Więcej czasu na PIT

Więcej czasu na PIT

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy tak zwanej tarczy antykryzysowej, które wprowadzają szereg rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii.

W kolejnych dniach postaram się przybliżać rozwiązania przewidziane dla podatników. Dziś o przedłużeniu terminu do składania zeznań rocznych.

Więcej czasu na PIT

Standardowo terminem na złożenie zeznania rocznego i zapłatę podatku jest 30 kwietnia. Ustawa o tarczy antykryzysowej odracza ten termin ale w niejednoznaczny sposób.

Zgodnie z art. 15zzj ustawy

„złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.”.

Nie mamy tutaj wbrew pozorom zwykłej zmiany terminu. Tłumacząc na język bardziej zrozumiały terminem do złożenia zeznania jest nadal 30 kwietnia ale jeśli podatnik zrobi to do 31 maja to nie zostanie ukarany mandatem. Zawiadomienie, o którym mowa w zacytowanym przepisie to tzw. „czynny żal”, który w uproszczeniu polega na tym, że jeżeli podatnik sam z siebie poinformuje organ podatkowy o popełnionym wykroczeniu czy przestępstwie podatkowym (np. spóźnieniu w złożeniu zeznania i zapłacie podatku) i jednocześnie naprawi swój błąd (czyli złoży zeznanie i zapłaci podatek wraz z odsetkami) to tym samym unika sankcji karnych z tytułu tego wykroczenia (czyli mandatu).

Tarcza antykryzysowa stwierdza, że złożenie zeznania i zapłata podatku do 31 maja jest jednoznaczne ze złożeniem „czynnego żalu”. Zauważmy jednak, że warunkiem do skorzystania z „czynnego żalu” jest m. in. zapłata podatku wraz z odsetkami. Przepisy antykryzysowe nie odnoszą się wprost do kwestii odsetek. Również Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach na swojej stronie nie odniosło się do tej kwestii wskazując jedynie:

„Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja.”

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.”

Dziwne sformułowanie przepisu wskazuje moim zdaniem na to, że zapłata podatku w maju będzie wiązała się z koniecznością zapłaty odsetek liczonych od 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty podatku.

5 Comments

 • by Jacej Posted 2 kwietnia, 2020 4:03 pm

  To absurd z tymi odsetkami. Mimo braku stosownego zapisu nie należy uznać ,ze skoro zeznania można złożyć do koñca mają to zapłata w tym terminie winna być bez odsetek . Dzień dobry .
  Z powodu ogólnie znanej sytuacji informuję, że umówioną wizytę stomatologiczną jestem zmuszona odwołać . ??? nie można znać kwoty do zapłaty bez zeznania . Może warto tą tezę sprawdzić W sądzie.

  • by Jacej Posted 2 kwietnia, 2020 4:06 pm

   Z tym gabinetem przez nieuwagę wkleiłem

   • by Mariusz Makowski Posted 2 kwietnia, 2020 7:57 pm

    Gdyby wolą ustawodawcy było przedłużenie terminu na złożenie zeznania i zapłatę podatku do końca maja to tak by to wprost zapisał (tak jak np od tego roku przedłużono termin do PIT-28). Skoro ustawodawca wprowadził dziwny zapis o czynnym żalu to ma na myśli że co do zasady terminem nadal jest 30 kwietnia z opcją niekarania za złożenie zeznania do 31 maja (ale warunkiem czynnego żalu jest zapłata odsetek).

 • by Jacek ADA 05l 37 Posted 3 kwietnia, 2020 12:27 am

  Ustawodawca często przez swoją nieuwagę połączoną Z pospiechem nie zapisuje wiele oczywistych sytuacji. Jak trzeba to ja idę do sądu. Jak można żądać zapłaty podatku do 30 kwietnia żeby było bez odsetek skoro mam prawo ten podatek wyliczyć do 31 mają ?

  • by Mariusz Makowski Posted 3 kwietnia, 2020 10:28 am

   Logiki w takim rozwiązaniu nie ma i podejrzewam, że urzędy tych odsetek naliczać nie będą ale… kto wie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl