Cennik usług

Poniższy cennik ma charakter orientacyjny. Ostateczna wycena usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu poświęconego na jej opracowanie.

Nazwa usługi Cena
Sporządzenie dokumentacji cen transferowych od 2500 zł
Szkolenia wewnętrzne od 2000 zł
Sporządzenie pisemnej opinii w zakresie prawa podatkowego od 400 zł
Udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego (telefonicznie, mailowo) od 200 zł
Konsultacje podatkowe w kancelarii dla osób fizycznych (stawka za godzinę) od 300 zł
Konsultacje podatkowe dla przedsiębiorców (stawka za godzinę netto) od 400 zł
Konsultacje podatkowe u klienta od 400 zł
Sporządzanie pism w sprawach podatkowych (wnioski, podania, wyjaśnienia) od 300 zł
Odwołanie od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji od 500 zł
Skarga do Wojewódzkiego lun Naczelnego Sądu Administracyjnego patrz niżej
Reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowej (stawka za godzinę nie mniej niż) od 250 zł
Audyt podatkowy od 400 zł
Sporządzenie deklaracji i zeznań podatkowych od 150 zł

Wynagrodzenie z tytułu reprezentowania Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sporządzenie skargi, udział w rozprawie, składanie pism, wyjaśnień, wniosków) ustalane jest na podstawie stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu:

1) w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy:

  • a) do 500 zł – 90 zł,
  • b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł,
  • c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł,
  • d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł,
  • e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł,
  • f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł,
  • g) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł,
  • h) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł,
  • i) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł;

Dodatkowo, w umowie dopuszcza się zawarcie dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od sukcesu postępowania (success fee)

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl