Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Od 2019 r. wprowadzono nowy podatek – daninę solidarnościową, z której m. in. ma być finansowany Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 30h ustawy o PIT osoby fizyczne, uzyskujące ponad 1 mln zł dochodów, są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu (wg zasad ogólnych i podatkiem linowym).

Osoby, które będą podlegały obowiązkowi odprowadzania daniny będą składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę.

Przykład

Jan Kaczkowski uzyskał w 2019 r. 1200 000 zł dochodu z działalności gospodarczej. Dochód ten został opodatkowany podatkiem liniowym w wysokości 1200 000 x 19% = 228 000 zł. Dodatkowo Pan Kaczkowski zapłaci za 2019 r. 4% daniny solidarnościowej od nadwyżki dochodu ponad 1000 000 zł, czyli 200 000 x 4% = 8000 zł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl