Tarcza antykryzysowa – cudzoziemcy

Tarcza antykryzysowa – cudzoziemcy

Dziś wieczorem Prezydent podpisał ustawę „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” zwaną powszechnie „tarczą antykryzysową”. Wśród wielu rozwiązań i zmian w przepisach znalazły się również regulacje dotyczące pracujących w Polsce cudzoziemców.

Pobyt cudzoziemców w Polsce

Ustawa przewiduje, że cudzoziemcom, którym w okresie stanu epidemii kończy się ważność pobytu (czyli np ważność wizy czy karty pobytu) to legalność pobytu przedłuża się do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii czy innego stanu nadzwyczajnego. Podobnie przedłużeniu ulega termin do złożenia wniosku o przedłużenie prawa pobytu w Polsce.

Praca cudzoziemców w Polsce

Przedłużeniu z mocy prawa ulegają również zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemca. Terminy legalnego zatrudnienia u obecnego pracodawcy zostają również przedłużone do upływu 30 dnia po odwołaniu stanu nadzwyczajnego. W związku z tym pracodawcy składają wnioski o przedłużenie zezwolenia na pracę nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie ustawy o tarczy antykryzysowej. W przypadku pracy na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy okres przedłużenia tej pracy w okresie epidemii nie jest wliczany do okresu o którym mowa w przepisach o procedurze oświadczeniowej.

Świadczenie postojowe.

Jednym z instrumentów mających łagodzić ekonomiczne skutki epidemii są świadczenia postojowe dla pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Świadczenia te przysługują również legalnie przebywającym na terytorium Polski cudzoziemcom.

1 Comment

  • by marta Posted 26 kwietnia, 2020 8:59 pm

    Witam, a pracownicy pracujacy na umowie o prace – zero godzin gwarantowanych ( pelniacy funkcje platnika skladek) dla angielskiego pracodawcy tez płaca podatki i zus jak nie maja dochodu przez koronawirusa?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl