Zatrudnienie obywateli Białorusi

Mam zamiar zatrudnić 25 Białorusinów do malowania słupów wysokiego napięcia na okres 6 miesięcy. Jaką umowę najlepiej z nimi podpisać aby było najkorzystniej co do rozliczenia? Czy muszę opłacać składki ZUS za pracowników?

Białorusini mogą zostać zatrudnieni na okres 6 miesięcy bez zezwolenia. Następnie będzie można zatrudnić ponownie te same osoby po upływie 6 miesięcy. Można też zatrudnić te osoby na okres dłuższy, uzyskując dla nich pozwolenie na pracę.
Wykonywanie pracy, do której należy stosować zezwolenie (bądź praca bez zezwolenia przez 6 miesięcy) dotyczy wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, „innej pracy zarobkowej” – tj. wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.
Jeżeli więc pracownicy będą pracowali przez 6 miesięcy nie ma obowiązku uzyskiwania dla nich zezwolenia. Możliwości w podpisaniu różnych form umowy zależą od charakteru prac, natomiast obowiązki podatkowo ubezpieczeniowe pracodawcy będą zależały również od tego czy te osoby będą zatrudnieni wyłącznie w Pana firmie.

Najkorzystniejsza podatkowo i ubezpieczeniowo będzie umowa o dzieło: nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, a zaliczki na podatek wynoszą 19%. Przy umowie o pracę należy opłacać składki ZUS oraz zaliczki na podatek wg skali podatkowej (19, 30 i 40%) Przy umowie zleceniu (jeżeli cudzoziemcy nie są nigdzie indziej zatrudnieni) należy opłacać składki ZUS (tak jak w umowie o pracę) oraz zaliczki na podatek 19%.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl