Podatki 2011

Podatki 2011

 

Wczoraj ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226 poz. 1478).

Ustawa ta wprowadza dość dużo zmian w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Najpoważniejsze zmiany dotyczą kwestii związanych z opodatkowaniem spółek niebędących osobami prawnymi. Wyjaśniono między innymi:

  • kwestie wnoszenia wkładów niepieniężnych,
  • zasady dotyczące zbycia majątku otrzymanego po likwidacji spółki osobowej lub przy wystąpieniu wspólnika z takiej spółki,
  • zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę osobową przedmiotu wkładu pieniężnego wniesionego do tej spółki,
  • zasady zwolnień od podatku dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych z udziałów lub akcji posiadanych na podstawie innego tytułu niż własność.

Zmianie uległa definicja osoby samotnie wychowującej dzieci, ułatwiono sposób wspólnego opodatkowania małżonków poprzez dopuszczenie podpisania zeznania wspólnego tylko przez jednego małżonka.

Sporo zmian znalazło się również w katalogu zwolnień podatkowych (m. in. świadczenia dla emerytów, stypendia).

Korzystne dla podatników zmiany zaszły w zakresie ulgi internetowej (jednoznaczne wskazanie na możliwość odliczenia wydatków na internet mobilny, mniejsze wymogi w zakresie dokumentacji wydatków).

Szczegóły zmian będą mogli Państwo poznać podczas szkoleń otwartych, które już wkrótce będę prowadził. Chętnie też przeprowadzę dla Państwa szkolenie wewnętrzne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl