Nie ufaj pseudospecjalistom

Nie ufaj pseudospecjalistom

W jednym z  wcześniejszych artykułów wymieniłem najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych. Mimo że zdaniem Ministerstwa Finansów formularze podatkowe z roku na rok są coraz prostsze (między innymi dzięki likwidacji ulg) to w dalszym ciągu samodzielne wypełnienie zeznania staje się dużym wyzwaniem dla podatnika. Liczba czyhających pułapek, poczynając od wyboru formularza, przeanalizowania instrukcji po wyliczenie należnego podatku zniechęca wielu podatników do samodzielnego przebrnięcia przez PITa. Powierzając sporządzenie zeznania specjaliście można oszczędzić swój czas i cenne nerwy. Jednak wybierając specjalistę należy zachować daleko idącą ostrożność. Tanie oferty wypełnienia zeznania przez „znajomych”, podmioty nieuprawnione czy też znalezione w internecie mogą narazić podatnika na obowiązek złożenia korekty i sankcje karne. Należy bowiem pamiętać, że za błędy w zeznaniu podatkowym odpowiada wyłącznie podatnik.

Decyzja w wyborze specjalisty powinna być oparta przede wszystkim o jego uprawnienia a nie cenę. Tanie usługi oferowane przez „pseudospecjalistów” mogą się w efekcie okazać wyjątkowo drogie.

Pomoc w zakresie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych jest czynnością doradztwa podatkowego, które mogą być wykonywane jedynie przez podmioty do tego uprawnione gwarantujące rzetelność oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Podatnik, który przy wypełnianiu zeznania korzysta z pomocy podmiotów nieuprawnionych, nie ma gwarancji, że złoży zeznanie prawidłowe a niezbędne do prawidłowego sporządzenia zeznania dane, nie dostaną się w niepowołane ręce.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie jest jedną z czynności doradztwa podatkowego. Zgodnie z ustawą zawodowe wykonywanie tych czynności zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, tj. dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz osób, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe.

Wszystkie te osoby muszą posiadać ubezpieczenie OC, co oznacza, że w przypadku błędów możliwe jest ewentualne dochodzenie roszczeń. Odpowiednia umowa, określająca zakres obowiązków, może w tym pomóc. Podmioty te (z wyjątkiem osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązane są również do zachowania tajemnicy zawodowej.

W przypadku osoby nieuprawnionej, nie posiadającej kwalifikacji i ubezpieczenia, wszelkie błędy (i ich finansowe konsekwencje) obciążą wyłącznie podatnika, a dochodzenie ewentualnych roszczeń może być bardzo trudne.

Nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych składanych przez podatników mogą powodować powstanie odpowiedzialności karnej skarbowej tych osób, niezależnie od faktu, kto takie zeznania sporządził. Jeżeli zeznanie podatkowe zawiera błędy powodujące uszczuplenie zobowiązania (np. niewykazanie części przychodów, zawyżenie kosztów, zaniżenie podatku) wówczas oprócz konieczności zapłaty należnego zobowiązania podatnik może podlegać odpowiedzialności karno skarbowej. Podstawą tej odpowiedzialności jest wina osoby fizycznej, której przypisze się popełnienie (z zasady w sposób umyślny) czynu zabronionego przez przepisy karne skarbowe. Ponieważ zeznanie podatkowe dotyczy określonej osoby, która jako podatnik jest obowiązana do jego złożenia, negatywne skutki wszelkich nieprawidłowości w zeznaniu będą obciążały tę właśnie osobę.

Jeżeli jednak odpowiedzialność ta wynika z błędów osoby sporządzającej zeznanie, to w przypadku podmiotów uprawnionych, posiadających ubezpieczenie podatnik może liczyć na to, że finansowe konsekwencje popełnionych błędów obciążą tę osobę. W przypadku sporządzenia zeznania przez podmioty nieuprawnione podatnik ponosi wszelkie konsekwencje jej błędów.

Decydując się na pomoc specjalisty w wypełnieniu zeznania należy się więc kierować posiadanymi przez nią uprawnieniami, rzetelnością i renomą.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl