Nowe zasady odliczania VAT od paliwa

Nowe zasady odliczania VAT od paliwa

 

Największą część zmian w podatku VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. są te dotyczące rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W szczególności zmieniły się przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut. Nowe przepisy wprowadzają dwie kategorie samochodów osobowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców: samochody wykorzystywane w celach „mieszanych” (czyli zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych) oraz pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności.

Sposób opodatkowania wydatków na paliwo zależy więc od tego, do której kategorii zaliczony został samochód przedsiębiorcy.

 

W przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wydatki te będą odliczane na zasadach ogólnych, tj. będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT.

Natomiast jeżeli nabywane paliwo przeznaczone jest do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych” (czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych) wówczas wysokość odliczenia podatku będzie uzależniona od rodzaju pojazdu samochodowego, tj.:

1) do 30 czerwca 2015 r. stosuje się całkowity zakaz odliczenia podatku od nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu:

– samochodów osobowych;

– pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Zakaz odliczania podatku od nabywanych paliw dotyczy zatem pojazdów, w stosunku do których od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od paliw wykorzystywanych do ich napędu.

2) przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku w wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl