Podatki 2012

Podatki 2012

 

Nowy rok wyjątkowo nie przyniósł wielkich zmian w podatkach. W dużej mierze spowodowane to jest tym, że nowy Sejm nie zdążył po prostu zająć się podatkami przed końcem roku. Mimo to zmiany zaszły w każdej ustawie podatkowej i jak co roku niektóre z nich są korzystne dla podatników a inne raczej mniej. Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi zmianami podatkowymi 2012.

 

 

Ordynacja podatkowa

Z dniem 1 stycznia 2012 Ordynacja podatkowa wprowadza możliwość zwrócenia się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej. Dotychczas o wydaniu takiej interpretacji Minister decydował sam, od nowego roku również podatnicy mogą występować z takim wnioskiem. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności poprzez wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych. Wniosek składa się na nowym formularzu ORD-OG, opłata wynosi 40 zł.  

PIT

Poza standardową, coroczną zmianą polegającą na wprowadzeniu nowych wzorów formularzy zeznań ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza w 2012 r. zakończenie długiego okresu odprowadzania podwójnej zaliczki na podatek do 20 grudnia za listopad i grudzień. Od tego roku zaliczka grudniowa odprowadzana będzie do 20 stycznia roku nastepnego (chyba, że przed 20 stycznia podatnik złoży zeznanie roczne). Ustawa o PIT wprowadza nową ulge dla oszczędzających na emeryturę. Zmiany w przepisach emerytalnych wprowadziły tzw indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które mogą prowadzić banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i firmy ubezpieczeniowe. Wpłaty na to konto mogą pomniejszać podstawę do opodatkowania jednakże tylko do wysokości limitu, który stanowi 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (w 2011 r. jest to kwota 100 770 zł – czyli w 2012 r.od dochodu można odliczyć 4030,80 zł z tytułu wpłat na IKZE). Wypłata środków z IKZE będzie jednak podlegała opodatkowaniu zgodnie z odpowiednią stawką podatkową.

Zmiany dotyczą również zwolnień w zakresie pomocy przyznawanej rodzinom zastępczym. Zmieniają się również zasady rozliczania różnic kursowych – doprecyzowano kiedy należy stosować kurs faktyczny wymiany waluty obcej, a kiedy kurs średni Narodowego Banku Polskiego.

Ponadto instytucje finansowe tworzące rachunki zbiorcze, z których wypłacają środki osobom, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik) będą pobierały zryczałtowany podatek w taki sposób, jakby całość świadczenia wypłacanego z danego tytułu na rzecz wszystkich posiadaczy papierów zarejestrowanych na tym samym rachunku zbiorczym, była wypłacana jednej osobie.

VAT

Od 1 stycznia 2012 r. wzrosła stawka VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci z 8 na 23%. Przestało też obowiązywać przejściowe zwolnienie z VAT na usługi konserwatorskie i restauratorskie, które objęte są obecnie 23-proc. VAT.

Z początkiem roku wzrosła także akcyza na wyroby tytoniowe i olej napędowy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl