Przyjazny urząd?

Przyjazny urząd?

 

Co roku Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów organizuje konkurs: „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Finansów: „Konkurs ma charakter niekomercyjny i służy promocji wysokich standardów obsługi przez urzędy oraz tworzeniu życzliwych relacji między administracją skarbową a przedsiębiorcami – jedną z najważniejszych grup podatników.”

Edycja ubiegłoroczna wyłoniła 71 urzędów, które uzyskały tytuł „Urzędu Przyjaznego Przedsiębiorcy”.  Wniosek z tego taki, że 18% urzędów w Polsce jest przyjaznych (wszystkich urzędów skarbowych jest 400).

Liczba wyróżnianych urzędów z roku na rok się zwiększa co może oznaczać, że administracja podatkowa faktycznie staje się coraz bardziej przyjazna.

Kontaktując się na co dzień się z urzędami skarbowymi mogę potwierdzić, że wiele z nich jest w pełni profesjonalnych, z kompetentną i rzeczywiście przyjazną kadrą. Cóż jednak z tego, gdy nad wyraz często trafia się przypadek, który każe wątpić, czy urzędy w ogóle chcą być przyjazne.  

Takim „beznadziejnym” przypadkiem, o którym chciałbym wspomnieć okazał się jeden z Urzędów Skarbowych w województwie małopolskim.

Urząd ten nie znalazł się w gronie laureatów konkursu na urząd przyjazny przedsiębiorcy, choć na swojej stronie internetowej opublikował wyniki ankiety, z których wynika, że poziom satysfakcji klienta wyniósł ponad 82%.  

Otóż urząd ten wzywa przedsiębiorcę do skorygowania zgłoszenia CEiDG . Podatnik zarejestrował działalność między innymi w zakresie układania kostki brukowej i jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Naczelnikowi Urzędu Skarbowego to się nie spodobało. W piśmie skierowanym do podatnika poinstruował go, że w przypadku   prowadzenia działalności gospodarczej 4211Z PKD nie może on być opodatkowany ryczałtem. Organ wyznaczył podatnikowi 3 dni na skorygowanie swojego wniosku i zagroził, że niezastosowanie się spowoduje wszczęcie postępowania na podstawie art. 83 Kodeksu karnego skarbowego.

Nie dość, że Naczelnik usiłuje zmusić podatnika do rezygnacji z korzystnej dla niego formy opodatkowania to jeszcze grozi mu sankcjami z przepisu, który nie ma w tej sprawie absolutnie zastosowania.

Organ podatkowy nie wyjaśnił (a ma taki obowiązek) z jakiego jego zdaniem przepisu wynika, że ten rodzaj działalności nie może być opodatkowany ryczałtem. Może dlatego, że takiego przepisu nie ma. Usługi brukarskie mogą bowiem być opodatkowane ryczałtem. A nawet gdyby wśród wybranych przez podatnika rodzajów działalności gospodarczej była taka, która rzeczywiście ryczałtem opodatkowana być nie może, to wykluczenie z tej formy opodatkowania następuje dopiero z chwilą wykonania takiej działalności. Samo więc zgłoszenie nie może skutkować wykluczeniem z tej formy opodatkowania.

Jeszcze bardziej oburzająca jest groźba sankcji karnej. Powołany przez Naczelnika przepis dotyczy utrudniania urzędnikowi prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego lub utrudniania wykonania czynności służbowej. Wobec podatnika nie toczy się żadne postępowanie, w żaden sposób nie może więc niczego utrudniać. Nie można go więc ukarać na podstawie wskazanego przepisu.

W tak oczywistych i oburzających przypadkach naruszania przepisów przez urzędników skarbowych zalecam wysyłanie im pism z „groźbą”, która w takich przypadkach jest jak najbardziej podstawna:

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” (art. 231 § 1 Kodeksu karnego).

W tym przypadku został naruszony interes publiczny (zasada zaufania do organów podatkowych) jak i prywatny (podatnik jest bezpodstawnie zmuszany do niekorzystnej formy opodatkowania). O naruszeniu tego przepisu przez urzędników skarbowych należy również zawiadamiać prokuraturę.

Wszyscy życzylibyśmy sobie by konkurs na urząd przyjazny przedsiębiorcy stworzył życzliwe relacje między całą administracją skarbową a podatnikami. Obawiam się jednak, że w tak patologicznych przykładach jak dzisiejszy bardziej skuteczne okażą się działania prokuratury.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl