Oświadczenie zwalniające płatnika z poboru zaliczek od pracowników w wieku do 26 lat

Oświadczenie zwalniające płatnika z poboru zaliczek od pracowników w wieku do 26 lat

Od 1 sierpnia 2019 r. będzie obowiązywała ulga w postaci zwolnienia z podatku dochodów osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Od 2020 r. pracodawcy będą pracownikom uwzględniać ulgę obowiązkowo. W stosunku do dochodów uzyskanych w okresie sierpień – grudzień 2019 r. pracownik skorzysta z ulgi w zeznaniu rocznym. Płatnik może jednak przestać pobierać zaliczkę za miesiące pozostałe do końca 2019 r. jeżeli otrzyma od pracownika oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi.

Płatnik przestaje pobierać zaliczki od kolejnego miesiąca po otrzymaniu oświadczenia. Złożenie takiego oświadczenie pracodawcy do końca lipca spowoduje, że już przy sierpniowym wynagrodzeniu nie zostanie pobrana zaliczka a tym samym pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie na rękę.

Poniżej wzór takiego oświadczenia.

 

Białogard, 15 lipca 2019 r.

Adam Kowalski

Ul. Judyty 17

78-200 Białogard

PESEL: 00010203045

 

Firma Kominiarska Mikołaj

Ul. Gospodarna 6

78-200 Białogard

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU PRZYCHODÓW OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

Oświadczam, że  uzyskane przeze mnie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody ze stosunku pracy będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).

W związku z powyższym wnoszę o niepobieranie zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku pracy za okres sierpień – grudzień 2019 r.

Z poważaniem

Adam Kowalski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl