VAT od samochodów i paliwa 2014

VAT od samochodów i paliwa 2014

 

Parlament przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT, która zmienia zasady odliczeń podatku od nabywanych przez podatników samochodów oraz paliwa. 

Ustawa kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Podstawę do wprowadzenia zmian stanowi przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2014 r. i zmieni zasady odliczania VAT od zakupionych aut, części i paliwa. Samochody kupowane i wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej jak i celów prywatnych pozwolą na odliczenie 50% podatku VAT. W przypadku zakupu paliwa odliczenie 50% podatku VAT możliwe będzie od 1 lipca 2015 r. Cały podatek będzie można odliczyć od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

 

Nie jest tajemnicą, również dla fiskusa, że samochody osobowe są przez przedsiębiorców wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych. Z tych powodów projektowana ustawa wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy innych wydatków eksploatacyjnych), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów gospodarczych i prywatnych. Przyjęto, że każdy taki pojazd (ze względu na swoje cechy), służy co do zasady użytkowi mieszanemu, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają odliczeniu w 50 proc., z pewnymi wyjątkami. Przyjęto, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

 

Zaproponowana konstrukcja ograniczenia do 50 proc. odliczenia podatku do pojazdów wykorzystywanych do użytku mieszanego – powiązana jest z wyłączeniem konieczności opodatkowania ich użytku prywatnego (chodzi o to, że opodatkowanie to skalkulowano w przyjętym ograniczeniu odliczenia). Rozwiązanie to – połączone z ryczałtowym ograniczeniem odliczenia podatku – zapewnia przedsiębiorcom bardzo proste zasady odliczania podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami, bez konieczności prowadzenia szczegółowych, i przez to czasochłonnych ewidencji do celów opodatkowania użytku prywatnego.

 

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie proponowanych zasad rozliczania podatku VAT od pojazdów, wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwarunkowane będzie co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

 

Przewidziano także wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego.

 Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r. z pewnym, dość ważnym wyjątkiem:  50% VAT od zakupu paliwa odliczymy dopiero od 1 lipca 2015 r.

Ustawa obecnie czeka na podpis Prezydenta .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl