Czy doczekamy się likwidacji składek ZUS?

Czy doczekamy się likwidacji składek ZUS?

Podczas dzisiejszej konwencji programowej premier Ewa Kopacz zapowiedziała prawdziwą rewolucję w podatkach, składkach ubezpieczeniowych, prawie pracy.

Likwidacja umów śmieciowych, brak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i nowy, prosty podatek dochodowy zaczynający się od stawki 10%. Czego jeszcze możemy się spodziewać w przypadku wygrania przez Platformę Obywatelską wyborów?

 

Kompletna zmiana systemu danin publicznoprawnych zawarta została w programie Polska Przyszłości, który dziś został zaprezentowany przez rządzącą partię. Wśród celów związanych z gospodarką i pracą Platforma zapowiada:

  • ukrócenie nadużywania umów cywilnoprawnych i zwiększenie atrakcyjności umów o pracę,
  • wsparcie od państwa w wysokości do 4 tys. złotych rocznie dla osób rozpoczynających pracę
  • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę w wysokości co najmniej 12 złotych,
  • wyparcie z rynku „umów śmieciowych” i wprowadzenie jednolitego kontraktu jako formy świadczenia pracy,
  • zniesienie składki na ZUS i NFZ dla osób zatrudnionych na jednolitym kontrakcie – osoby takie będą płaciły jedynie PIT. Odpisy na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane będą bezpośrednio z budżetu państwa,
  • obniżenie stawki podatku VAT (czyli powrót do stawki 22%),
  • wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, która wraz ze zreformowaną administracją skarbową zmieni relacje podatnika z państwem.

Partia zapowiada likwidację pozapłacowego uprzywilejowania umów-zleceń, które objęte zostaną obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia z tego tytułu.

Osoby wchodzące na rynek pracy zatrudnione na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (o ile ich staż pracy nie jest dłuższy niż 2 lata) otrzymają wsparcie do wysokości 4 tys. złotych rocznie.

Docelowo każdy obywatel, zatrudniony na jednolitym kontrakcie, będzie płacił tylko jeden podatek dochodowy. W jego przypadku zlikwidowane mają zostać składki ZUS i NFZ. Wszystkie obowiązki związane z zasilaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia itp. przejmie Ministerstwo Finansów.

W przypadku osób o niskich dochodach realna stawka podatku ma się kształtować na poziomie 10 %

Maksymalna suma podatków i składek ma ulec obniżeniu z obecnych 43,5% do 39,5%.

Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym – co oznacza, że rodziny z dziećmi będą płacić dużo mniej. Na przykład roczne obciążenie składkowo-podatkowe ojca, który utrzymuje rodzinę z dwójką dzieci z minimalnego wynagrodzenia, spadnie z niemal 30 proc. obecnie do 10 proc., czyli o około 5 tys. złotych.

Zmiany podatkowo – ubezpieczeniowe wg Ministra Finansów miałyby wejść w życie do 2018 r. Uproszczenie rozliczeń podatkowo – ubezpieczeniowych ma się również docelowo przyczynić do zmniejszenia kosztów administracyjno-księgowych co powinno zachęcać przedsiębiorców do rozszerzania działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Obietnice w zakresie upraszczania podatków i ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej składają wszystkie partie. Czas pokaże czy i które z tych propozycji doczekają się realizacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl