Zmiany w uldze prorodzinnej

Zmiany w uldze prorodzinnej

Sejm przyjął nowelizację dotyczącą ulgi prorodzinnej.

Przewiduje ona, że podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ponadto zwiększa o 20% kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Wzrasta ona z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł rocznie.

Na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia rośnie z 2.224,08 zł do 2.700 zł. Oznacza to, że rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1.112,04 zł (jedno dziecko), 2.224,08 zł (dwoje dzieci), 4.224,12 zł (troje dzieci) i 6.924,12 zł (czworo dzieci). Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r. Pozostałe warunki ulgi pozostają bez zmian, czyli rodzice z jednym dzieckiem mogą z niej skorzystać jeśli dochody małżonków nie przekroczą 112 tys. zł, a w przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim 56 tys. zł.

Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 23 października br. Teraz będzie ona przedmiotem prac w Senacie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl