Warto rozważyć wykup auta z leasingu

Warto rozważyć wykup auta z leasingu

Przepisy Polskiego ładu zamierzają ukrócić możliwość bezpodatkowej sprzedaży samochodu po wykupieniu go z leasingu.

Dość częstą praktyką wśród przedsiębiorców korzystających z leasingowanych aut jest wykupienie ich do majątku prywatnego a następnie sprzedaż po upływie 6 miesięcy bez podatku dochodowego. Prawidłowość takiego rozwiązania potwierdzana jest w licznych interpretacjach podatkowych (np. z 17 września 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.609.2021.1.MA; z 18 sierpnia 2021 r.).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania jest też jednym z argumentów potwierdzających, że pod względem podatkowym leasing samochodu jest rozwiązaniem korzystniejszym niż jego zakup. Na gruncie ustawy PIT, przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej po wycofaniu ich z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są bowiem do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji.

Inaczej jest w przypadku rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego. Na gruncie ustawy PIT, składniki takie nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Do kosztów podatkowych zaliczane są natomiast raty leasingowe. W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej, czyli do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Rządzący postanowili zlikwidować tę preferencję i w projekcie Polskiego Ładu przewidziano zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy PIT).

Oznacza to, że aby nie zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży, trzeba będzie poczekać sześć lat od wycofania samochodu z firmy.

Początkowo projekt nie przewidywał żadnego okresu przejściowego co oznaczałoby, że sprzedaż samochodu w 2022 r. po upływie 6 miesięcy od wykupienia go w 2021 r. z leasingu również podlegałaby opodatkowaniu.

W toku prac sejmowych pojawiło się jednak pewne vacatio legis – zgodnie z art. 51 ustawy nowelizującej podatki ograniczenie ma zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.

Jeżeli więc przedsiębiorca jeszcze w 2021 r. wykupi do majątku prywatnego samochód z leasingu, a następnie po upływie 6 lub więcej miesięcy, już w 2022 r. go sprzeda to nie zapłaci podatku dochodowego.

1 Comment

  • by Rafał Posted 17 stycznia, 2022 9:35 pm

    A jeśli chcę do majątku prywatnego przenieść samochód kupiony jako używany na firmę na podstawie faktury vat-marża w komisie (paroletnie auto) i amortyzowany, to czy przy przeniesieniu do majątku prywatnego muszę zapłacić VAT? Jestem czynnym podatnikiem VAT, ale nie odliczałem VAT ani przy zakupie tego pojazdu (zakup vat-marża), ani od wydatków eksploatacyjnych, to czy mam zapłacić VAT przy przeniesieniu? To było by skrajnie niesprawiedliwe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl