Od października niższy podatek  i wyższe koszty

Od października niższy podatek i wyższe koszty

 

Już od 1 października 2019 r. mają zacząć obowiązywać przepisy obniżające pierwszą stawkę podatku PIT z 18 do 17%. Jednocześnie wyraźnie zostaną podwyższone ryczałtowe koszty uzyskania przychodów.

Niższa stawka PIT

Nowa skala podatkowa ma wyglądać następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w tabeli liczona jest dość skomplikowanie. W każdym razie kwota wolna od podatku powoduje, że podatnicy uzyskujący do 8 tys. zł nie płacą podatku w ogóle, a podatnicy zarabiający powyżej 127 tys. zł nie mają żadnej kwoty wolnej od podatku.

Wyższe koszty uzyskania przychodu

Jednocześnie nowelizacja podwyższa koszty uzyskania przychodów dla pracowników i będą one wynosiły:

  • 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

W porównaniu do obecnej wysokości kosztów (obowiązującej od 2007 r.) oznacza to ponad dwukrotny wzrost (obecne miesięczne koszty dla pracujących u jednego pracodawcy wynoszą 111,25 zł a od października mają wynosić 250 zł).

Nowe stawki będą obowiązywały od 1 października co oznacza, że pracodawcy wypłacający wynagrodzenia za ostatni kwartał roku zastosują już nowe kwoty. W efekcie pierwsza stawka podatku PIT za 2019 r. wyniesie 17,75% (co wynika z faktu, że przez 9 miesięcy wynosiła ona 18% a przez 3 miesiące 17%).

Ile można zaoszczędzić?

Porównajmy wysokość podatku osoby, która uzyskała roczny przychód od jednego pracodawcy w wysokości 40502,40 zł. Osoba ta korzystała z podstawowych kosztów uzyskania przychodu, które w 2018 r. wynosiły 1335 zł rocznie. Płatnik pobrał składki ZUS w wysokości 5552,87 zł, a składka zdrowotna podlegająca odliczeniu wyniosła 2708,58 zł.

Roczny podatek za 2018 r. tej osoby wyniósł 2786 zł

 

W 2020 r., przy takim samym przychodzi i składkach podatek wyniesie:

Przychód: 40502,40

Koszty uzyskania przychodu: 3000 zł

Dochód: 37502,40

Podstawa opodatkowania (dochód – ZUS): 31950 zł

Podatek (17% – kwota wolna od podatku): 31950 x 17% – 525,12 = 4906,38

Odliczenie składki zdrowotnej: 4906,38 – 2708,58 = 2197,80

Należny podatek za 2020 r: 2198 zł

 

Roczna oszczędność w podatku dla osoby uzyskującej miesięczny przychód w wysokości 3375 zł wyniesie więc prawie 600 zł, co przełoży się na wypłatę wyższą o ok. 50 zł miesięcznie.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl