Pracowałeś za granicą – zbieraj dokumenty

Mimo kryzysu gospodarczego i stosunkowo dobrej na tym tle sytuacji Polski emigranci nie wracają z emigracji zarobkowej. Według danych GUS na emigracji nadal przebywa ponad 2 miliony Polaków. Jednym z głównych powodów nie zachęcających do powrotu do kraju jest fakt, że zarobki w Polsce są ciągle niższe niż w większości krajów Unii Europejskiej, nie bez znaczenia pozostaje również strach przed polskim fiskusem.

W mailach od osób przebywających za granicą często otrzymuję pytania dotyczące obowiązków podatkowych czekających na osoby powracające do Polski. Często pojawia się obawa, że oszczędnościami zarobionymi za granicą zainteresuje się polski fiskus. Biorąc pod uwagę, że kontrola osób uzyskujących dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych jest jednym z głownych zadań dla urzędów kontroli skarbowej na 2010 r. trudno dziwić się tym obawom.

Ulga abolicyjna obowiązująca od rozliczeń za rok 2008 sprawia, że jeżeli osoba zarabia wyłącznie za granicą to dochody te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jednak podatnik, który w latach wcześniejszych uzyskiwał dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia (m. in dochody z Belgii, Danii, Holandii, Austrii, Stanów Zjednoczonych) powinien te dochody opodatkować również w Polsce, o ile w Polsce miał w tym czasie miejsce zamieszkania.

Jeżeli podatnik będzie potrafił udowodnić, że nie miał miejsca zamieszkania w Polsce lub uzyskiwał dochody zwolnione od opodatkowania w Polsce (dochody, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją) nie oznacza to automatycznie, że nie będzie miał obowiązku udokumentowania tych dochodów przed polskim fiskusem. Obowiązek taki powstanie w sytuacji wszczęcia przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej postępowania w sprawie „dochodów nieujawnionych”.

Podatnik, który z zarobionych za granicą pieniędzy kupi w Polsce nieruchomość (czy tez dokona innej inwestycji, o której należy powiadomić fiskusa) powinien liczyć się z tym, że takie postępowanie prędzej czy później wobec niego zostanie wszczęte. Warto więc zawczasu przygotować się do batalii z fiskusem i sprawdzić czy dochody zagraniczne podlegały czy też nie opodatkowaniu w Polsce oraz jakie dokumenty mogą być potrzebne do udowodnienia swoich racji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl