Młodzi bez PIT

Młodzi bez PIT

Już 1 sierpnia 2019 r. wejdą w życie przepisy zwalniające z podatku PIT osoby w wieku do 26 lat. Młodzi podatnicy nie będą płacili podatku od przychodów z pracy i umów zleceń do wysokości nieprzekraczającej w roku 85528 zł. W 2019 r. limit ten będzie wynosił 35 636,67 zł czyli 5/12 limitu rocznego. Nadal jednak takie umowy będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na dotychczasowych zasadach.

Jak skorzystać z ulgi w 2019 r.?

Pracownik i zleceniobiorca, który nie ukończył 26 lat powinien złożyć swojemu płatnikowi pisemne oświadczenie że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku na podstawie wprowadzonej ulgi.

Po otrzymania oświadczenia płatnik zaprzestaje pobierać zaliczki na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z pracy czy umów zleceń uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu.

Przykład

Pracownik mający 22 lata jest zatrudniony na umowę o pracę, uzyskuje przychody w wysokości 4000 zł miesięczne. Przed 1 sierpnia 2019 r. składa oświadczenie pracodawcy, że uzyskane w okresie 1 sierpień – 31 grudnia 2019 r. przychody nie przekroczą 35 636, 67 zł (przychody uzyskane w tym okresie wyniosą bowiem 5 x 4000 zł=20 000 zł). Na podstawie tego oświadczenia pracodawca zaprzestaje poboru zaliczek od wynagrodzeń za sierpień – grudzień 2019 r.

 

Jak skorzystać z ulgi od 2020 r.?

Od 2020 r. ulga dla młodych będzie automatyczna – to znaczy płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek do czasu aż przychody pracownika (zleceniobiorcy) liczone od początku roku nie przekroczą 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu płatnik będzie pobierał zaliczkę na zasadach ogólnych (17 i 32%). Ulga ma zastosowanie bez względu na liczbę płatników. Podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi wniosek o pobieranie zaliczek bez stosowania zwolnienia. Ma to sens w sytuacji gdy podatnik ma kilku płatników i łączne jego dochody przekroczą 85528 zł , ale u żadnego z płatników z osobna ten limit nie został przekroczony.

 

Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów z innych źródeł niż wskazane, czyli np. umowy o dzieło będą podlegały opodatkowaniu na dotychczasowych zasadach, podobnie dochody z działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl