Estoński CIT w Polsce

Estoński CIT w Polsce

Polska zamierza skorzystać z rozwiązań podatkowych Estonii. Można powiedzieć, że będziemy się uczyć od najlepszych – estoński system podatkowy od lat uważany jest za najlepszy wśród państw OECD. W 2019 r. po raz szósty z rządu znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu. Polski system podatkowy w tym rankingu znalazł się na 35, przedostatnim miejscu.

Premier Morawiecki zapowiedział, że od 2021 r. wejdą w życie przepisy o tzw. „estońskim CIT” – bardzo atrakcyjnym rozwiązaniu dla spółek z o.o., których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Inwestuj by nie płacić podatku.

Idea estońskiego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) polega na tym, że płatność podatku CIT zostaje odroczona do czasu, aż spółka zdecyduje się na wypłatę zysku udziałowcom. Oznacza to, że spółka, która zatrzymuje wypracowany zysk i przeznacza go na inwestycje będzie zwolniona z podatku. Podatek

Rozwiązanie to ma oczywiście na celu zwiększenie atrakcyjności inwestowania w Polsce przez małe i średnie podmioty. Zatrzymanie zysków w spółce to jeden ze sposobów na zwiększenie płynności finansowej firm i zabezpieczenie się ich przed kryzysami.

Brak podatku to także brak obowiązków związanych z rozliczeniami fiskalnymi – brak rachunkowości podatkowej i prostota (nie trzeba będzie np. tracić czasu na rozstrzyganie czy wydatek może być zaliczony do kosztów spółki czy też nie).

Dla kogo?

Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 50 mln zł. Oznacza to, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych w Polsce.

Na zasadach estońskiego CIT rozliczać się będą mogły spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Ponadto należy spełnić dodatkowe warunki:

  • brak udziałów w innych podmiotach,
  • zatrudnienie co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,
  • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • wykazywanie nakładów inwestycyjnych.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Okres zwolnienia z CIT

Podatnik wybiera system estoński na okres 4 lat i może go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełnia kryteria. Przekroczenie przez przedsiębiorcę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie będzie go wykluczało z systemu estońskiego.

Same korzyści?

Estoński CIT jest z pewnością bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Oprócz niewątpliwych korzyści podatkowych oraz organizacyjno – administracyjnych dla samych przedsiębiorców może przyczynić się także do zwiększenia atrakcyjności naszego kraju dla inwestorów. Ponadto zwiększy się atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej

Atrakcyjne przepisy podatkowe powodują, że znacząco maleje atrakcyjność korzystania z tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej co dla przedsiębiorców oznacza korzyści podatkowe bez ryzyka ich zakwestionowania przez organy podatkowe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl