Czy podatki są przygotowane na koronawirusa?

Czy podatki są przygotowane na koronawirusa?

Najważniejszym tematem wiadomości i rozmów jest w ostatnich dniach koronawirus. Walka z epidemią obejmuje w praktyce wszystkie dziedziny życia więc postanowiłem zebrać w tekście związki z podatkami.

Ustawa o zwalczaniu koronawirusa

8 marca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa w dwóch przepisach odnosi się do sytuacji pracowników i pracodawców w przypadku wystąpienia czy też możliwości wystąpienia koronawirusa, a w pozostałej części określa, że w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1239).

Zgodnie z art. 3 ustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Oznacza to, że taka zmiana miejsca pracy nie wymaga zgody pracownika, będzie poleceniem służbowym.

Ponadto , ustawa w art. 4 ust. 1 przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Nie chodźcie do urzędów skarbowych

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie apeluje do podatników by ograniczyli wizyty w urzędach skarbowych. W marcu tradycyjnie urzędy przeżywają wzmożony ruch podatników, którzy chcą osobiście złożyć zeznanie roczne, pobrać formularze, uzyskać poradę. Administracja skarbowa województwa mazowieckiego prosi o korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych, których oferta znajduje się pod adresem: www.podatki.gov.pl

Numery telefonów do poszczególnych urzędów znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/kontakt

 Krajowa Informacja Skarbowa:

+48 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

Propozycje Ministerstwa Rozwoju

Minister rozwoju – Jadwiga Emilewicz wskazała podczas specjalnej konferencji propozycje resortu, pakiet osłonowy dla przedsiębiorstw. Wśród nich wymienić można:

– zniesienie opłaty prolongacyjnej – firmy w kłopotach mogą poprosić o rozłożenie na raty, odroczenie płatności lub nawet umorzenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz takich podatków jak PIT, CIT, VAT . Takie możliwości dają już obecne przepisy, a nowością będzie zniesienie tzw. opłaty prolongacyjnej.

– na 1 lipca przesunięty został termin wdrożenia nowego JPK VAT oraz rozwiązań związanych z praniem brudnych pieniędzy

– nowy sposób rozliczana strat dla podatników – straty za 2020 r. będzie można odliczać od podatku należnego za 2019 r.

– uruchomienie tanich pożyczek i gwarancji dla przedsiębiorstw przez BGK. Rozszerzony zostanie zakres pomocy de minimis z obecnych 60 do 80 proc., a wartość takiej pomocy wzrośnie z 200 do 500 tys. euro (na taki mechanizm ma wyrazić zgodę Komisja Europejska).

– zniesienie kar w ramach zamówień publicznych za niewykonania zlecenie w przypadkach problemów wywołanych koron wirusem.

Pomysły podatników na walkę z koronawirusem

Na stronach podatki.gov.pl jakiś czas temu uruchomiono „Głos Podatnika” miejsce, w którym podatnicy mogą zgłaszać swoje pomysły na ulepszenie prawa podatkowego. Wczoraj pojawiła się tam zakładka „Koronawirus” – można tam zgłaszać pomysły i propozycje jak chronić polską gospodarkę przed koronawirusem.

W ciągu dnia pojawiło się kilka różnych pomysłów, np.:

– zwolnienie z PIT dochodów z pracy zdalnej,

– zmniejszenie czasu pracy jako ochrona przed zwiększeniem się liczby zwolnień,

– zniesienie sankcji za niewywiązywanie się z terminów podatkowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl