Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne

  Obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi...

Read more

Darowizna dla nierezydenta

Darowizna dla nierezydenta

 Pytanie: Od kilku lat mieszkam razem z mężem w Wielkiej Brytanii., mam tam ośrodek interesów życiowych, nie osiągam dochodów w Polsce. Mój mąż jest Anglikiem. Ostatnio od jego rodziców otrzymaliśmy darowiznę w postaci domu. Czy taka...

Read more

Zagraniczne dochody żołnierzy

Zagraniczne dochody żołnierzy

 Pytanie: Jestem żołnierzem zawodowym, pełnię służbę w jednostce NATO w Holandii. Wynagrodzenie jest wypłacane przez Centralę Wojskową Misje Pokojowe i składa się z dwóch części: w złotych polskich oraz z tzw. należności zagranicznej...

Read more

Dodatek za rozłąkę w 2011 r.

Dodatek za  rozłąkę w 2011 r.

  Pracownicy, którzy pracują poza swoim stałym miejscem zamieszkania często otrzymują dodatkowe świadczenia od pracodawcy. Jednym z takich świadczeń jest dodatek za rozłąkę. Do końca 2011 r. dodatek taki korzystał ze zwolnienia w...

Read more

PIT ON-LINE

Jak co roku o tej porze sala informacyjna urzędu skarbowego wypełniona jest ludźmi czekającymi w długiej kolejce na złożenie zeznania rocznego. Nie trzeba jednak wcale wychodzić z domu by złożyć zeznanie roczne. Można je bowiem wysłać przez...

Read more

Zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1

Pracownik lub przedsiębiorca, który wykonuje pracę lub działalność w innym kraju Unii Europejskiej a chciałby podlegać ubezpieczeniom w Polsce musi uzyskać z oddziału ZUS poświadczone zaświadczenie A1. Zgodnie z zasadą koordynacji ubezpieczeń w...

Read more

PIT przez NET

PIT przez NET

Jak co roku o tej porze o ból głowy przyprawia Cię PIT? Chciałbyś wreszcie mieć pewność, że Twoje zeznanie nie wzbudzi wątpliwości urzędników? Pracowałeś za granicą i nie wiesz czy w ogóle powinieneś składać zeznanie, a jeżeli tak to jakie?...

Read more

Dochody małoletnich dzieci

Dochody małoletnich dzieci

Czasami małoletnie dziecko uzyskuje własne dochody. Dochody takie w większości przypadków podlegają opodatkowaniu. Co do zasady, dzieci nie rozliczają się samodzielnie – wyjątkiem są jedynie dochody z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z...

Read more
Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl