Tylko co piąty podatnik wygrywa w sądzie

Tylko co piąty podatnik wygrywa w sądzie

8 maja 2017 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku. Z informacji tej wynika, że podobnie jak w latach poprzednich najwięcej rozstrzygnięć WSA zapadło w sprawach podatkowych.

Statystyki pokazują, że w 2016 r. wojewódzkie sądy administracyjne wyeliminowały z obrotu prawnego średnio 19,78% decyzji i innych czynności organów administracyjnych. Dla porównania w 2015 r. współczynnik ten wynosił 22,03%, w 2014 r. – 22,2%, w 2013 r. – 24,36%, w 2012 r.– 22,3%, a w 2011 r. – 22,5%. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych zapadło w sprawach podatkowych. Stanowiły one 28,36% ogółu spraw załatwionych.

Na 20.559 załatwionych skarg na akty i inne czynności organów w sprawach podatkowych sądy uwzględniły 4404 skargi, tj. 21,42% (w 2015 r. – 21,27%, a w 2014 r. – 21,31%).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl