15 najczęstszych błędów w zeznaniach

15 najczęstszych błędów w zeznaniach

Jak co roku, zaopatrzeni w stos formularzy, instrukcji, informacji od pracodawców przymierzamy się do wypełnienia zeznania rocznego. Mimo najlepszych chęci, skupienia i uwagi często zdarzają się błędy. Jeżeli składamy zeznanie w urzędzie to wiele z pomyłek zostanie wychwyconych przez urzędnika i na miejscu będzie można je poprawić. Jeżeli jednak zeznanie wysłaliśmy pocztą to zamiast oczekiwanego zwrotu możemy dostać wezwanie z urzędu do skorygowania pomyłek. Lista najczęstszych błędów nie zmienia się właściwie od lat. Oto 15 najczęstszych błędów pojawiających się w zeznaniach:

1. Błędny NIP. Przez pomyłkę wielu podatników zamiast swojego NIP-u wpisuje w zeznaniu NIP pracodawcy. Przepisują go z „Informacji” (PIT-11, PIT-8B) o przychodach, dochodach i zaliczkach, które przygotowują dla nich zakłady pracy. Pracodawcy w „Informacjach” podają swój NIP, a podatnicy często z rozpędu wpisują go do swojego zeznania.

2. Stare formularze. Czasami podatnicy składają zeznania za dany rok na formularzach z lat poprzednich. Wyciągają je z domowego archiwum albo drukują stare PIT-y z internetu. Niestety, deklaracje zmieniają się co roku (np. w tym roku wpisujemy do zeznań nr PESEL) więc składając zeznanie na starym formularzu najpewniej będziemy musieli go przepisać na aktualnym druku.

3. Brak załączników PIT/O i PIT/D. Część podatników korzystających z ulg zapomina, a może nie wie, że jeśli chcą skorzystać z odliczenia, muszą wypełnić załączniki PIT/O, PIT/D. Wyliczone w nich kwoty ulg przenoszą do podstawowych formularzy PIT-36 lub PIT-37. Często też w załączniku PIT/O wpisywana jest pełna kwota przysługującej ulgi (np. 1145,08 zł z tytułu wychowywania dziecka) gdy tymczasem wpisać można tylko tyle ile można odliczyć (czyli do wysokości należnego podatku z zeznania PIT-37 lub PIT-36).

4. Błędy rachunkowe. Przy wszelkich wyliczeniach trzeba bardzo uważać i sprawdzać otrzymane wyniki. Czasami błędy rachunkowe zdarzają się w informacjach otrzymanych od pracodawcy – warto sprawdzić czy pracodawca się nie pomylił przy odejmowaniu kosztów od przychodu. Niekiedy zdarza się, że podatnicy wyliczają podatek wg nieaktualnej skali podatkowej.

5. Nieuwaga przy przenoszeniu danych. Podatnicy często mylą się przy przenoszeniu do PIT-ów danych z informacji o dochodach, zaliczkach itp., które otrzymują od pracodawców. Rada ponownie ta sama – dokładnie sprawdzać.

6. Pominięcie dochodu. Często zapominamy o jakimś dochodzie, np. umowie zleceniu i składamy zeznanie bez wykazanych wszystkich dochodów – to poważny błąd. Sprawdźmy więc czy informacje, na podstawie których wypełniamy zeznanie obejmują wszystkie dochody, które uzyskaliśmy w 2007 r.

7. Zaniechanie złożenia korekty. Zdarza się, że po złożeniu zeznania otrzymujemy informację o jakimś dochodzie (np. umowie o dzieło), o którym wcześniej zapomnieliśmy. W tym przypadku konieczne jest złożenie korekty zeznania. Jeżeli nie zrobimy tego sami – wezwie nas do tego urząd.

8. Źle złożona korekta zeznania. Podatnicy zapominają, że korekta oznacza konieczność ponownego prawidłowego wypełnienia zeznania. często składają nowe zeznanie tylko z wypełnionymi rubrykami, w których były błędy. Na pierwszej stronie PIT-u w rubryce „cel złożenia formularza” należy zaznaczyć kwadracik „korekta zeznania”. Do PIT-u należy też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

9. Błędnie wykazane składki przez emerytów. Samodzielnie rozliczający się emeryci zapominają, że nie mogą odliczać składek na ubezpieczenia społeczne, bo takich składek nie płacą. W związku z tym zamiast składek na te ubezpieczenia odliczają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Potem te same składki odliczają jeszcze raz już prawidłowo jako składki na ubezpieczenia zdrowotne.

10. Wspólne rozliczenie małżonków, mimo że nie mają do tego prawa. Jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, nie mogą się wspólnie rozliczyć. Do wspólnego rozliczenia nie mają także prawa małżonkowie których małżeństwo nie trwało cały rok.

11. Zła kolejność małżonków. Jeśli na początku zeznania małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, ustalą, że żona jest podatnikiem, a mąż „małżonkiem”, muszą w takiej właśnie kolejności wykazywać swoje dochody oraz odliczenia.

12. Źle obliczony podatek małżeński. Wspólnie rozliczający się małżonkowie zapominają, że ich podatek liczy się inaczej niż podatek indywidualny. Podatek „małżeński” liczy się od połowy dochodów wg skali a następnie mnoży się przez dwa.

13. Brak dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Dosyć często podatnicy decydują się na skorzystanie z ulgi, mimo że nie mają rachunków, faktur ani dowodów wpłaty na konto potwierdzających poniesienie wydatku na cel objęty ulgą. Ryzykują, że urząd ich nie sprawdzi. W przypadku gdy okaże się, że skorzystaliśmy z ulgi, do której nie mamy prawa oprócz konieczności zapłaty podatku (często z odsetkami) grożą nam również konsekwencje karne (np. mandat).

14. Nieaktualne dane. O zmianie adresu, dowodu osobistego, nazwiska należy poinformować urząd (składając NIP-3). Jeżeli więc w ostatnim roku zmieniły się nasze dane a nie poinformowaliśmy o tym urzędu należy do zeznania dołączyć formularz NIP-3 (lub NIP-1 w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

15. Brak podpisu na zeznaniu. To chyba najczęstszy błąd. Zeznanie niepodpisane jest po prostu zeznaniem nieważnym.

Jeżeli powyższa lista potencjalnych pułapek przeraża Cię i odbiera chęć do samodzielnego zmierzenia się z PITem oddaj go w dobre i godne zaufania ręce. Zrzucisz z siebie cały stres i zyskasz pewność, że państwu dajesz tylko to co mu się należy i nic więcej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl