Doradztwo podatkowe

Jako doradca podatkowy pomogę odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Oferuję usługi zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą jak i osobom fizycznym:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
  • audyt podatkowy
  • optymalizacja podatkowa
  • sporządzanie pism, wniosków, deklaracji i zeznań w sprawach podatkowych,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • sporządzanie deklaracji i zeznań w zakresie podatku dochodowego (w szczególności dla podatników uzyskujących dochody z zagranicy), podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości i innych,
  • składanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową,
 • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi.

Szkolenia podatkowe

Jako doradca podatkowy zajmuję się prowadzeniem szkoleń podatkowych, w szczególności dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznych, zatrudniania cudzoziemców, cen transferowych. Na stronie znajdą Państwo informacje o planowanych szkoleniach.

Zapraszam też do współpracy firmy szkoleniowe oraz pracodawców chcących  przeprowadzić wewnętrzne szkolenia podatkowe dla swoich pracowników. W działalności każdej firmy pojawia się wiele problemów i wątpliwości związanych z podatkami. Skomplikowane i często zmieniające się przepisy stanowią swoistą pułapkę dla przedsiębiorców, która grozi poważnymi konsekwencjami (w najgorszym przypadku podatkowe zaległości mogą doprowadzić do bankructwa firm). Receptą na to zagrożenie jest kształcenie pracowników i korzystanie z profesjonalnych doradców.

Wysłanie pracownika na szkolenie otwarte nie zawsze będzie korzystne dla firmy. Program szkoleń otwartych ułożony jest w taki sposób by zainteresować jak największą liczbę klientów – oznacza to, że przynajmniej część informacji uzyskanych na szkoleniu okazuje się nieprzydatna a tematyka interesująca uczestnika często bywa przedstawiona zbyt ogólnie. Niekiedy też konieczne jest przeszkolenie większej liczby pracowników, co w przypadku szkolenia otwartego będzie stanowiło duży koszt.

Rozwiązaniem tych problemów jest proponowana przeze mnie usługa szkoleń wewnętrznych. Plan takiego szkolenia dostosowany jest dokładnie do potrzeb firmy, z uwzględnieniem specyfiki jej działalności – nie ma więc ryzyka, że przekazana zostanie Państwu wiedza zbędna. Uczestnicy szkolenia objęci zostają opieką poszkoleniową obejmującą możliwość zadawania pytań i uzyskiwania dodatkowych informacji na tematy dotyczące zagadnień szkoleniowych poprzez mail.

Szkolenie takie odbywa się w siedzibie firmy, przez co przeszkolenie zaledwie kilku pracowników jest bardziej korzystne finansowo od wysłania ich na szkolenie zewnętrzne.

W swojej dotychczasowej praktyce przeprowadziłem szkolenia wewnętrzne między innymi dla firm: Orlen S.A., Telewizji Polskiej, Unilever Polska, Deloitte, Fiat, Amica i in.

 

Polski Ład

Wchodzący w życie od 2022 r. Polski Ład przynosi największą rewolucję w przepisach podatkowych od wielu lat. Zmiany te dla wielu podatników, szczególnie przedsiębiorców będą niekorzystne. Warto do tych zmian się przygotować, może się bowiem okazać, że przy wprowadzeniu rozwiązań dotyczących np. formy prowadzenia działalności czy opodatkowania zmiany w przepisach nie okażą się tak dotkliwie. Proponuję różne formy wsparcia w temacie „oswojenia” Polskiego Ładu:

 • zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenia poświęcone tematyce Polskiego Ładu,
 • zachęcam do śledzenia tekstów na blogu poświęconych zmianom wprowadzanym przez Polski Ład
 • przede wszystkim zaś proponuję indywidualne doradztwo w zakresie dostosowania się do zmian i poszukania rozwiązań, które złagodzą negatywne skutki zmian

Dochody zagraniczne

Problematyka międzynarodowego opodatkowania dochodów jest jedną z moich specjalizacji. Tematyka ta jest skomplikowana, z prawidłowym stosowaniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania problem mają też organy podatkowe. Jeśli wiec masz problem z opodatkowaniem swoich dochodów z zagranicy, bądź też jesteś osobą mieszkającą w innym państwie i masz dochody w Polsce to zapraszam do współpracy. Oferuję usługi w zakresie:

 • udzielania porad, wyjaśnień, odpowiedzi na pytania
 • sporządzania zeznań podatkowych obejmujących dochody zagraniczne
 • pomoc cudzoziemcom w odzyskaniu nadpłaconych podatków w Polsce
 • reprezentowanie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych
 • sporządzanie wniosków o interpretację podatkową

Ceny transferowe

Współpraca z podmiotami powiązanymi (majątkowo bądź osobowo) wiąże się z dużym ryzykiem dokonania szacowania cen w przypadku gdy kontrola podatkowa (lub skarbowa) stwierdzi, że ceny te nie odpowiadają cenom rynkowym. Dodatkowo na podmioty powiązane nałożony został obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych (który dość mocno skomplikował się od 2017 r.). Rzetelna i prawidłowo sporządzona dokumentacja jest skutecznym narzędziem minimalizującym ryzyko dokonania szacowania cen przez organy podatkowe.

Oferuję Państwu pełen zakres usług dzięki którym ryzyko szacowania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi zostanie efektywnie ograniczone. W zakres tych usług wchodzi:

  • audyt w zakresie cen transferowych obejmujący:
    • identyfikację powiązań na gruncie podatkowym,
    • analizę transakcji pod kątem ryzyka szacowania cen,
    • określenie zakresu i ilość wymaganych dokumentacji podatkowych,
   • wskazanie rozwiązań umożliwiających uniknięcie ryzyka podatkowego w przyszłości,
  • przygotowanie zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej cen transferowych,
  • przygotowanie opinii podatkowej identyfikującej ewentualne ryzyko szacowania cen oraz wskazującej indywidualne rozwiązanie w tym zakresie,
  • udzielanie pomocy w zakresie zawarcia z władzami skarbowymi wiążących porozumień cenowych (APA)
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu tematyki cen transferowych.
Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl