domu też jest celem mieszkaniowym realizowanym przez żonę. Dla uniknięcia sporów z fiskusem warto by faktury były wystawiane na żonę bądź na oboje małżonków.

 • by Justyna Posted 3 stycznia, 2019 2:35 pm

  Mam pytanie a co jeśli nabyło się spadek w parę osób po dziadkavh i wujkach oraz ojcu jaki się zapłaci podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 10:05 am

   Czy pyta Pani o podatek od spadków (który może wystąpić w przypadku nabycia spadku), czy o podatek dochodowy (z tytułu zbycia odziedziczonej nieruchomości)?

 • by Kamila Posted 5 stycznia, 2019 5:02 pm

  Dzień dobry
  Czy zmiana weszła w życie? Proszę o informację, który artykuł mówi o możliwości sprzedaży 5 lat od nabycia przez spadkodawcę, ponieważ nie mogę znaleźć takiego zapisu w ustawie.
  Dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 10:03 am

   Zmiana weszła w życie, to jest przepis art. 10 ust. 5 ustawy o PIT:

   W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

   • by Małgorzata Posted 7 stycznia, 2019 2:23 pm

    Dzień dobry

    W tym przepisie jet mowa o nieruchomościach i nabyciu praw majątkowych, a co w przypadku odziedziczenia działki?
    Mój tata zmarł w 2017 roku, a prawa do działki wyrokiem sądu nabył w 2010 roku, czyli rozumiem ,że jeśli sprzedam działkę w tym roku nie zapłacę żadnego podatku?

    • by Mariusz Makowski Posted 7 stycznia, 2019 7:56 pm

     Działka to też nieruchomość więc też nie zapłaci Pani podatku sprzedając odziedziczoną działkę.

 • by Zosia Posted 8 stycznia, 2019 10:18 pm

  Witam
  Mam pytanie:
  W 2008 roku zmarł mój tata.
  !/2 mieszkania jako współwłasność małżeńska należy do mojej mamy.
  Pozostała cześć spadku została podzielona po 1/4 na moją mamę, i trzy spadkobierczynie.
  Trzy spadkobierczynie (córki ojca) ugodą sądową w 2014 roku działem spadku przekazały swoje części na rzecz mamy.
  Czy wedle nowych przepisów od stycznia 2019 roku sprzedaż tego mieszkania będzie opodatkowana z części jaką przekazały ugodą sądową (działem spodku) trzy spadkobierczyni na rzecz mamy ?

  • by Mariusz Makowski Posted 9 stycznia, 2019 7:57 am

   Nowe przepisy nie będą miały tutaj zastosowania. Natomiast orzecznictwo wskazuje, że nie stanowi nabycia nieruchomości nabycie w drodze działu spadku do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku. Jednak nie mamy tutaj do czynienia z działem spadku a ze zrzeczeniem się spadku przez kilku spadkobierców na rzecz jednego. Uznałbym więc, że mama obecnie jest właścicielką całego mieszkania. W udziale 3/4 nabycie nastąpiło ponad 5 lat temu więc w tej części sprzedaż nie wywołuje podatku. Natomiast nabycie 1/4 udziału nastąpiło w 2014 r. więc pięcioletni okres minie z końcem 2019 r. Tak więc jeśli sprzedaż nastąpi w 2019 r. to powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do 1/4 udziału w mieszkaniu.

 • by Patrycja Posted 10 stycznia, 2019 9:16 am

  Witam.Proszę powiedzieć jak w takim razie można to wszystko zinterpretować w sprawie mieszkania przepisanego dożywotnio? Mama sprzedała mieszkanie w grudniu, przed upływem 5lat. Czy podatek to nadal 19% , czy mama może kupić działkę budowlaną ( bez budynku) , ile ma czasu na złożenie dokumentów do urzędu skarbowego od momentu sprzedaży?

  • by Mariusz Makowski Posted 10 stycznia, 2019 9:24 am

   Proszę napisać co rozumie Pani przez „mieszkanie przepisane dożywotnio”? Darowiznę? Jeżeli mama sprzedała mieszkanie uzyskane w darowiźnie przed upływem 5 lat od nabycia to pojawił się obowiązek zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży. Dochód ten może zostać w całości lub części zwolniony z podatku jeśli mama w ciągu 2 lat (do końca 2020 r.) przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Takim celem może być nabycie działki budowlanej (bez względu na to kiedy i czy w ogóle na tej działce rozpocznie się budowa). Do 30 kwietnia 2019 r. mama powinna złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-39

   • by Patrycja Posted 10 stycznia, 2019 12:52 pm

    Mieszkanie zostało przepisane w akcie notarialnym dożywotnio mamie przez wuja, który zmarł.
    Wychodzi na to , że podatek musi być zapłacony i ewentualnie mama może sobie odliczyć koszty które poniosła podczas sprawdzania tego aktu?

 • by marta Posted 15 stycznia, 2019 3:15 pm

  Witam,
  będę wdzięczna za pomoc w następującej kwestii. W 2015r. w kancelarii notarialnej wraz z bratem uzyskaliśmy poświadczenie dziedziczenia po zmarłych rodzicach: Taty zm. w 2014r. i Mamy zm. w 2015r. Majątkiem rodziców było mieszkanie spółdzielcze własnościowe wykupione w 1999r. Na dzień sporządzenia poświadczenia dziedziczenia mogliśmy sprzedać to mieszkanie bez obciążeń podatkowych dopiero 2021r. Obecna zmian w przepisach miała być dla nas korzystna, jednak spotkałam się z opinią, że Mama dziedzicząc po Tacie, który zmarł dziesięć miesięcy przed Nią nabyła formalnie prawa do „jego części” co w efekcie wydłuża okres oczekiwania na sprzedaż bez obciążeń podatkowych. Czy rzeczywiście tak jest? Kiedy konkretnie w którym roku będzie możliwe sprzedanie tego mieszkania bez obciążeń podatkowych ? I czy można jakoś oszacować wysokość podatku jeśli sprzedaż nastąpiłaby w bieżącym roku?

  • by Mariusz Makowski Posted 16 stycznia, 2019 12:18 pm

   Mamy tutaj taką sytuację:
   – spadek po tacie zmarłym przypadł mamie w 1/2 udziału i dzieciom (po 1/4). W efekcie mama stała się właścicielką w 3/4 własnościowego prawa a dzieci po 1/8. Nabycie w 2014 r. spadku przez mamę nie uważa się za nabycie ponieważ jak sądzę to mieszkanie było majątkiem wspólnym rodziców.
   – w 2015 r. Pani i brat nabyliście spadek po mamie i w efekcie jesteście właścicielami po 1/2.
   – sprzedaż w 2019 r. – od tego roku liczymy pięcioletni okres od dnia nabycia przez spadkodawców (tatę i mamę) – a to nabycie nastąpiło tylko raz, w momencie gdy rodzice nabyli to spółdzielcze prawo. W efekcie było to ponad 5 lat temu
   W efekcie sprzedaż przez Panią i brata tego mieszkania nie podlega podatkowi dochodowemu.

 • by Jakub Posted 16 stycznia, 2019 1:34 pm

  Pozwolę sobie skorzystać z uprzejmości Szanownego Autora i również zadać pytanie.
  – Otóż miłościwie panuje nam już 2019 rok – czy owa nowelizacja obowiązuje i można bezpiecznie (czyli bez składnia daniny) zbyć mieszkanie nabyte w spadku przed upływem 5 lat?

  • by Karola Posted 12 października, 2019 4:22 am

   Witam
   Nabyłam w 2014 roku mieszkanie deweloperskie za kwote 187000. To mieszkanie sprzedałam 2017 roku za kwote 210000 . Kupujący przelał 102000 bezpośrednio na konto banku spłacajac ciążący nanim kredyt resztę na moje konto. W 2018 nabyłam inną nieruchomość. Mam ze rane fv na ponad 108 000 pln. Moje pytanie czy te 102000 które wplacił kupujacy na konto bankowe spłacajac kredyt mozna traktowac jako koszt uzyskania tego sprzedawanego mieszkania. Pytam ponieważ US chce mi naliczyć podstek twierdząc ze ponieważ te 102 000 były przelane przez kupujacego na poczet spłaty kredytu to nie mogę wydatkowac tych pieniedzy w zwiazku z tym.nie moge przedstawic fv na te kwote. Jednocześnie pytają czy nie mam fv na remont lub wykończemie sprzedawanego mieszkania ze to obniżyloby moj dochód

 • by Jakub Posted 16 stycznia, 2019 1:35 pm

  – Prosiłbym też o ocenę sytuacji w której znajdują się członkowie mojej rodziny. Rodzice żony nabyli prawo do lokalu spółdzielczego około 15 lat temu. Tato zmarł w roku 2011 ale po jego odejściu ze względu na stan zdrowia mamy nie została przeprowadzona procedura spadkowa. Wkrótce po śmierci taty mama miała udar który spowodował, że aż do roku 2018 kiedy ostatecznie zmarła nie uregulowano spraw spadkowych. Po jej śmierci, dzieci w osobach mojej żony oraz jej dwóch braci na drodze rozprawy sądowej dokonali nabycia spadku. I teraz rodzi się pytanie czy owo zwolnienie z podatku będzie dotyczyć całości mieszkania? Mama jako spadkodawca oficjalnie prawo do części lokalu po tacie nabyła dopiero de facto po swojej śmierci na rozprawie podczas której ustalano również spadkobierców jej części i co za tym idzie nie minęło od tej chwili 5 lat? Rodzice nie mieli rozdzielności majątkowej.
  Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.

  • by Mariusz Makowski Posted 18 stycznia, 2019 9:12 pm

   Przepisy obowiązujące od 1.1.2019 r. wskazują, że 5 letni okres w przypadku nabycia w ramach spadku liczy się od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Nie ma więc znaczenia kiedy faktycznie nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku (postanowienie sądu). W efekcie spadkobiercy nabyli to prawo do lokalu w dwóch etapach. W 2011 r. nabyli udział po zmarłym tacie, a w 2018 nabyli udział po mamie. Jeżeli jest planowana sprzedaż tego prawa do lokalu to 5 letni okres liczymy od daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawców. Sprawa tutaj jest w miarę prosta, dlatego, że spadkodawcy (czyli rodzice) nabyli to prawo do lokalu 15 lat temu. Nabycie przez mamę spadku po mężu w 2011 r. nie uważa się za nabycie w rozumieniu przepisów podatkowych (a nawet gdyby tak było to i tak od tego momentu minęło już 5 lat). Tak więc spadkobiercy mogą spokojnie sprzedać odziedziczone prawo do lokalu – podatek nie wystąpi.

   • by Jakub Posted 20 stycznia, 2019 10:56 am

    Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie

 • by Jakub Posted 16 stycznia, 2019 6:43 pm

  Dzień Dobry Panie Mariuszu.
  Pozwolę sobie skorzystać z Pana wiedzy i zadać pytanie.
  Rodzice żony byli właścicielami mieszkania spółdzielczego. Ojciec żony zmarł w 2011 r. Ze względu na zły stan zdrowia mamy nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Mama zmarła w 2018 r. i dopiero po jej śmierci żona wraz z rodzeństwem (dwóch braci) sądownie dokonali poświadczenia dziedziczenia gdzie na jednej rozprawie sąd najpierw podzielił prawa po zmarłym w 2011 r ojcu a następnie całość spadku po mamie rozdzielił na dzieci. Czy okres karencji czyli te 5 lat w przypadku części spadku po mamie liczy się od nabycia przez nią mieszkania wraz z tatą w (chyba) 2008 roku czy od rozprawy spadkowej dokonanej już po jej śmierci?
  Bardzo dziękuję z góry

 • by Jakub Posted 16 stycznia, 2019 6:45 pm

  Przepraszam za zdublowanie wpisów – moja przeglądarka nie pokazała mi w domu wcześniejszych postów i przekonany że nie zostały wysłane napisałem raz jeszcze. Najmocniej przepraszam. Jeśli będzie Pan uprzejmy odpowiedzieć proszę o pozostawienie tych które Pana zdaniem czytelniej oddają problem.
  Pozdrawiam i dziękuję.

 • by Anna Posted 17 stycznia, 2019 11:43 am

  Dzień dobry.
  Mam następujące pytanie odnośnie przeliczania tego okresu 5 letniego
  rodzice nabyli nieruchomość w lutym 2011roku, tata zmarł w sierpniu 2016 a ja z mamą otrzymałam po nim spadek.
  teraz chcemy sprzedać tę nieruchomość? Czy należy nam się ta ulga z podatku po sprzedaży nieruchomości ?

  • by Mariusz Makowski Posted 18 stycznia, 2019 8:56 pm

   Tak. Nie będzie tutaj ulgi – po prostu sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu ponieważ upłynął już pięcioletni okres.

 • by Elżbieta Posted 17 stycznia, 2019 1:07 pm

  Witam, bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu jak niżej. Dziękuję też za artykuł.
  W 2010 roku ojciec darował mi połowę domu. W 2014 zmarł. W 2015 przyjęliśmy wraz z matką i bratem spadek . W krótkim czasie oddałam mamie swój udział po zmarłym tacie (z niewiedzy), nadal miałam moją 1/2 udziału z darowizny z 2010. Sprawy sparwy skomplikowały się z powodu nieporozumień z bratem, więc wystąpiłam sądownie o zniesienie współwłasności z jednoczesnym działem spadku.W 2019 roku nastąpiło zniesienie, z niewielką spłatą brata i bez spłaty mamy. Obecnie jestem włascicielem domu . Chceiałabym sprzedać a następnie kupić mieszanie , w którym zamieszka mama. Moje pytania są następujące:
  -czy muszę zapłacić podatek w związku ze zniesieniem i po drodze za inne czynności prawne.
  -czy muszę składać P-39 z deklaracją , że wydam pieniądze na własne cele mieszkaniowe
  – jak najlepiej wybrać termin sprzedaży , aby nie zapłacić podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 18 stycznia, 2019 8:54 pm

   Trzeba by się tutaj przyjrzeć dokumentom. Zniesienie współwłasności generalnie nie jest uważana za nabycie (i zbycie) nieruchomości o ile odbywa się bez spłat i dopłat. W Pani sytuacji były spłaty więc prawdopodobnie nastąpiło nabycie części nieruchomości w 2019 więc sprzedaż nieruchomości w części może podlegać opodatkowaniu.

   • by Elżbieta Posted 24 stycznia, 2019 9:45 am

    Witam ,
    BArdzo dziękuję za odpowiedź . Rozumiem, że jeśli mam spłacic jednego z członków rodziny , to uważa się to za nabycie i podlega opodatkowaniu? Jak więc policzyć wysokośc podatku od ułamowje części , którą nabyłam ? I dalej, czy mogę złożyć P-39 , deklarując , że w przyszłości mam zamiar kupić mieszkanie ? JAkie wszelkie dokumenty , deklaracje powinnam złożyć w urzędzie skarbowym? Byłabym wdzięczna za pomoc .

    • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:50 pm

     Tak jak napisałem wcześniej – do dokładniejszej analizy potrzebowałbym wglądu do dokumentów.

 • by Małgorzata Posted 20 stycznia, 2019 7:24 pm

  Czy podatek od sprzedaży nieruchomości obowiązuje jeżeli jej część była użyczona nieodpłatnie na działalność gospodarczą?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:44 pm

   tak

 • by Aneta Posted 21 stycznia, 2019 6:49 pm

  Sprzedałam mieszkanie w 2018 roku przed upływem 5lat po śmierci Mamy.Rozumiem że w moim przypadku mam czas na własne cele mieszkaniowe do końca 2020 roku. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 czyli mnie nie dotyczą?. Posiadam już mieszkanie czy mogę kupić drugie i skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe? Gdyby przeniesienie własności nowego lokalu przeszło na 2021(deweloper-opóźnienie budowy) mam obowiązek zapłaty czy lepiej odwołać się do sądu?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:44 pm

   W Pani przypadku zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące do końca 2018 r. czyli w celu zwolnienia z podatku powinna Pani przeznaczyć przychód na własne cele mieszkaniowe do końca 2020 r. Jeżeli będzie to umowa deweloperska to bezpieczniej będzie jeśli do końca 2020 r. nastąpi przeniesienie własności. Jeżeli nastąpi opóźnienie to niewykluczone, że trzeba będzie wdać się w spór z organem podatkowym.

 • by Maciej Kwiatkowski Posted 23 stycznia, 2019 3:11 am

  Witam !
  Otrzymalem spadek po dziadku w 2016 roku juz jako prawny wlasciciel, dziedek zmarl w wrzesien 2015 czy musze poczekac 5 lat zeby nie placic podatku od sprzedazy jesli tak to od 2015 czy 2016 beda naliczane lata od spadku ,czy moze nowe przepisy mnie obejma
  Dziekuje.

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:38 pm

   Nowe przepisy Pana obejmą – jeżeli więc od nabycia nieruchomości przez dziadka minęło 5 lat to może Pan zbyć tę nieruchomość i podatek nie wystąpi.

 • by Bartłomiej Posted 23 stycznia, 2019 2:23 pm

  Dzień dobry,

  W zeszłym roku sprzedałem mieszkanie które otrzymałem w darowiźnie od ojca w 2015. Mieszkanie sprzedałem za 195 000 zł, od razu kupiłem nowe za 440 000 (wkład własny + kredyt), z tym, że mój wkład własny w kredyt to kwota 190 000 tys – czy w takim przypadku muszę zapłacić podatek od 5 tys zł? czy może fakt zaciągnięcia kredytu w kwocie 240 tys kredyt i jego zalicza się do kwoty przeznaczonej na zakup nowego mieszkania, tym samym nie będę musiał płacić podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:36 pm

   Wkład własny na zakup mieszkania jest oczywiście celem mieszkaniowym więc w tej części dochód będzie wolny od podatku. Co do „brakujących” 5 tys. to mogłaby to być spłata kredytu ale tylko pod warunkiem, że kredyt zostałby zaciagnięty przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży (co najpewniej nie miało miejsca). Tak więc do końca 2020 r. powinien Pan dokonać jakichś wydatków mieszkaniowych, może np. remont mieszkania?

 • by Grzegorz Posted 25 stycznia, 2019 1:18 pm

  Czy te przepisy weszły w życie? Bo w artykule jest to niepewne („jeżeli przepisy wejdą w życie”). Pod wskazanym przez Pana linkiem trudno mi to znaleźć. Z komentarzy wnioskuję, że weszły one w życie ale nie mam pewności.

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:32 pm

   Tak, przepisy już obowiązują.

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:45 pm

   tak, przepisy obowiązują

 • by Pawel Posted 27 stycznia, 2019 2:07 pm

  Witam. Żona dostała od swojej mamy w darowiznie działkę z domem w czerwcu 2018 roku. Teściowa dom wybudowała w 1970 roku i była jedyna właścicielka. Żona chciałaby sprzedać w 2019 roku cześć działki. Czy od tego będzie liczony jakikolwiek podatek? Wszystko jest opisane w kwestii spadku a nie w efekcie darowizny. Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 28 stycznia, 2019 10:46 pm

   Zmiany w opodatkowaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości dotyczą właśnie nieruchomości nabytych w spadku, nie dotyczą tych nabytych w darowiźnie. Tak więc sprzedając w 2019 r. część działki powstanie u żony obowiązek podatkowy. Podatku będzie mogła uniknąć jeżeli skorzysta z ulgi mieszkaniowej

 • by Ola Posted 30 stycznia, 2019 6:40 pm

  Witam,
  Pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące następującej sytuacji.
  W sklad spadku wchodzi mieszkanie należące w 1/3 do zmarłej cioci i w 2/3 do zmarłej mamy.
  Obie otrzymały to mieszkanie w drodze dziedziczenia w 2012 r.
  Obecnie miałby się odbyć dział spadku bez spłat i dopłat pomiędzy spadkobiercami.
  Czy jeżeli w wyniku takiego zgodnego podziału jeden ze spadkobierców otrzyma całość mieszkania, to będzie rodziło po jego stronie obowiązek zapłaty podatku PIT od części przekraczającej jego udział w spadku?
  W takim przypadku, kiedy nastąpi uzyskanie części ponad przypadający udział w spadku termin 5 lat biegnie od momentu działu spadku prawda? Chyba, że skorzysta się z ulgi mieszkaniowej?
  Pozdrawiam serdecznie

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 12:24 pm

   Podział spadku nie uważa się za nabycie jeżeli jest „ekwiwalentny”. Natomiast nabycie w części przewyższającej udział w spadku będzie uważane za nabycie. Jeżeli więc nastąpi sprzedaż mieszkania to od części „przewyższającej” udział w spadku trzeba będzie zapłacić podatek, bądź skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

 • by Małgorzata Posted 30 stycznia, 2019 6:53 pm

  Moja siostra otrzymała w spadku mieszkanie po rodzicach. Mama zmarła w 2016 r.,a tata w 2018. Rodzice nabyli mieszkanie w 2007 r. Rozumiem że może to mieszkanie sprzedać w 2019 bez podatku .Uzyskany dochód ze sprzedaży ma podzielić pomiędzy mnie i jeszcze jedną siostrą. Mam pytanie jak będzie wyglądało nasze rozliczenie z Urzędem Skarbowym.Czy my zapłacimy podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 12:20 pm

   Sprzedaż mieszkania przez siostrę mieszkania w 2019 r. będzie wolna od podatku. Jeżeli następnie siostra przekaże rodzeństwu darowiznę to ona również będzie wolna od podatku od spadków i darowizn (warunkiem jest by darowizna taka była dokonana przelewem i zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy)

   • by Małgorzata Posted 27 lutego, 2019 7:28 pm

    Dziękuję za odpowiedź.Czy to ja mam zgłosić do U.S. czy siostra ,która jest wykonawcą testamentu po tacie.
    Przekazując mi i siostrze pieniądze ze sprzedaży mieszkania na przelewie jako cel czy może napisać polecenie testamentowe.

    • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:26 pm

     Uznałbym, że realizując polecenie testamentowe siostra dokonuje darowizny na Pani rzecz i drugiej siostry. Ponieważ należą Panie do tzw „grupy 0” to darowizna ta będzie wolna od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem zgłoszenie jej przez obdarowane (Panią i siostrę) na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Dodatkowym warunkiem jest by darowizna została przekazana przelewem (należy potwierdzenie przelewu dołączyć do formularza SD-Z2). W tytule przelewu należałoby wskazać, że jest to np „darowizna w ramach polecenia testamentowego”.

 • by Piotr Posted 31 stycznia, 2019 5:36 pm

  Dzień Dobry.W 2018 roku otrzymałem mieszkanie od matki w darowiźnie.W tym roku zamierzam sprzedać mieszkanie za 200000 , mam zamiar spłacić kredyt hipoteczny na dom w kwocie 150000,a 50000 wypłacić bratu jako zachowek.
  Czy w tej sytuacji będę musiał zapłacić podatek

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 12:16 pm

   Tylko spłata kredytu hipotecznego może korzystać z ulgi mieszkaniowej – o ile ten kredyt zaciągnięty został przed sprzedażą nieruchomości.

 • by BOGUSŁAWA Posted 4 lutego, 2019 7:59 pm

  Witam serdecznie. : 4 lata temu zmarl maz i do teraz jeszcze nie uregulowalam spraw spadkowych, chce to zrobic w tym roku.Mamy 2 działki w tym jedna z rozpoczeta budowa.Dogadalismy sie we troje(syn i corka), ze ja i syn zrzekamy sie na konto corki z udziału w działce niezabudowanej, natomiast corka i syn zrzekaja sie na moje konto ze swoich udziałow w działce z rozpoczeta budowa.Corka(zamezna) chce zaraz po podziale sprzedac ta działke, (8 lat jak ja kupilismy) , wartosc jej bedzie w granicach 300tys ,natomiast syn kawaler mieszka jeszcze ze mna i kiedys mam zamiar przepisac na niego te działke z rozpoczeta budowa.Z tego podziału wynika, ze syn nic nie dostal, natomiast corka po sprzedazy uzyska pokazna kwote. CZY w takiej sytuacji nie musi czekac ona 5 lat ze sprzedaza aby nie odprowadzic podatku , gdyz podział i zysk spadkowy jest nierowny mimo, ze za zgoda syna-Bardzo prosze o odpowiedz, i z gory dziekuje

 • by Karol Posted 6 lutego, 2019 9:10 pm

  Czy będąc w II grupie podatkowej i mając ulgę mieszkaniową, mogę nieodpłatnie użyczyć mieszkanie mojemu bratu w dalszym ciągu zachowując ulgę mieszkaniową pomimo tego, że nie upłynął okres pięciu lat o czasu złożenia zeznania o nabyciu spadku?

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:38 am

   Zgodnie z przepisem ustawy o podatku od spadków i darowizn jednym z warunków ulgi mieszkaniowej jest zamieszkiwanie w odziedziczonym domu. Jeżeli więc ma w nim zamieszkać brat to straci Pan prawo do ulgi. Organ podatkowy weryfikuje fakt zamieszkiwania poprzez meldunek na pobyt stały ale może też wziąć pod uwagę okoliczności faktyczne. Jezeli Pana brat też był spadkobiercą to zachowałby Pan prawo do ulgi gdyby zbył Pan na jego rzecz to mieszkanie (odpłatnie bądź w formie darowizny).

 • by julita Posted 7 lutego, 2019 8:54 pm

  W 2013 r. w marcu kupiliśmy dom za kwotę 260 tys. a w styczniu 2017 roku sprzedaliśmy go po modernizacji za kwotę 350 tys. -za te pieniądze wybudowaliśmy dla siebie nowy dom.Czy podatkiem 19% będzie objęta cała kwota 350 tys.?

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:32 am

   19% podatek płaci się od dochodu (czyli w tym przypadku dochód to różnica między 350 tys. a 260 tys+udokumentowane nakłady na modernizację). Natomiast aby w całości zostać zwolnionym z podatku to należy wydatkować cały przychód na cele mieszkaniowe, czyli kwotę 350 tys. zł. Jeżeli więc wydatki na budowę nowego domu poniesione w ciągu 2 lat wyniosły 350 tys. to jest Pani zwolniona z podatku.

 • by Marya Posted 8 lutego, 2019 7:00 pm

  Witam serdecznie w grudniu 2014 dostałam mieszkanie od matki droga darowizny-nie płaciłam podatku bo byłam grupie 0.Teraz chce sprzedać mieszkanie a całość kwoty przeznaczyć na zakup nowego pluz dopłata około 35tys.Moje pytanie czy jeśli kupie nowe mieszkanie z doptalta stracę ulgę podatkowa?czy będę musiała zapłacić procent od kwoty dopłacanego? I czy nowa nieruchomość musi być całkowicie przepisana na mnie czy może być współwłaścicielem małżonek? Dodam ze w przypadku darowizny była ona całkowicie na mnie-nie na męża.Pozdrawiam Marta

 • by Marta Posted 8 lutego, 2019 11:44 pm

  Witam serdecznie, chce sprzedać mieszkanie zakupione 14.12.2014 otrzymane w darowiźnie , byłam wówczas zwolniona z podatku.Caly dochód przeznaczam na nowe mieszkanie plus dodatkowo dokładam 30.000.Czy muszę płacić podatek od kwoty 30tys?czy jak sprzedam mieszkanie wcześniej to tracę ulgę podatkowa?czy nowe mieszkanie musi być przepisane na mnie czy może być również na współmałżonka ?Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:28 am

   Aby skorzystać z ulgi i w całości zostać zwolnioną z podatku powinna Pani w ciągu 3 lat od sprzedaży (czyli do końca 2022 r.) przeznaczyć cały uzyskany przychód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Tym celem może być kupno innego mieszkania. To, że do nowego mieszkania będzie Pani musiała jeszcze dołożyć nie będzie miało wpływu na ulgę ponieważ cały uzyskany przychód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe. Jeżeli z mężem ma Pani wspólność majątkową to nie ma przeszków by nowe mieszkanie zostało nabyte do majątku wspólnego. Jeżeli mają Państwo rozdzielność majątkową to wówczas za Pani cel mieszkaniowy zostanie uznany udział, który Pani nabędzie do swojego majątku.

 • by Bogdan Posted 9 lutego, 2019 3:44 pm

  Witam, otrzymałem w spadku mieszkanie po matce która zmarła w 2018 roku, mieszkanie sprzedałem w styczniu 2019 r. Jestem emerytem , jak mam się rozliczyć i jaki procent podatku będę musiał zapłacić.

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:24 am

   Jeżeli od końca roku, w którym matka nabyła to mieszkanie do końca 2018 r. upłynęło 5 lat to sprzedaż w 2019 r. tego mieszkania nie wywołuje obowiązków podatkowych – proszę więc o informację kiedy Pana matka nabyła to mieszkanie.

 • by Aleksander Posted 15 lutego, 2019 5:58 pm

  Dzień dobry W2010r nabyliśmy z Mamą spadek po Ojcu po 1/2 wprost 2014 Mama zmarła jej część odziedziczyłem2015 czy na dzień dzisiejszy chcąc sprzedać dom muszę zapłacić podatek 19 % dziękuję

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:55 pm

   Jeżeli mama zmarła w 2014 r to wówczas nastąpiło nabycie przez Pana części nieruchomości odziedziczonej po mamie.
   Natomiast w przepisach obowiązujących od 2019 r. pięcioletni okres po którym można nieruchomość nabytą w spadku sprzedać bez podatku liczymy od daty nabycia przez spadkodawcę, czyli mamę. Ponieważ miało to miejsce w 2010 r. (gdy zmarł tata) to obecnie sprzedaż będzie wolna od podatku.

 • by Krzysztof Posted 16 lutego, 2019 6:23 pm

  Witam ,
  A co w takim przypadku :

  Dostaliśmy w darowiźnie dom o wartości 300 tysięcy złotych w 2016 roku w czerwcu, wyremontowaliśmy go , a teraz chcemy sprzedać
  ten dom za 400 tysięcy , i tą kwotę przeznaczyć na zakup mieszkania oraz działki budowlanej i budowę domu na tej działce
  od jakiej kwoty będzie trzeba odprowadzić podatek ?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:49 pm

   Jeżeli na własne cele mieszkaniowe zostanie przeznaczone 100% przychodu (czyli 400 tys. zł) to wówczas nie powstanie podatek dochodowy.

 • by Michał J. Posted 21 lutego, 2019 3:17 pm

  Otrzymałem w darowiźnie od rodziców nieruchomość w 2015 roku. Sprzedalem ja w 2019 roku. Nieruchomość ta była zakupiona w 1993 roku. Wszędzie sie mówi o spadku, a w tym przypadku jest darowizna. Czy obejmuje mnie ta ulga i nie musze płacić podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:48 pm

   Niestety, nowe regulacje dotyczą nieruchomości nabytych w spadku, nie obejmują więc darowizn. Tak więc sprzedaż w Pana sytuacji podlega opodatkowaniu. Może Pan oczywiście skorzystać z ulgi mieszkaniowej przeznaczając w ciągu 3 lat uzyskany ze sprzedaży przychód na własne cele mieszkaniowe.

 • by Jacek Posted 22 lutego, 2019 8:33 am

  Witam,
  rodzice posiadają działkę rolną ~2 ha
  -mieszczącą się w granicach administracyjnych miasta, (co na mocy prawa ją odralnia z góry)
  -nieposiadającą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  -o klasie użytków rolnych IV, IVa, IVb, V i VI.
  -rodzice są w posiadaniu działki od wielu lat (15/20?)

  Chciałbym tą działkę podzielić na mniejsze, kilka zostawić, kilka sprzedać. Czy w tej sytuacji i przy obecnym prawie poniosę koszty podatkowe z tytułu darowizny i późniejszej sprzedaży?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:45 pm

   Rozumiem, że otrzyma Pan tę działkę rolną od rodziców w ramach darowizny? Taka darowizna będzie wolna od podatku. Natomiast jeżeli sprzeda pan działki przed upływem 5 lat od nabycia w darowiźnie to sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Istnieje też ryzyko, że organ podatkowy będzie stał na stanowisku, że taki podział na mniejsze działki oznacza, że staje się Pan podatnikiem VAT (choć sądy administracyjne nie zgadzają się z takim stanowiskiem).

   • by Jacek Posted 14 marca, 2019 9:56 am

    Na chwilę obecną zleciliśmy geodecie przygotowanie planu podziału działki na mniejsze. Jeszcze nie doszło do przekazania w darowiźnie jakiejkolwiek z nich ani nie zostały one podzielone. Zastanawiamy się nad formą przekazania tychże działek jak i późniejszej sprzedaży, aby zminimalizować/zniwelować koszty podatkowe.

    Nie rozumiem dlaczego po zmianie przepisów dalej miałbym płacić podatek dochodowy od sprzedaży tychże działek. Czy nowelizacja nie przewiduje iż 5-letni okres ma być liczony od daty nabycia tychże nieruchomości przez moich rodziców? (posiadają oni tą działkę od 15/20 lat). Czy po podzieleniu tej działki na mniejsze na nowo zostanie dla nich naliczany okres 5-ciu lat?

    Jak Pana zdaniem najlepiej rozwiązać tą kwestię? Rodzice wcale nie muszą mi przepisywać tych działek na mnie a sami je sprzedawać, jakkolwiek pieniądze z ich sprzedaży chcielibyśmy przeznaczyć na budowę mojego domu na jednej z nich.

    • by Mariusz Makowski Posted 14 marca, 2019 7:10 pm

     Nowelizacja przewiduje liczenie 5 letniego okresu od nabycia przez spadkodawcę, ale nie przez darczyńcę. Sam podział działki nie wywołuje żadnych skutków podatkowych, nie oznacza nowego nabycia. Czyli jeśli to rodzice dokonają podziału i sprzedaży działek to taka sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

     • by Jacek Targoński Posted 23 marca, 2019 10:12 am

      Bardzo dziękuje za odpowiedź, w internecie często nieprecyzyjnie napisane jest jak sytuacja ma się przy darowiźnie.

      Kończąc nasuwa mi się ostatnie pytanie. Czy jeżeli przejmę te działki w darowiźnie i po upływie 2/3 lat znajdę na nie kupca, ale dochód ze sprzedaży działki przeznaczę na szybszą spłatę kredytu hipotecznego, zostanie to potraktowane przez urząd skarbowy jako „wydatki mieszkaniowe”?
      Pozdrawiam i dziękuje, za rozwianie wszystkich wątpliwości:)

     • by Mariusz Makowski Posted 27 marca, 2019 8:24 pm

      Tak, uniknie Pan podatku gdy w ciągu trzech lat od sprzedaży przeznaczy Pan przychód na własne cele mieszkaniowe. Tym celem może być spłata kredytu mieszkaniowego (warunkiem jest by kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą działek).

 • by Michalina Posted 23 lutego, 2019 10:14 am

  Witam. Zapłaciłam podatek od spadku na podstawie testamentu (spadkodawca to wujek wiec podatek był do zapłaty). Chce sprzedać mieszkanie to po wujku. Co z podatkiem od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty odziedziczenia na podstawie testamentu ? Co należy złożyć i gdzie jak sprzeda się nieruchomość ? Wujek był właścicielem nieruchomości dłużej jak 5 lat. Czy można jakoś nie płacić tego podatku przed upływem 5 lat odkąd ja stałam się jego właścicielką ?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:42 pm

   W związku z tym, że od momentu nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę (wujek) minęło już ponad 5 lat to sprzedaż nie będzie już podlegała opodatkowaniu – czyli nie zgłasza Pani tej sprzedaży organowi podatkowymi

 • by Arek Posted 27 lutego, 2019 9:56 am

  Dzien dobry. W 2015r nabylem na mocy umowy darowizny dom od swoich rodzicow.
  Zerowa grupa spadkowa wiec jestem zwolniony z podatku od darowizny.
  W tym roku planuje sprzedaz nieruchomosci – nie minelo 5 lat wiec jestem zobligowany do zaplacenia podatku PIT w wysokosci 19%?
  Czy jesli wykorzystam pieniadze ze sprzedazy na zakup mieszkania i dzialki budowlanej na ktorej rozpoczne budowe to bedzie to rozpatrzone jako wlasne cele mieszkaniowe? Co sie wydarzy kiedy nie uda mi sie zakonczyc budowy domu w przeciagu 3 lat czy Urzad Skarbowy nadal bedzie rozpatrywal wydatki jako cele mieszkaniowe?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:36 pm

   Zakup mieszkania oraz działki,na której rozpocznie się budowę są z pewnością celami mieszkaniowymi. W przypadku ponoszenia wydatków na budowę budynku na własnym gruncie nie ma obowiązku ukończenia budowy w ciągu 3 lat – w takiej sytuacji za cele mieszkaniowe zostaną uznane wszystkie wydatki, które w ciągu 3 lat Pan poniósł.

 • by Mariusz Posted 3 marca, 2019 7:45 pm

  Dzień dobry,
  na początku 2015 roku zmarła moja Żona, z którą mieliśmy wspólność ustawową małżeńską. Tytułem tej wspólności przypadło mi po 1/2 udziału w każdym z 2 mieszkań, reszta stanowiła masę spadkową, z której dziedziczyłem ja i dorosły syn.
  De facto przypadło mi więc po 3/4 udziału w każdym mieszkaniu. Po dokonaniu działu spadku, jeszcze w 2015 roku, synowi przypadło jedno mieszkanie, a mi drugie. Moje mieszkanie sprzedałem w 2018 roku, a w miesiąc później nabyłem dom, sporo dopłacając. Nie mam wątpliwości, że podatek się nie należy, ale nie mam też pojęcia, jaką kwotę wpisać do PIT-29 jako przychód – całość wartości sprzedaży mieszkania, połowę, czy jedną czwartą? A może nie muszę składać tego formularza?
  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Mariusz

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:11 pm

   Sytuacja nie jest jednoznaczna, dlatego, że organy podatkowe różnie oceniają z jednej strony nabycie przez małżonka udziału w nieruchomości, która była przedmiotem wspólności małżeńskie a dodatkowym problemem może być dział spadku.
   W mojej ocenie jeżeli od nabycia do wspólnego majątku małżonków do momentu sprzedaży upłynęło ponad 5 lat (a prawdopodobnie tak było) to w Pana przypadku nie powstał obowiązek podatkowy i nie musi Pan składać zeznania PIT-39. W tej sytuacji należy uznać, że po śmierci żony i dziale spadku stał się Pan jedynym właścicielem mieszkania. Organy podatkowe generalnie zgadzają się, że w takiej sytuacji nie dochodzi do „powtórnego nabycia” części nieruchomości i w związku z tym 5 letni okres liczymy od nabycia nieruchomości przez małżonków.

 • by Beata Posted 13 marca, 2019 9:37 pm

  Mąz sprzedał w 2017 r mieszkanie ktore otrzymal w darowiznie od matki ( byl zwolniony z podatku bo uplynelo 7 lat) ,zakupil nowe ,które teraz jest zmuszony sprzedac .Czy musi płacic podatek ,skoro za wczesniejsze pieniądze z nieruchomosci zakupil drugą nieruchowosc czyli w zasadzie nie wykorzystal ulgi?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 10:37 pm

   Tak. Poprzedni zakup nie ma tutaj nic do rzeczy. Obecne mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat więc dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu. Oczywiście mąż może skorzystać z ulgi mieszkaniowej przeznaczając przychód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe

 • by Grzegorz Posted 21 marca, 2019 2:36 pm

  Odziedziczyłem mieszkanie w 2015 roku. Sprzedałem je w 2017 roku. Spadkodawca nabył je w 2007 roku. Czy okres by uniknąć podatku od sprzedaży zgodnie z obecną ustawa wynosi 3 lata?

  • by Mariusz Makowski Posted 21 marca, 2019 4:05 pm

   Niestety nie. Ponieważ sprzedał Pan mieszkanie w 2017 r. to aby skorzystać z ulgi do końca 2019 r. należy ponieść wydatki na własne cele mieszkaniowe.

 • by Urszula Skowronek Posted 24 marca, 2019 10:03 am

  Moja mama odziedziczyła część majątku po swoim bracie, który zmarł w grudniu 2016 roku, jest to dom z roku 1900 i ziemia rolna oraz działka budowlana. Dom został sprzedany w marcu 2019 roku. Czy musi zapłacić podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 27 marca, 2019 8:20 pm

   Odpowiedź zależy od tego ile czasu upłynęło od nabycia tych nieruchomości przez spadkodawcę, czyli brata. Jeżeli minęło już 5 lat od nabycia przez niego to obecnie sprzedaż przez spadkobiercę będzie wolna od podatku

 • by Dawid Posted 25 marca, 2019 12:51 pm

  Witam. 2 lata temu, po śmierci taty, mama przepisała na mnie gospodarstwo ok. 10ha (rodzice prowadzili gospodarstwo ponad 20lat). Teraz chcę sprzedaż ok. 1ha ziemi – jeśli dobrze rozumiem, uniknę podatku dochodowego tak? Czy te przepisy weszły już w życie?

  • by Mariusz Makowski Posted 27 marca, 2019 8:19 pm

   Czy mama przepisała na Pana gospodarstwo w formie darowizny? Jeśli tak, to niestety nie uniknie Pan kwestii podatkowych, bo sprzedaż części nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od nabycia.

 • by Agnieszka Paczka Posted 25 marca, 2019 8:13 pm

  Witam,
  w 1978 roku otrzymałem z siostrą w darowiżnie od rodziców po 1/2 domu, po śmierci nabylismy prawo do spadku po 1/2, siostra jednak w 2018 poprosiła o spłatę ze swojej części, na mocy ugody spłaciłem jej 150 tys. Jestem już w KW wpisany jako jeden właściiciel. Obecnie chcę sprzedać dom za 600 tys. Jaki podatek mnie obowiązuje? czy obowiązuje? jeśli tak to od jakiej kwoty? czy tą kwotę od której mam (nie mam) zapłacić podatek mogę przeznaczyć na cele mieszkaniowe -3 lata?

  • by Mariusz Makowski Posted 27 marca, 2019 8:15 pm

   Sądy administracyjne uważają że podział spadku nie oznacza nabycia jeżeli następuje bez spłat i dopłat. Istnieje więc ryzyko, że organ podatkowy uzna, że zostało nabyte część nieruchomości. Kolejnym pytaniem będzie kiedy nastąpiło to nabycie: czy w momencie podziału spadku czy w chwili dziedziczenia. Mamy wyroki, które uważają że nabycie nastąpiło jeden raz, w chwili śmierci spadkodawcy. Oznaczałoby to, że sprzedaż w 2019 r. nie będzie powodowała podatku. Warto jednak w tym przypadku wystąpić o interpretację indywidualną.

 • by Bartosz Janicki Posted 28 marca, 2019 12:45 pm

  Witam. Proszę o poradę. Nabyłem po dziadku nieruchomość w 2018 roku w drodze nabycia spadku, następnie ja durny nie wiedząc że zmienia się ustawa w 2019 roku zbylem odpłatnie te nieruchomość w sierpniu 2018. Dziadek był właścicielem nieruchomości od 2007 roku. Moje pytanie jest takie: czy istnieje jakakolwiek możliwość żebym nie zapłacił podatku za zbycie tej nieruchomości? Nie do końca uważam te przepisy za sprawiedliwe względem tych którzy sprzedali odziedziczone mieszkanie w 2018 roku obciążając ich podatkiem w przypadku np pitu 37 i 38 gdzie rozlicza się zeszłoroczny dochód wg nowych zasad a pit 39 wg starych. Obydwa dotyczą dochodu za 2018 rok. Czy nie ma żadnych przepisów przejściowych jeżeli chodzi o takich, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jak ja? Pozdrawiam

 • by Marcin Posted 29 marca, 2019 7:35 pm

  Witam , rodzice nabyli dom we wspólności majątkowej w 2005 r. , w 2016 zmarła matka, a w 2017 ojciec .Ojciec w 2016 wyniku działu spadku między nami dwoma ( bez spłat i dopłat , dział mniej więcej po równo) stał się wyłącznym właścicielem domu. po ojcu odziedziczyłem dom ja i go sprzedałem w 2019. Czy zapłacę podatek, Mam wątpliwości bo od nabycia domu przez ojca do jego śmierci nie minęło 5 lat , a tego wymaga przepis. Z czego , z jakiego przepisu wynika że nie zapłacę podatku ,chociaż ojciec posiadał do 3 lata , anie 5 ?

 • by Ada Posted 31 marca, 2019 12:15 pm

  W 2001 roku rodzice nabyli jako własność wspólną mieszkanie, co zostało potwierdzone aktem notarialnym i założeniem księgi wieczystej.
  W 2005 zmarła mama. Po jej śmierci nie była przeprowadzona sprawa spadkowa. W zaszłym roku zmarł mój ojciec. Spadkobiercami po obydwu spadkodawcach jestem ja – córka i mój bratanek (brat zmarł w 1999). Bratanek zamierza zamieszkać w odziedziczonym mieszkaniu, a mnie spłacić (za uzyskane ze spłaty pieniądze zamierzam kupić mieszkanie).
  Czy dobrze rozumiem, że część spadku po ojcu będzie zwolniona z podatku? Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że spadek po mamie został otwarty przed 2007 rokiem i będzie opodatkowany w/g „starych” przepisów, jaki podatek będzie należny i z jakich ulg możemy skorzystać?

 • by Marta Posted 5 kwietnia, 2019 8:38 pm

  Dobry wieczor,
  W 2015r. moj partner dostal od swoich rodzicow mieszkanie tytulem darowizny. W 2018r. sprzedal je osobom trzecim. Rowniez w 2018r. podpisal umowe deweloperska w formie aktu notarialnego na zakup mieszkania swoja cena przekraczajaca wartosc mieszkania sprzedanego. Umowa ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu i przeniesienia jego wlasnosci ma zostac zawarta w terminie do dnia 31.12.2021r. W maju 2020r. wplaty ratalne na nowe mieszkanie przekrocza wartosc mieszkania sprzedanego. Moje pytanie brzmi czy mojemu partnerowi przysluguje ulga/zwolnienie z podatku dochodowego wynikajcego ze sprzedazy mieszkania.

  Bede bardzo wdzieczna za opinie w naszej sprawie.

  Pozdrawiam

 • by Waldek Posted 7 kwietnia, 2019 12:17 am

  Witam, jeżeli nie mogę czekać 5 lat ( darowizna) i chcę sprzedać nieruchomość wcześniej to czy można nabyć np. 2 mieszkania/ lokale/ działki/ coś innego ? Lub zakupić 2 mieszkania w innych miastach ? Ew. zakupić więcej niż jedno mieszkanie np. na jednym piętrze w bloku i je razem połączyć tak, że adres byłby ten sam ?

 • by Fabian Posted 9 kwietnia, 2019 7:48 pm

  Sprzedalem mieszkanie po smierci rodzica w 2018 r. Chcialbym te pieniadze przeznaczyc na zakup dzialki budowlanej.
  Pytanie-czy jest okreslny ustawowo czas na rozpoczecie budowy aby nie placic podatku?

 • by Ala Posted 18 kwietnia, 2019 9:55 pm

  Mama odziedziczyla po swojej mamie dom, ktory zostal sprzedany pod koniec 2018 roku czyli jeszcze przed uplywem 5 lat od smierci rodzicow. Chce skorzystac z ulgi o nieplaceniu 19% podatku od sprzedazy tej nieruchomosci. W tym celu zamierza kupic nowa nieruchomosc razem z corka w czesci ulamkowej od dewelopera. Mama przeznaczy cala odziedziczona kwote to jest 1/3 kwoty calej nieruchomosci a corka dolozy 2/3 calkowitej kwoty. Liczac od konca roku kalendarzowego 2018 na wydatkowanie mamy caly 2019 i 2020 rok. Czyli wydatkowanie nastapi do konca 2020 tylko akt przeniesienia wlasnosci nastapi ok maja 2021. Czy ulga o nieplaceniu podatku bedzie nadal przyznana? Czy corka moze podnajmowac swoja czesc mieszkania i odprowadzac podatek od swojej czesci zgodnie z prawem?

 • by Ryszard Domański Posted 23 kwietnia, 2019 7:45 pm

  W lipcu 2018 r. kupiliśmy z żoną mieszkanie 3-pokojowe. Mieszka w nim syn na podstawie umowy użyczenia. Syn ma biuro (jednoosobową działalność gospodarczą) w jednym pokoju. Chcemy uregulować ostatecznie prawnie posiadanie tego mieszkania przez syna tzn. przekazać je darowizną albo sprzedać synowi za gotówkę i skorzystać z ulgi mieszkaniowej w ciągu trzech lat. Syn ma gotówkę ze sprzedanego za gotówkę w lutym 2019 r. innego mieszkania.
  1) Czy w przypadku kiedy syn przeznaczyłby, już jako właściciel, całe mieszkanie na wynajem prywatny miałby prawo zaliczyć do kosztów jego amortyzację?
  2) Czy w przypadku kiedy syn chciałby sprzedać to mieszkanie
  a) po upływie 5 lat od nabycia wystąpi podatek dochodowy,
  b) przed upływem 5 lat od nabycia – czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

 • by Krystyna Posted 23 kwietnia, 2019 10:16 pm

  Witam.
  Planujemy z mężem podarowanie córce domu. W związku z tym ,że córka ma zamiar budować dom w innej miejscowości, a podarowanego domu na razie nie chce sprzedawać, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na nową inwestycję. Kredytobiorcami będzie mój mąż i zięć. Czy po sprzedaży darowanego domu możliwa będzie spłata zaciągniętego kredytu i w jakiej części? (czy całość , czy tylko ta przypadająca na zięcia?),Cały czas chodzi o to by nie płacić podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat i przeznaczyć pieniądze na nową inwestycję.
  Czy wg nowych przepisów po sprzedaży darowanego domu jest również 3 letni okres nabycia nowej nieruchomości , czy tak jak było – 2-letni.

 • by Magdalena Posted 25 kwietnia, 2019 10:45 am

  Witam,
  W ubiegłym roku otrzymałam w darowiźnie działkę od mojego taty. Teraz tą działkę sprzedałam. Czy to oznacza, że od dochodu muszę zapłacić podatek do US w wysokości 19%. Czy muszę złożyć jakieś pismo do US o tym fakcie?

 • by Piotr Posted 28 kwietnia, 2019 3:50 pm

  Mam pytanie:- Czy dziedzicząc nieruchomość po Ciotce w 2019 roku, a potem zaraz ją sprzedając jestem zwolniony od podatku dochodowego jako Siostrzenica? Dodam, że Ciotka była włascicielką od 30 lat. Pytam dlatego, bo słyszałem, że zwolnienie dotyczy tylko najblizszych, {Zstępnych, Wstępnych, Rodzeństwo} i to tych, którzy dziedziczą po 01. 01. 2019 roku. Ja brzmi dokładnie ta ustawa..?

  • by Mariusz Makowski Posted 5 lipca, 2019 8:13 pm

   Jest Pan zwolniony z podatku. W przypadku nabycia nieruchomości w spadku 5 letni okres liczy się od nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę (nie ma tutaj znaczenia stopień pokrewieństwa). Nie ma też znaczenia kiedy spadkodawca zmarł – znaczenie ma czy sprzedaż następuje po 1.1.2019 r.

 • by Teresa Posted 6 maja, 2019 6:18 am

  Witam,
  W 2016 dostałam nieruchomość w darowiźnie od rodziców. Sprzedałem ją w 2018. W tym roku razem z partnerem kupiliśmy mieszkanie. Przeznaczyłam całą kwotę ze sprzedaży na udział w mieszkaniu. Mieszkanie okazało się głośne i chcielibyśmy je sprzedać jeszcze w tym roku, żeby zakupić inne. Czy mogę w jednym roku podatkowym kupić mieszkanie na własne cele mieszkaniowe i po pół roku sprzedać? Czy w tym przypadku zysk że sprzedaży w 2019 mogę ponownie przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat?

  • by Mariusz Makowski Posted 5 lipca, 2019 8:09 pm

   Sprzedaż tego kolejnego mieszkania też będzie rodziła kwestie podatkowe, więc kupno kolejnego mieszkania spełni warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

 • by Agnieszka Posted 9 maja, 2019 11:13 am

  Proszę mi podpowiedzieć jak traktowany jest lokal użytkowy kupiony jako osoba prywatna i wynajmowany? Nigdy, jako właściciele, nie prowadziliśmy w nim działalności gospodarczej, był to wynajem prywatny, rozliczenie dochodu PITem wg skali podatkowej. Czy po 5 latach sprzedając go umową (nie na fakturę), nie rozliczamy dochodu?
  Będę wdzięczna za informację.

  • by Mariusz Makowski Posted 5 lipca, 2019 8:08 pm

   Tak, sprzedaż po upływie 5 lat będzie wolna od podatku.

 • by Kasia Posted 15 maja, 2019 9:20 am

  Witam,
  będę wdzięczna za odpowiedź. Mama, która odziedziczyła mieszkania po swoich rodzicach sprzedała dwa mieszkania w kamienicy w kwocie 350 tysięcy w marcu 2019. Kwotę z tych mieszkań chce przeznaczyć na zakup mieszkania w bloku w kwocie 250 tysięcy. Pozostałą kwotę 100 tysięcy mieć na tzw. „czarną godzinę , czy od tej kwoty będzie musiała zapłacić podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 5 lipca, 2019 8:07 pm

   tak

 • by Justyna Posted 15 maja, 2019 12:54 pm

  Witam, mam taki problem,
  Moja babcia dostała w spadku mieszkanie, które chce sprzedać. Ja chcę od niej to mieszkanie odkupić. Czy możemy z babcią zrobić taki transfer – żeby uniknąć zapłaty przez babcię podatku dochodowego od sprzedaży, babcia mi to mieszkanie przepisze w darowiźnie. Ja babci w darowiźnie przekażę należności finansowe, wówczas obydwie jesteśmy zwolnione z podatku. Czy jest to prawem dopuszczalne i czy US mógłby nam zarzucić obejście przepisów i unikanie opodatkowania? Dodam, że mieszkania od babci nie będę sprzedawać.

  • by Mariusz Makowski Posted 5 lipca, 2019 8:07 pm

   Z Pani pytania wynika, że nie będą to darowizny więc na pytanie „czy będzie to obejście przepisów” sama sobie Pani odpowiedziała 🙂

 • by Lidia Posted 22 lipca, 2019 6:30 pm

  Mama chce sprzedac dom ( miala go kilka miesiecy- otrzymala go w darowiznie) a pieniadze ze sprzedazy przekazac corce. Co wtedy z podatkiem? Czy jest zwolniona?

  • by Mariusz Makowski Posted 19 sierpnia, 2019 9:25 am

   Nie. Mama będzie musiała w takiej sytuacji zapłacić podatek.

 • by Mirosław Posted 2 sierpnia, 2019 4:17 pm

  Dzień dobry !!!
  Nie znalazłem odpowiedzi w zamieszczanych komentarzach sprawy podobnej do mojej. Sytuacja wygląda następująco. Jest nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalnym, której udział 3/4 posiadam ja i 1/4 brat, którą otrzymał w darowiźnie ode mnie w 2007r. . Po zniesieniu współwłasności w 2019 r. stałem się właścicielem całości, w akcie darowizny 1/4 brata dla mnie. Planuje sprzedać cała nieruchomość . Sprzedaż przed upływem 5 lat wpadnę w podatek. Myślę też aby przeznaczyć część pieniędzy na cele mieszkalne. Wartość darowizny (1/4) od brata była wyceniona na 120 tys. zł . Ja chce wydać na zakup mieszkania ok.200 tys. zł czyli nie cała kwotę uzyskaną ze sprzedaży tj. szacuję będzie wynosić 400 tys.
  Czy z uwagi na to, że darowiznę uzyskaną w 2019 r. wycenioną na 120 tys. przeznaczę na zakup mieszkania nie będe musiał zapłacić podatku od reszty kwoty uzyskanej ze sprzedaży całości udziałów, z których 3/4 należały od 2000 r. do mnie ?

  • by Mariusz Makowski Posted 19 sierpnia, 2019 9:25 am

   Rozumiem, że właścicielem 3/4 nieruchomości jest Pan dłużej niż 5 lat? W takim przypadku ewentualnemu opodatkowaniu będzie podlegała sprzedaż udziału 1/4 nieruchomości. Zakładając, że sprzeda Pan cała nieruchomość za 400 tys. to opodatkowaniu podlega przychód w wysokości 100 tys zł. Jeżeli zamierza Pan przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe 120 tys. to skorzysta Pan w całości z ulgi mieszkaniowej i podatek nie wystąpi.

 • by Gosia Posted 12 września, 2019 10:17 pm

  Mam.pytanie. w latach 90 dziadkowie nabyli mieszkanie ,dziadek.umarl w 1997 A babcia w 2013 i zostało 2.dzieci do.podzialu mieszkanie.,w.2017 umarł mój Tata i wtedy my z bratem odziedziczylismy jego część kiedy możemy sprzedać mieszkanie żeby nie.placic podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 14 września, 2019 5:05 pm

   Po upływie 5 lat od nabycia przez spadkodawcę czyli Tatę – czyli dopiero w 2023 r.

 • by Gosia Posted 12 września, 2019 10:19 pm

  Dodam że nie było.sprawy spadkowej po.smoerci babci ani dziadka dopiero odbyła.sie.po śmierci mojego Taty czyli 2017 roku

 • by Ania Posted 17 września, 2019 11:36 am

  Mam pytanie od kiedy nabywa się spadek z chwilą śmierci spadkodawcy czy z chwilą orzeczenia sądu?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 września, 2019 7:11 pm

   Spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadku może powstać z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku.

 • by Karola Posted 12 października, 2019 4:22 am

  Czy wtakim razie pieniądze które poszły na spłatę kredytu nie powinnybyć traktowane jako koszt. Przecież nie dostałam ich fizycznie i jest dla mnie abstrakcją zapłacić podatek od wzbogavenia w sytuacji w jtórej to bank się wzbogavił a nie ja. Prosze o pomoc

 • by Piotr Posted 13 listopada, 2019 4:25 pm

  Dzień Dobry Mam pytanie odnośnie sprzedaży dwóch działek ,które dostałem od rodziców jako darowizna . Nie upłynęło jeszcze 5 lat i sprzedałem obie działki. Czy pieniądze z jednej działki mogę przeznaczyć na remont swojego domu a za pieniądze z drugiej działki moge kupić mieszkanie ? Czy wówczas nie musze płacić podatku do Urzędu Skarbowego ? Bardzo prosze o odpowied

  • by Mariusz Makowski Posted 8 stycznia, 2020 6:57 pm

   Tak, z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym stanowiska fiskusa: mianowicie powinien być Pan w stanie uzasadnić, że obie nieruchomości (dom i kupione mieszkanie) służą Pana celom mieszkaniowym.

 • by Barbara Posted 13 listopada, 2019 4:30 pm

  Witam Mam pytanko . Mąż był włascicielem działki od 9 lat. .Zmarł 4 lata temu. Ja jako żona sprzedałam działkę w 2018 roku. i jeszcze nie upłynąl okres 5 lat od śmierci. Czy muszę zapłacić podatek dochodowy do Urzedu Skarbowego? Dziekuje za odpowiedz.

  • by Mariusz Makowski Posted 8 stycznia, 2020 6:55 pm

   Czy działka stanowiła majątek odrębny męża?

 • by Karolina Posted 9 stycznia, 2020 1:03 pm

  Witam, mam pytanie – moja mama nabyła mieszkanie w 2017 roku. Wzięłam pożyczkę hipoteczną i za zgodą mamy zabezpieczyłam się na hipotece tego mieszkania. W 2019 mama zmarła, a ja w 2020 chcę mieszkanie sprzedać. Nie minęło 5 lat, więc muszę zapłacić podatek. Czy podatek będzie kwoty, którą otrzymam za sprzedaż nieruchomości, czy fakt, że muszę spłacić zaciągniętą przez siebie pożyczkę hipoteczną, żeby zwolnić hipotekę coś zmieni? Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 10 stycznia, 2020 1:44 pm

   Wprawdzie pięcioletni okres, po którym można sprzedać nieruchomość bez podatku od 2019 r. liczony jest od nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę ale w tym przypadku nadal ten okres nie upłynął. Tak więc sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu. Jeżeli jednak Pani zaciągnęła pożyczkę na swoje cele mieszkaniowe (kupno czy remont mieszkania) to spłata tej pożyczki jest realizacją ulgi mieszkaniowej. W takiej sytuacji spłata pożyczki hipotecznej pomniejszyłaby Pani podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości.

 • by Dawid Posted 22 stycznia, 2020 9:30 am

  Witam,
  w 2018 roku otrzymalem od mamy w darowiznie mieszkanie . Chce odczekac 5 lat tak by moc je sprzedac by nie placic podatku. Czy moge w tym czasie wynajmowac komus to mieszkanie i Czy w czasie wynajmu bedzie mi sie liczyl okres 5 lat od nabycia? Bo jakby nie bylo to ktos bedzie mieszkal w tym mieszkaniu a nie ja.
  Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam Dawid.

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2020 8:34 am

   Oczywiście może Pani wynajmować mieszkanie otrzymane w darowiźnie a po 5 latach (licząc od końca roku, w którym otrzymała Pani darowiznę, czyli do końca 2023 r.) sprzedać je bez podatku.

 • by Wiesława Posted 12 lutego, 2020 6:08 am

  Czy należny jest podatek dochodowy w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze spadku przed upływem 5 lat ?
  Stan faktyczny:
  – 02.1964r. – zawarcie związku małżeńskiego
  – 1974r. – mąż dziedziczy ) i zostaje obdarowny- nieruchomośścią gruntową
  – 1977r. – na nieruchomości gruntowej małżeństwo wspólnie wybudowało dom, w Księdze wieczystej jako właściciel widneje – mąż.
  – 05.05.2018r. – zmarł mąż
  – 08.06.2018r. – żona dziedziczy po mężu nieruchomość gruntową na podstawie testamentu z 2004r.
  – 07.2018 – żona kupiła mieszkanie,
  – 08.2018r. – akt notarialny sprzedaży domu

  urząd skarbowy wezwał podatniczkę/żonę do złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku od sprzedaży domu/

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2020 8:25 am

   W tej sytuacji obowiązek podatkowy prawdopodobnie rzeczywiście powstał ponieważ nieruchomość znajdowała się majątku odrębnym męża.

 • by MARIUSZ Posted 22 marca, 2020 1:11 pm

  Witam. Proszę o interpretację.
  Mieszkanie zakupione na kredyt w 2017 r za 200 tyś. Po remoncie sprzedałem je za 300 tys w 2019 r. Mój dochód ze sprzedaży to 100 tyś zł. W 2020 r chcę kupić większe mieszkanie też na kredyt za kwotę 320 tyś. Czy muszę zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży pierwszego mieszkania czy nowy kredyt i nowe mieszkanie zakupione w tym roku będzie rozumiane jako własne cele mieszkaniowe. Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 31 marca, 2020 8:38 pm

   Jeżeli nowe mieszkanie kupił Pan w kredycie to znaczy, że na mieszkanie nie przeznaczył Pan środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania. Celem mieszkaniowym może być spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na inną nieruchomość niż ta, która została sprzedana pod warunkiem, że kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą (mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem :))

 • by Małgorzata Posted 25 kwietnia, 2020 7:29 pm

  Dzień dobry

  W 2017 roku odziedziczyłam po ojcu działkę, którą on nabył w drodze dziedziczenia (sprawa spadkowa zakończyła się 2010 roku). W 2019 roku podpisałam umowę przedwstępną sprzedaży i otrzymałam od Kupującego 30 000 zł. tytułem zadatku, a umowa końcowa miała zostać zawarta do dnia 31 stycznia 2020 roku, jednak do podpisania umowy końcowej nie doszło z winy kupującego i zatrzymałam zaliczkę.
  W związku z powyższym mam pytanie- czy muszę zapłacić podatek dochodowy, jeśli tak to czy muszę rozliczyć go w tym roku, czy w następnym?
  Małgorzata

 • by Anna Posted 9 czerwca, 2020 8:45 am

  Dzien dobry,
  czy jesli po sprzedaniu mieszkania przed uplywem 5 lat przeznacze zysk na zakup mieszkania zagranica, ulga podatkowa obowiazuje czy nowe mieszkanie musi byc kupione na terenie Polski?
  Anna

  • by Mariusz Makowski Posted 16 czerwca, 2020 10:02 am

   Może to być mieszkanie w państwie UE

 • by Katarzyna Posted 17 listopada, 2020 4:19 pm

  Proszę o pomoc w kwestii nieruchomości stanowiącej cel mieszkaniowy. Ojciec sprzedał nieruchomość, w celu rozliczenia przychodu ze jej zbycia, na własne cele mieszkaniowe zakupił mieszkanie oraz działkę budowlaną (możliwym jest zakup więcej niż jednej nieruchomości). To było w 2018 r. Żeby nie płacić podatku od zbycia przed upływem 5 lat, musiałby czekać do końca 2023 r. Podatek występuje jednak w przypadku odpłatnego zbycia, którym nie jest darowizna. Ojciec chce podarować działkę synowi (w jak najszybszym czasie). Jak to się ma do rozliczenia celu mieszkaniowego. Sprawa ważna. Proszę o opinię.

 • by Kasia Posted 24 marca, 2021 4:10 pm

  Dzień dobry,
  co w sytuacji, jeżeli Matka sprzedaje działkę przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności przez swoją siostrę, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży chce przekazać córce, a Ona planuje je wykorzystać na cele mieszkaniowe. Czy w tej sytuacji też należy zapłacić podatek dochodowy 19%?

 • by Małgorzata Posted 17 kwietnia, 2021 7:37 pm

  Mieszkanie odziedziczone po mamie w 2018r. Sprzedane przeze mnie w styczniu 2021r. Czy żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej muszę zainwestować w kolejną nieruchomość, remont w nowej nieruchomości czy grunt? Czy tež mogę wykonać kapitalny remont w mieszkaniu w który mieszkam i mam zamiar mieszkać (własność z mężem) i te wydatki będą zaliczone do ulgi mieszkaniowej (instalacja co cw, stolarka okienna, podłogowa)

  • by Mariusz Makowski Posted 20 kwietnia, 2021 12:47 pm

   O tym czy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu decyduje kiedy mieszkanie zostało nabyte przez spadkodawcę. Jeżeli od nabycia przez spadkodawcę do sprzedaży upłynęło 5 lat to sprzedaż będzie wolna od podatku.

   • by Małgorzata Posted 20 kwietnia, 2021 7:20 pm

    Może źle sformowałam pytanie: wiem że będę musiała zapłacić 19% podatku ponieważ mieszkanie przekazane darowizną w 2018 r sprzedałam w roku 2021. Czy pieniądze ze sprzedaży (żeby uniknąć płacenia podatku) muszę zainwestować w nowo zakupioną nieruchomość lub grunt czy mogę też je wydatkować na remont nieruchomości którą posiadam i w której mieszkam (stolarka, instalacje itp)

 • by Ala Posted 26 kwietnia, 2021 3:38 pm

  Dzień Dobry.
  Proszę o odpowiedź w następującej kwestii w 2019 r. złożyłem PIT-39 za 2018r.,w którym zadeklarowałem kwotę do realizacji w ciągu 2-ch lat, na wł. cele mieszkaniowe.Kupiłem działkę po budowę domu.Działka jest przez Urząd Gminy zbyta jako grunt orny, PRZY CZYM w Miejscowym Planie Zagospod.Przestrzennego Uchwalą Radnych Gminy tereny te są przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Trzeba tylko odrolnić grunt. Cena działki przewyższała kwotę ze spadku,ale to odrębny temat.Uważam,że wydatek jest oczywisty,tzn. wydałem t kwotę na wł. cele mieszk.Czy jestem zobowiązany do złożenia jakiejś deklaracji, czy korekty zeznania PIT39,czy też nie ma takiej potrzeby?,czy US sam wezwie do udokumentowania wydatku?

 • by Eva Posted 26 czerwca, 2022 8:40 am

  Prosze powiedziec w co trzeba wykorzystac pieniadze ze sprzedarzy mieszkania po zmarlej mamie przed uplywem 5 lat?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 sierpnia, 2022 12:34 pm

   W tak zwane „własne cele mieszkaniowe”

 • by Andrzej Posted 7 lutego, 2023 1:03 am

  Zakupiłem 1/5 udziału w działce za 2800 zł, a następnie sprzedałem 1/90 udziału za 272,65 zł. Jak prawidłowo wypełnić PIT-39 – dokładnie w punkcie C (wysokość przychodów oraz koszty ich uzyskania)?

 • by Iwona Posted 3 listopada, 2023 8:46 pm

  Dzień dobry, mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. Otrzymałam w darowiźnie mieszkanie od Taty, które dostał w spadku po swojej mamie. Mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat, ale mój Tata w między czasie zmarł. Mam poświadczenie dziedziczenia i czy nadal muszę zapłacić podatek?
  To udokumentowanie darowizny na cele mieszkaniowe typu remont domu to musi się zacząć przed upływem tych 3 lat czy już musi być skończony remont przed upływem 3 lat, muszą być faktury za zakup materiałów czy umowa z firmą budowlaną? Czy pielęgnacja ogrodu, usługi ogrodnicze też wchodzą w grę? Montaż klimatyzacji? Jak to wygląda w praktyce?

  • by admin Posted 26 listopada, 2023 5:04 pm

   Trochę nie rozumiem kolejności zdarzeń: czy mieszkanie od taty otrzymała Pani w darowiżnie od niego (za jego życia) czy w spadku (po jego śmierci)? Kto dokonał sprzedaży tego mieszkania?

 • by Teresa Posted 2 lutego, 2024 11:47 pm

  Dzień Dobry
  W 2007r zakupiliśmy działkę jako małżenstwo we wspólnocie małżeńskiej. W 2019 działkę mąż darował żonie z majątku wspólnego małżeńskiego( przesuniecie) do majątku osobistego żony. W 2023 roku żona sprzedała działkę i w 2023r kupiła mieszkanie ale nie za całą kwotę ze sprzedaży działki .
  1.Od jakiej daty liczy się 5letni okres od daty nabycia 2007r czy przesunięcia do majątku osobistego 2019r(darowizny)?
  2 . Czy należy wypełnić PIT 39 i od jakiej kwoty cała kwota czy 1/2 kwoty ze sprzedaży .A może jest zwolnienie od podatku jeżeli liczy się od daty nabycia 2007r ?
  3. Małżeństwo jest już w posiadaniu dwóch mieszkań Czy zakup kolejnego mieszkania przez żonę , ze sprzedaży działki spełnia warunek „na cele mieszkaniowe”
  Proszę o odpowiedz na te trzy pytania

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl